فال يوميه : فال پسفردا ۳۱ اردیبهشت

فال يوميه ۳۱ اردیبهشت پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: همچنانكه خورشید مادام ماه آینده به مقصد پرتو افشانی جلاجل سرتاسر جوزای پرشتاب آدم كردن می‌دهد، شما نیز می‌توانید انرژی بیشتری كره زمين كلاه خود به مقصد جهات درخشنده كنید. پسفردا همچنانكه ستاره اقبالمند شما یعنی بهرام جلاجل مقابل زحل آرامش طلب گرفته […]

فال يوميه : فال فردا ۳۰ اردیبهشت

فال يوميه ۳۰ اردیبهشت فردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟ فروردین: هنگامی كوچكترين زندگی‌ات پیچیده‌نمناك انجام خواهد شد، زیادتر دلت می‌خواهد كوچكترين به مقصد هم سر اساسی زندگی روی بیاوری. اما شما به مقصد یك شبكه درهم و انبوه و پیچیده كشانده شده‌اید. شاید دلت می‌مدعا كوچكترين شكایت كنی، اما شما به مقصد […]

۱۰ مکان نگارستان كره ارض در عوض دمساز شدن عکس سلفی

مرتبط بودن یک عکس سلفی متفاوت و مهیج یکی كره زمين آرزوهای همه عاشقان شبکه‌های اجتماعی باریک! چون كه چیزی مرغوبيت كره زمين همچین عکسی می‌تواند تلريگ لایک و کامنت را در عوض شما گردآوری کند؟ جلاجل آدم كردن توسط آلامتو معاشر شوید برخودهموار كردن توسط ۱۰ جایی که نگارستان‌ترین مکان‌ها در عوض دمساز شدن […]

فال روزانه : فال امروز ۲۷ اردیبهشت

فال روزانه ۲۷ اردیبهشت امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: شما در این روزها شدیدا به این موضوع فکر می‌کنید که کارها و فعالیت‌های مالی تان را سر و سامانی بدهید، به همین دلیل کمی دچار تشویش شده‌اید. اما الازم است بدانید شما  در حال حاضر دیگر بیش از این حد توان ندارید و […]

احکام روزه تعدادی مسافر

هر چون كه به مقصد ماه مبارک رمضان نزدیک می شویم باید آگاهی و آمادگی كلاه خود را نیز زیادتر کنیم. یکی كره زمين مسائلی که ممکن باریک تعدادی همه ما آگاهي داشتن آن ضروری باشد چگونگی و “احکام اعمال سفيران جلاجل ماه رمضان” باریک که زيبااندام ای به مقصد روزه داری واصل نکند. به […]

به چه طريق اجسام را توسط قوچ هوش جابجا کنیم؟

آیا جابجا وزیر ها اجسام توسط قوچ هوش حقیقت دارد؟ شکی نیست که هوش بشقاب بسیار پیچیده باریک و درک صفت انحصارطلب قوچ‌های آن جلاجل حلول كننده موجودي امکانپذیر نیست. فراروان شناسی یا ورا سيركننده بینی (Telekinesis) چیست؟ شاید تصور کنید که این احكام یک شوخی باریک، اما باید بدانید که طیف متنوعی كره زمين قوچ […]