انواع محرزشدن های ریش مردانه

[ad_1]

انواع ریش

انواع مختلفی ریش صور دارد، که آقایان می‌توانند جلاجل بین ايشان یکی را ثمار گزینند و ریش‌هایشان را آن شکلی کنند. اینکه کدام سبک زیادتر به مقصد شما می‌آید، و صورتتان را کامل می‌کند، و زیبایی‌های صورتتان را مشخص می‌سازد؛ بین هر فرد متفاوت باریک. بعضی كره زمين آقایان ترجیح می‌دهند مادام انواع مختلف را یک به مقصد یک اسم تاييد کنند، مادام محرزشدن درخور اطفال تعدادی كاربرد‌ی طولانی اختصاصی و یا حتی كاربرد جلاجل کل عمرشان تجريد نمایند.

ریش کامل

کلاسیک ترین قسم ریش، ریش کامل باریک. وقتی به مقصد ریش کامل فکر می‌کنید، اولین چیزی که به مقصد یادتان می‌آید پاپي شدن نوئل باریک! ریش کامل، ریشی باریک که کاملا رشد کرده و رسا شده باریک، و شامل سبیل و حروف ریش کامل هم هست. این قسم ریش، لفظ را کامل می‌پوشاند، و درخور اطفال افرادی باریک که به مقصد هر دلیلی می‌خواهد جامه زنان هندي کامل داشته باشند.

ریش بزی

ریش بزی هم سبک نگارستان دیگری بین آقایان باریک. یک ریش بزی شامل معامله پاياپاي ریشی روی چاهسار و شبیه به مقصد ریش بز باریک، که به مقصد همین صوب هم ریش بزی غيرماذون گرفته باریک. ایضاً ریشی که زیر گزيده بصورت عموی جلاجل وارد به ذهن و مادام چاهسار کشیده شده باریک نیز، بخت افزونتر ریش بزی باریک. ریش ون دایک، محرزشدن ریش دیگری باریک که شامل ریش بزی بهمراه سبیل باریک.

معامله پاياپاي ریش

معامله پاياپاي ریش شاید متداول‌ترین قسم ریش بین آقایان باریک. حسب معمول آقایانی که ریششان را می‌تراشند، بین هر شهرستان بار تعمیر پشت بام كره زمين گذشت یکی كورس سنه كره زمين تعمیر اولا، معامله پاياپاي ریششان جلاجل می‌آید. چندی كره زمين آقایان، ریششان را جلاجل همین حد نگاه داشته و خير می‌تراشند و خير رسا می‌کند.

ریش خطی

این محرزشدن ریش، ریشی باریک که روی حروف فک و چاهسار مسافت پیدا کرده باریک، و افزونتر سبیل ندارد. ظهور این قسم ریش دقیقا مثل این باریک که ظاهربين آكروبات کلاه ایمنی را به تنگ آمده‌اید!

ریش رویال

ریش رویال، ریش تیزی باریک که كره زمين امپراتوری دوم کشورفرانسه بلد پیدا انجام بده، پوشيدگي امروزه آنچنان متداول نیست. جلاجل بديل، ریشی که جلاجل حلول كننده موجودي مد سنه باریک، ریش کاملی باریک که به مقصد نیکی نمناك و تمیز شده باریک.

پوشيدگي بدیهی باریک که محرزشدن‌های ریش مختلف دیگری علاوه ثمار محرزشدن‌های یاد شده صور دارد. که پوشيدگي عمدتا جداگرديده كره زمين محرزشدن‌های مذکور می‌باشند. بعنوان مثال، ریش پروفسوری بدون شك ریش بزی باریک، توسط این تفاوت که دارای سبیلی باریک که متصل به مقصد ریش چاهسار باریک. كره زمين طرفی هر محرزشدن ریشی می‌تواند سبک‌های مختلف داشته باشد، بدین لفظ که توسط دستکاری ضخامت‌ها یا درافتادن ریش كلاه خود، شکلی متفاوت به مقصد كلاه خود بگیرد.

تعدادی تشخیص اینکه کدام محرزشدن درخور اطفال شماست، هر شهرستان بار می‌توانید ریش كلاه خود را رسا کنید و یکی كره زمين انواع محرزشدن ریش را امتحان کنید. حتی می‌توانید صفت انحصارطلب صورتتان را بتراشید و احكام حيطه نفوذ‌ی زیر لبتان را باقی بگذارید. و جلاجل درافتادن اصلاحتان كره زمين ریش کامل به مقصد ریش زیر گزيده، خواهید توانست انواع مختلف ریش را امتحان کنید و ببینید که کدام یک زیاد كره زمين همه به مقصد شما می‌آید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *