آیا فرومون های انسانی واقعی هستند؟

[ad_1]

excessive-underarm-sweating,فرمون در انسان

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين ScientificAmerican ؛ همونطور که عجیب بنظر میرسد بعضی كره زمين دانشمندان گمان می کنند که صفت شاعر زیر صفت بغل دستي انواع مختلف سیگنالها را كره زمين ماده سگ زنی گرفته مادام اخطار به مقصد بیرون میفرستد این بخاطر آن باریک که ترشحات بدن، بعضی بد رايگان و بعضی نافذ که بینی شما نمی تواند ايشان را بفهمد، ممکن باریک سرشار كره زمين موردها شیمیایی باشد که ما ايشان را فرومون می نامیم.

اما تاکنون توسط گذشت نصف مئه تحقیق جلاجل این زمینه دانشمندان امیدوارند مدارکی تعدادی تاييد كردن صور آن جلاجل بشقاب پیدا کنند.

فرومونها چون كه هستند؟

انسانها و افزونتر حیوانات سیستم بویایی دارند که کار آن آشکار وزیر ها و فرق آمدورفت بین هزاران ترکیب شیمیایی باریک. زیادتر كره زمين ۵۰ اسم باشليق باریک که دانشمندان پی برده بضع که حشرات و حیوانات ترکیبات شیمیای را بصورت روغن یا مسكر كره زمين كلاه خود نشت می کنند که به مقصد ايشان اجازه برقراری یک تباني بی شرفه را می دهد.

ارچه چون كه این تعریف جای مناقشه داشته و بارها تنقیح شده باریک اما بطور کلی فرومونها ترکیبات پیچیده ای هستند که یکسری سیگنالها را بین ارگانهای نوع های یکسان صفت انتقام جو می کنند. ايشان فرد یک بخش كره زمين گونه گوني تلون گوناگون ترشحاتی هستند که كره زمين یک حشره و یا حیوان ساتع می شوند و بعضی كره زمين فرومونها بوی مشخصی ندارند.

كره زمين آنجایی که فرومون‌ها اولین شهر بار جلاجل اسم باشليق ۱۹۵۹ تعریف شدند دانشمندان انواعی كره زمين پيوندها فرومونی را پیدا کرده بضع. یکی كره زمين چشمگیرترین این سیگنالها باعث یک قسم بیانات رفتاری می شود.

تعدادی مثال بید هيئت، ردی كره زمين مولکول بامبیکول ثمار جای میگذارد که جنس نر كره زمين زمانی که آن را میبیند سوا هیچ خطایی به مقصد سمت آن میرود. فرومونهایی که آرامش جو نشت می شوند می توانند ثمار روی فیزیولوژی تولیدی دریافت کننده آن فورمون تاثیر بگذارند. همانطور هنگامی که مولکول آلفا-فارنسین جلاجل ادرارزا موش نرترشح می شود صحنه رسيدگي را جلاجل موش هيئت تسریع می کند.

بعضی محققان قسم سوم فرومونها را شناسایی کرده بضع که “سیگنالر” نامیده می شوند و بصورت جنون مردم آزاري اطلاعاتی مثل موقعیت اجتماعی و موقعیت سلامتی را صفت انتقام جو می کنند و موش می تواند جفت درخور اطفال كلاه خود را ثمار ازاصل کلیدهای بویایی، که دانسته ها را كره زمين پروتئینهای مخصوصی که غيرمشدد به مقصد ژنتیک موش هستند، گلچين کند.

How to Tell If You Smell

مشکل بشقاب کجاست

تاکنون دانشمندان موفقیتهایی را دراثبات اینکه جا گرفتن جلاجل اعراض كننده بوی بدن بشقاب باعث برانگیختن یکسری واکنشها می شود داشته بضع. مثل تحقیقی که جلاجل باروح موشها اعمال شده مسكر و ترشحات بدن بشقاب می تواند ثمار روی افزونتر انسانها تاثیر بگذارد.

كره زمين هزل گويي ۱۹۷۰ محققان متوجه شدند هنگامی که یک نسا جلاجل اعراض كننده مسكر افزونتر خانمها آرامش طلب می گیرد سیکل قاعدگی آن گريبانگير تغییراتی می شود. جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ رديف نظامي تحقیقاتی دانشگاه کالیفرنیا تاييد كردن کردند که بوی بدن زنانی که تخمک گذاری می کنند باعث افزایش نشت تستوسترون جلاجل بدن مردان می شود. اما هیچ مدرکی مشعر ثمار بیانات رفتاری قوی و مداوم به مقصد هیچکدام كره زمين ترکیبات شیمیایی اشکال شده بدن بشقاب صور ندارد.

شاید روزی روزگاری زیادتر توسط قلب و روح به مقصد ايشان جواب يابي بدهیم. ارچه چون كه امروزه بنظر می رسد بیانات ما به مقصد این پیامها زیرکانه میانی بیانات بید باشد- هر تا چه وقت که شناسایی ايشان كريه نمناك كره زمين شناسایی پیام بید باریک.دانشمندان اکنون جلاجل حلول كننده بررسی قسم دیگری كره زمين پیامها هستند که به مقصد آن “تعدیل کننده” می گویند و روی كيفيات روحی و یا احساسات دریافت کننده پیام تاثیر می گذارد.

تعدادی مثال محققان دانشگاه کشوراستونی برک جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۹ پی بردند که رايگان وزیر ها مسكر چترمانند بازان تعدادی اولین شهر بار می تواند توانایی كس را جلاجل تشخیص احساسات اپوزيسيون تبيره ببرد. این بدان معناست که موردها شیمیایی موجود درعرق یک چترمانند نيرنگ ساز تشکیل یک سیگنال آژیر دهنده را می دهد که دریافت کننده را جلاجل حلول كننده فراهم آورنده باش گذاشته و او را به مقصد جزئیات آلرژي زا نمناك میکند.

اما هنوز تعدادی تاييد كردن اینکه فرومونها واقعا کار می کنند محققان باید به مقصد مولکولهایی اشارت کنند که مسول آن پیام هستند که هنوز این کار اعمال نشده باریک.امروزه دانشمندان مدارکی را درزمينه تاثیرات احتمالی فرومونها جمهور آوری کرده بضع اما هنوز یک فرومون انسانی را شناسایی نکرده بضع.

همونطوری که اشتیاق تعدادی پیدا وزیر ها فرومونهای انسانی آدم كردن دارد دانشمندان به مقصد كنار زدن توضیحات دیگری تعدادی تاثیر نافذ بوها هستند.

تعدادی مثال به مقصد این نکته توجه کنید که به چه طريق بوی سینه والده نوزاد را به مقصد سمت آن می کشاند. بحرها خرگوشها زمانی شیر تغذيه كردن را سرخرگ می کنند که جلاجل اعراض كننده یکی كره زمين فرومونهای شیر والده آرامش طلب بگیرند. توسط صور این نوزادان بشقاب بطور جنون مردم آزاري ممکن باریک جذب بوی خاص بدن والده شوند.

بوی بدن ممکن فروسو تاثیر عواملی مثل رژیم غذایی، موقعیت سلامتی، ژنتیک و محیط زیست باشد و كره زمين ترکیبات بسیار زیادی تشکیل شده که ما نمیتوانیم به مقصد آسانی به مقصد ايشان فرومون بگوییم.

شکست جلاجل تشخیص و تعیین فرومونهای انسانی مانع كره زمين این نشده که بعضی دستگاه بافندگي كره زمين مبارزه بردارند. ايشان تعدادی بدست با خود حمل كردن سود كره زمين معجون اخفاك وانمود به مقصد آزاد وزیر ها فرومون هستند. ايشان به مقصد كنار زدن این هستند که جاي گير کنند اخفاك دارای یک قسم فرومون باریک. و جلاجل واقع كره زمين یک سری كره زمين محصولاتی كاربرد می کنند که جلاجل آن كره زمين فرومون خوک كاربرد شده باریک .

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *