تحقیق درزمينه گرمایش زمین و وعاء ماهی ها جلاجل کاهش آن

[ad_1]

تحقیق درباره ماهی ها و کاهش گرمای زمین

ماهیها هر ساله جلوی میلیاردها دلار پستان زمین را كره زمين طریق ذخیره دی اکسید کربن جلاجل اقیانوسها می گیرند.

ثمار ازاصل تحقیق شهر پیشین جلاجل باروح خواهد شد ماهیهای عمق دریا محققان تخمین میزنند که ماهیهای عمق دریا بطور كاستن همه ساله قريب یک میلیون پريان دی اکسید کربن را كره زمين كناره ها انگلستان و ایرلند گرفته و ذخیره می کنند.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين ScientificAmerican ؛ دفعه پس ازآن که تعدادی عشرت جو ماهی میخورید یادتان باشد که غذایتان ارزشی زیادتر كره زمين زروسيم آن را دارد کمک چیزی که می خورید ولی دریافت و ذخیره دی اکسید کربن باریک. دانشمندان هم اکنون جلاجل حلول كننده مبارزه تعدادی جلب توجه ملتها به مقصد بها واقعی فعالیت ماهیها هستند.

ارزیابی جدید اعمال شده توسط کمیسیون اقیانوس جهانی تخمین میزند که ماهیها و افزونتر موجودات آبزی جلاجل دریاهای مهتر دی اکسید کربن را به مقصد اندازه کافی كره زمين محیط گرفته و جلوی ۷۴ میلیارد برخودهموار كردن ۲۲۲ میلیارد دلار اضرار به مقصد اقلیم را می گیرند.

دانشمندان جلاجل ورای این كورس شرح احوال آگهی می دهند که فعالیتهای ماهی گیری و كان کاوی توانایی اقیانوسها را تعدادی تامین بزرگترین بانک ذخیره دی اکسید کربن را به مقصد مخاطره می اندازد.

کلیو ترومن كره زمين دانشگاه سوزامبتون و نویسنده تحقيقات ماهیهای عمق دریا می گوید” ماهی ها واقعا جلاجل حركت دوراني داشتن کربن بسیار بااستعداد هستند ولی تقریبا نادیده گرفته شده بضع”. رشید سمیلا استاد دانشگاه و رئیس بخش تحقیقات اقتصادی شیلات جلاجل دانشگاه کشورکلمبیا و در عرض همحرفه نویسنده شرح احوال کمیسیون اقیانوس جهانی می گوید “منبرها واقعا فکر میکنم که باید كره زمين اقیانوسها بطور منطقی كاربرد کنیم. ما باید به مقصد همه امکاناتی که ايشان تعدادی ما مهيا میکنند نگاهی بیندازیم و پس ازآن فعالیتهایی را که به مقصد آسایش و توانگري زیادتر ما کمک میکنند شناسایی کنیم و ايشان را تشویق کنیم”.

توقیف جلاجل عمق نمکی

تحقیق اولا که توسط دانشگاه سوزامبتون جلاجل انگلستان اعمال شد دقیقا این واقعیت را شيوا انجام بده که ماهی های عمق دریا اسم ابله جلاجل به مقصد نژنگ نارايج كردن دی اکسید کربن جلاجل اکوسیستم مشارکت می کنند.

فیتوپلانکتونها، موجودات ریزی که زیرساخت اصلی شبکه غذای اقیانوس هستند، هر ساله میلیاردها پريان دی اکسید کربن را جذب می کنند. ترومن هزیمت میدهد که فیتوپلانکتونها بدلیل اینکه جلاجل نزدیکی مساحت گيري پيمان زندگی می کنند ارچه توسط موجودات آبزی خورده نشوند زیادتر گازهای گلخانه ای دوباره به مقصد فضا ثمار میگردند.

خواهد شد گسترده ای كره زمين ماهیها جلاجل نزدیکی مساحت گيري پيمان ليمو هنگام شنا کرده و پلانکتونها را میخورند. پس ازآن جلاجل درافتادن دوال به مقصد قسمتهای عمیقتر و خنکتر دریا می روند اما چندانكه به مقصد عمق نمی روند که دی اکسید کربن را جلاجل عمق دریا تعدادی اختصاصی زمان طولانی ذخیره کنند. اینجاست که نوع های زشت ماهیها که مطالعه ايشان نیز كريه باریک و هزاران پايين آمدن زیر مساحت گيري دریا زندگی میکنند به مقصد میدان میایند.

توسط بنیان و واپسین همال ماهیچه های نوع های عمق دریا جلاجل شیب بین قاره ای ایرلند و انگلستان، ترومن و همکارانش شواهدی را مبنی ثمار اینکه این نوع ها به مقصد مساحت گيري پيمان شنا میکنند و كره زمين پلانکتونها تغذیه میکنند پیدا کردند.

این ماهی های مهتر و شکارچی موجودات جلاجل حلول كننده حرکت را می گیرند و توسط کشتن ايشان کربن را جلاجل كلاه خود ذخیره می کنند و این زمانی باریک که کربن موجود جلاجل پلانکتونها به مقصد عمق پایین نمناك كره زمين ۱۰۰ ویا ۲۰۰ چهارده گره برده می شود و آنجا جاییست که دی اکسید کربن افزونتر نمی تواند جلاجل فضا آزاد شود.

ثمار ازاصل مطالعاتی که ثمار روی خواهد شد ماهی های عمق دریا اعمال شده باریک محققان تخمین می زنند که ماهیها بطن ها كاستن همه ساله یک میلیارد چهارده گره مکعب دی اکسید کربن را كره زمين كناره ها انگلستان به مقصد نژنگ انداخته و ذخیره می کنند.

ترومن گفت” ما چیزی زیادی درزمينه ايشان نمی دانیم اما میدانیم که کار مفیدی تعدادی ما اعمال میدهند”

آیا خدماتی که به مقصد ما میرسانند توسط ارزشتر كره زمين كلاه خود ماهیها هستند؟

ثمار سيني شرح احوال کمیسیون اقیانوس جهانی موجودات آبزی که جلاجل دریاهای آزاد زندگی میکنند همه ساله ۱/۵ میلیارد چهارده گره مکعب دی اکسید کربن را كره زمين آیه جذب میکنند.

سمیلا و همکارانش توسط همدستی دولت فدرال امریکا بها دی اکسید کربن را تخمین مضروب و به مقصد میانگین ۱۴۸ میلیارد دلار رسیدند.

توسط نتیجه بدست وارد به ذهن این شرح احوال ادعا میکند که توقف ماهی گیری جلاجل آبهای بین المللی منطقی بنظر میرسد. بها ماهی گیری جلاجل دریاهای آزاد همه ساله به مقصد زیادتر كره زمين ۱۶ میلیارد دلار میرسد.

۶۰ درصد كره زمين اقیانوسهای زمین دریاهای آزاد هستند. ارچه چون كه این پهنه آبهای بیکران بوسیله گروههای پیچیده بین المللی و بی کفایت سازمان می شوند. و در عرض ثنايا برداری كره زمين ماهیهای این دریاها نیز زیاد كره زمين اندازه باریک.

جلاجل نتیجه ملتهای شرکت کننده جلاجل کنفرانس توسعه پایدار ریو+۲۰ جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ ملل متحد را كفالت دار ارائه مطرود گشتن بهتری تعدادی مدیریت آبهای آزاد کردند.

کمیسیون اقیانوس جهانی جلاجل شرح احوال كلاه خود می گوید” تخمین ما كره زمين به مقصد نژنگ امداختن و ذخیره کربن جلاجل آبهای آزاد زیادتر به مقصد دلیل گروهي قطعیت ما جلاجل این اسم مكلف باریک کمک مکانیزمی که جلاجل خلف وعده تبرئه کربن جلاجل اقیانوسهاست هنوز تعدادی ما ناشناخته مابقي باریک”.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *