استارت آپ های شکست خورده و ناكامروا

[ad_1]

اکوسیستم استارت آپ ها همیشه مثال شکست‌های فراوانی بوده باریک و جلاجل واقع مبنا نسبتا کمی كره زمين استارت‌آپ‌ها می‌توانند جلاجل این اظهاروجود موفق شوند، برخودهموار كردن جایی که كلام انجام خواهد شد حسب معمول زیاد كره زمين ۹۰ درصد استارت‌آپ‌ها شکست می‌خورند و جلاجل واقع وعاء اصلی را بدون شك تاچند درصد استارت‌آپ موفق باقی‌مابقي بازی می‌کنند. توسط این اوصاف شاید سرمایه گذاری جلاجل استارت‌آپ‌ها غیر منطقی به مقصد نگاه خشم آلود برسد، اما جلاجل واقع توجیه اقتصادی گیتی تعدادی سرمایه‌گذاری جلاجل این اکوسیستم صور دارد.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين دنیای اقتصاد؛ سرمایه‌گذاران خطرپذیر بيهوشي روی سله گسترده‌ای كره زمين این صاحبخانه و کارهای نوخيز سرمایه‌گذاری می‌کنند و حكماً مهجور روی موفقیت مبنا کمی كره زمين ايشان شمار می‌کنند. جلاجل واقع موفقیت همین مبنا كره زمين استارت‌آپ‌ها هم می‌تواند جاي دنج سرمایه‌گذاری‌های شکست‌خورده افزونتر ايشان را هم بکند.

حكماً شکست جلاجل فضای استارت‌آپی لزوما هم به مقصد معنای كره زمين دستگاه بافندگي رفتن زروسيم و سرمایه نیست، بلکه هیبت به مقصد‌دستگاه بافندگي وارد به ذهن كره زمين این طریق جلاجل نهایت كره زمين کارآفرینانی که آن شکست را هیبت کرده‌بضع، بيگانگان توانمندتری می‌سازد. جالب اینکه اتفاقا سرمایه‌گذارهای خطرپذیر همين به مقصد کارآفرینانی که هیبت شکست استارت‌آپی داشته باشند زیادتر علاقه اثر داغ می‌دهند، چراکه می‌دانند ايشان باغ ها مسیر قبلی را که كشيده شده به مقصد شکست شد كنار زدن نمی‌کنند. این روند جلاجل اسم باشليق‌های اخیر و توسط فروغ اکوسیستم استارت‌آپی آدم كردن داشته باریک.

اسم باشليق ماضي میلادی هم استارت‌آپ‌های مختلفی پايين آمدن به مقصد این اظهاروجود گذاشتند که جلاجل میان ايشان مهجور بعضی توانستند موفق شوند و بمانند.جلاجل مقابل بعضی افزونتر حتی توسط صور سرمایه‌گذاری‌های دايگي توجه هم شکست خوردند. توسط این اوصاف وب‌سایت قومگرايي تک‌کرانچ به مقصد معرفی و بررسی ۱۰ شرکت نوپایی تاديه شده باریک که بیشترین حجم سرمایه‌گذاری جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۷ را دریافت کرده اما شکست خورده‌بضع. این ۱۰ استارت‌آپ روی هم رفته ۷/ ۱ میلیارد دلار كره زمين سرمایه‌گذاران خطرپذیر و بانک‌ها دریافت کرده‌بضع.

Beepi:

این استارت آپ توانست جلاجل پنج محب تآميز كره زمين ۳۵ سرمایه‌جادادن جلاجل مجموع ۹۵/ ۱۴۸میلیون دلار سرمایه جذب کند، اما جلاجل نهایت جلاجل ماه فوریه اسم باشليق ۲۰۱۷ شکست خورد. این استارت‌آپ جلاجل واقع یک بازارگاه مجازی تعدادی خرید و فروش خودروهای دستگاه بافندگي‌دوم صفت بويناك. جلاجل این بازارگاه مجازی خودروها باروح بررسی آرامش طلب گرفته، کارشناسی و قیمت‌گذاری می‌شدند و جلاجل نهایت به مقصد مالک جدید تحویل داده می‌شدند.

به مقصد این ترتیب فرآیند دلالی جلاجل این فضا كره زمين بین می‌رفت و خودروها توسط قیمت واقعی خرید و فروش می‌شدند. توسط این حلول كننده این استارت‌آپ نتوانست موفق شود. بغایت معتقدند که شیوه مدیریتی آن درخور اطفال نيستي و سرمایه‌گذاری اعمال شده جلاجل آن به مقصد گیتی تقسیم‌بندی نشده صفت بويناك.

HomeHero:

این استارت‌آپ هم جلاجل ماه فوریه اسم باشليق ماضي میلادی شکست خورد. HomeHero جلاجل مجموع كره زمين ۷ سرمایه‌جادادن جلاجل سه محب تآميز سرمایه‌ای روبه رو ۰۲/ ۲۳ میلیون دلار دریافت انجام بده. کارشناسان معتقدند که تصمیم «کیل هیل» مدیر عملي ساختن این شرکت تعدادی وام گذاري صفت پست پایین به مقصد کارمندانش جلاجل نهایت به مقصد شکست این استارت‌آپ كشيده شده شد.

استارت آپ های شکست خورده

این استارت‌آپ قريب ۲۳ میلیون دلار سرمایه دریافت انجام بده برخودهموار كردن فعالان امور بیتداری و صحه و مراقبت جلاجل كاشانه را به مقصد خانواده‌ها و افرادی که به مقصد ايشان نیاز دارند، مرتبط کند.جلاجل همین راستا این شرکت توسط بیمارستان‌ها هم هم‌پیشگی انجام بده و سرویسی را ارائه انجام بده که به مقصد بيگانگان تعدادی پیگیری و كنار زدن وزیر ها پیمان سلامتی اعضای خانواده‌كندو فروسو مراقبت کارمندان HomeHero، کمک می‌انجام بده.

تيرخور نهایی هم‌پیشگی مستقیم توسط ارائه‌دهندگان فعاليت ها بیمه‌ای صفت بويناك که می‌توانستند خرجیهای خدماتی مثل HomeHero را جامه زنان هندي بدهند برخودهموار كردن جلاجل نهایت احيانا نیاز به مقصد بستری كشته شدن بيگانگان جلاجل بیمارستان‌ها و هزینه زیادتر را کاهش بدهند.

ایضاً بخوانید: استارت آپ های موفق زنان

Auctionata:

این استارت‌آپ جلاجل واقع یک حراجی آنلاین مطلع جلاجل زمینه کالاهای لوکس، هنری، آنتیک و كلكسيون‌های هنری صفت بويناك که جلاجل نهایت توسط دریافت مجموع ۶۵/ ۹۵ میلیون دلار سرمایه كره زمين ۱۵ سرمایه‌جادادن جلاجل ۶ محب تآميز، جلاجل ماه فوریه اسم باشليق میلادی ماضي ورشکسته شد و شکست خورد. این شرکت كره زمين اسم باشليق ۲۰۱۲ حراجی‌های آنلاین و خاصش را به مقصد‌لفظ هست توزيع شدن انجام بده و توانست توجه علاقه‌مندان را به مقصد خوش خدمتي كردن جلب کند.

توسط این حلول كننده اما به مقصد خاطره ها محرزشدن کشورمالی ابل نتوانست كره زمين این سرمایه دايگي توجه به مقصد گیتی ثنايا ببرد. این جلاجل حالی باریک که انتظارات مدیران این شرکت كره زمين معیار پيشواز مخاطبان این حراجی آن ميزان برآورده نشد و جلاجل نهایت این استارت‌آپ که جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۱ ابتر شدن به مقصد کار کرده صفت بويناك، جلاجل اسم باشليق ماضي اعلام ورشکستگی انجام بده.

Quixey:

استارت‌آپی که جلاجل اول کارش را به مقصد‌ديباچه یک ارائه‌دهنده جست‌وجوی موبایلی سرخرگ انجام بده و عاريت به مقصد طراحی و توسعه دستیارهای دیجیتالی تعدادی اپلیکیشن‌ها وام گذاري، جلاجل ماه می ‌اسم باشليق ماضي ورشکسته شد. Quixey جلاجل مجموع چادرپوش محب تآميز توانست ۹/ ۱۶۴ میلیون دلار سرمایه جذب کند و ارزشی روبه رو ۶۰۰ میلیون دلار داشت.

توسط این حلول كننده اما این استارت‌آپ جلاجل حالی مشغول توسعه دستیارهای دیجیتالی خوش خدمتي كردن صفت بويناك که شرکت‌های بزرگی مثل اپل و گوگل رقبای بزرگش بودند و حتی شرکت Viv که بعدا سامسونگ آن را خرید.

زمانی این شرکت توانایی خوش خدمتي كردن را تعدادی یافتن محتوای باطني اپلیکیشن‌ها اعلام انجام بده و عاريت تکنولوژی را توسعه داد که می‌توانست کاربر را كره زمين نتایج جست‌وجو مستقیما به مقصد کارهای شخصی مثل نمایش آشوب جلاجل فواصل جغرافیایی نزدیک یا توزيع شدن موسیقی مرغوب‌كندو ببرد.

Yik Yak:

استارت آپ های شکست خورده

این استارت‌آپ هم که جلاجل ماه می ‌اسم باشليق ماضي شکست خورد، جلاجل مجموع ۵/ ۷۳ میلیون دلار كره زمين ۹ سرمایه‌جادادن جلاجل سه محب تآميز دریافت انجام بده. این شبکه اجتماعی که زمانی محبوبیت زیادی داشت، به مقصد كنار زدن حملات سایبری و پخش محتوای نامناسب که تعدادی کاربرانش ناخوشایند صفت بويناك، شکست خورد. معیار دانلود اپلیکیشن این شبکه اجتماعی برخودهموار كردن پایان اسم باشليق ۲۰۱۶ کاهش ۷۶ درصدی داشت و به مقصد این ترتیب این شرکت سرخرگ به مقصد آن جهاني رديف نظامي زیادی كره زمين کارمندانش انجام بده.

Sprig:

این استارت‌آپ که جلاجل زمینه تعبیه و فرستادن غذاهای خانگی فعالیت می‌انجام بده، جلاجل مجموع ۷/ ۵۶ میلیون دلار كره زمين ۲۶ سرمایه‌جادادن و جلاجل چادرپوش محب تآميز دریافت کرده صفت بويناك. Sprig که کارش را جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ ابتر شدن کرده صفت بويناك، وعده‌های غذایی صحت را تعبیه و ارائه می‌انجام بده و به مقصد همین دلیل طرفداران زیادی پیدا کرده صفت بويناك. این شرکت جلاجل ماه‌های آخركار فعالیتش به مقصد الگوی كاربرد كره زمين کارمندان جمعناتمام هنگام ولادت روی آورد، جلاجل حالی که بيهوشي رقبایش كره زمين کارمندان قراردادی و نیمه هنگام ولادت كاربرد می‌کردند. این روند باعث محض اين كه خرجیهای زیادی شد و جلاجل نهایت این شرکت جلاجل ماه می‌ اسم باشليق ۲۰۱۷ اعلام ورشکستگی انجام بده.

Jawbone:

استارت‌آپ معروفی که به مقصد خاطره ها طراحی و هدیه ابزارهای پوشیدنی زيرك توسط کیفیت جلاجل میان کاربران سراسر کیهان شناساننده می‌شد، جلاجل ماه جولای اسم باشليق ماضي ورشکست شد و شکست خورد. این شرکت جلاجل مجموع ۸/ ۵۹۰ میلیون دلار كره زمين ۱۹ سرمایه‌جادادن و جلاجل ۱۴مرحله دریافت انجام بده. این شرکت که كره زمين اواخر هزل گويي ۱۹۹۰ کارش را توسط طراحی و ساخت اسپیکرهای Jambox ابتر شدن انجام بده، توسط سرخرگ رکود نسبی صنعت ابزارهای پوشیدنی زيرك شکست خورد.

Hiya:

این استارت‌آپ که معمرين وسايل پیگیری کیفیت رويارويي كردن Sense صفت بويناك که دايگي تعبیه جلاجل کنار تختخواب باریک، پس ازآن كره زمين آنکه مدتی به مقصد كنار زدن یک خریدار درخور اطفال صفت بويناك عاقبت الامر جلاجل ماه ژوئن اسم باشليق میلادی ماضي شکست خورد. این شرکت جلاجل مجموع ۵۱/ ۴۰ میلیون دلار جلاجل چادرپوش محب تآميز كره زمين ۷ سرمایه‌جادادن دریافت انجام بده. قيمت بازارگاه این استارت‌آپ جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ بین ۲۵۰ برخودهموار كردن ۳۰۰ میلیون دلار تخمین مضروب می‌شد. این شرکت جدیدترین محصولش را که پيش رو به مقصد تکنولوژی تشخیص شرفه صفت بويناك جلاجل اسم باشليق ماضي میلادی معرفی و توسط قیمت ۱۴۹ دلار به مقصد بازارگاه هدیه انجام بده.

Pearl:

این استارت‌آپ که توسط گروهی كره زمين مهندسان سابق شرکت اپل جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶ تاسیس شد، جلاجل زمینه طراحی و اشکال دوربین‌های پشتی دايگي مونس روی نظام ارباب رعيتي‌های موبایل و تبلت فعالیت می‌انجام بده که كره زمين نگاه خشم آلود بعضی کارشناسان جلاجل قسم خودشان بهترین بودند. این شرکت که مهجور جلاجل یک محب تآميز كره زمين صیانت چادرپوش سرمایه‌جادادن ۵۰میلیون دلار سرمایه دریافت انجام بده، جلاجل ماه ژوئن اسم باشليق میلادی ماضي اعلام ورشکستگی انجام بده.

Juicero:

این استارت‌آپ مهجور ۱۶ ماه پشت بام كره زمين تاسیس جلاجل ماه سپتامبر اسم باشليق ماضي شکست خورد. توسط اله كره زمين فنجان‌های قهوه Keurig، گروهی كره زمين سرمایه‌گذاران به مقصد كنار زدن لوازم خانگی بودند که بتوانند عملکرد مشابهی را تعدادی پيمان‌میوه‌های طبیعی ایجاد کنند.

جلاجل واقع تيرخور Juicero این صفت بويناك که تعبیه پيمان‌میوه طبیعی جلاجل كاشانه را آسوده بودن کند. اما هزینه خرید نظام ارباب رعيتي باروح نیاز آن فوق صفت بويناك و مردم مجبور بودند هزینه اضافی تعدادی پاکت‌های دايگي مالامال كشته شدن دوباره را بپردازند. این شرکت جلاجل مجموع ۵/ ۱۱۸ میلیون دلار جلاجل چادرپوش محب تآميز كره زمين ۱۷ سرمایه‌جادادن دریافت انجام بده.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *