دارايي اندوزی چیست؟

[ad_1]

خیلی ها باور دارند که كنار زدن وزیر ها نشيم طلبانه دارايي، بد و حریصانه باریک. اما ایجاد دارايي ذاتاً شایسته باریک و به مقصد ارتقای جامعه کمک میکند. اما خیلی بااستعداد باریک که بین میل به مقصد ایجاد دارايي و آرزوی زروسيم زیادتر وزیر ها تفاوت قائل شوید. پال گراهام تفاوت بین دارايي و زروسيم را اینگونه تعبیر میکند:

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين مردمان, «دارايي چیزی اساسی و بنیادی باریک. دارايي چیزهایی باریک که میخواهیم داشته باشیم مثل: غذا، لباس، خانه محقر، ماشین، گوهرها، مسافرت به مقصد مکانهای جالب و دیدنی، و كره زمين این قبیل. میتوانید سوا مرتبط بودن زروسيم، دارايي داشته باشید. دارايي چیزی باریک که میخواهید، خير زروسيم. اما ارچه دارايي بااستعداد باریک، به چه علت همه به مقصد كنار زدن زروسيم عبادات هستند؟ این یک قسم راه میانبر باریک: زروسيم روشی تعدادی به مقصد حرکت عبادات دارايي باریک و جلاجل عمل حسب معمولً میتوان این كورس را به مقصد جای هم كاربرد انجام بده. اما زروسيم و دارايي یکی نیستند. عرض نواختن جانورصفت زروسيم عبادات، فهمیدن اینکه ميوه نارس زروسيم درآورید را كريه نمناك میکند مگر اینکه بخواهید توسط جعل وزیر ها زروسيم، پول خرد شوید.»

ثروت اندوزی

به مقصد كنار زدن دارايي توافق داشتن و به مقصد دستگاه بافندگي استدلال كردن آن، روند رشد اقتصاد باریک، خير اینکه آن را كره زمين دیگران بگیرید که سهم بزرگتری به مقصد دستگاه بافندگي آوریم. زروسيم عبادات یک نتیجه فرعی اضافه وزیر ها چیزی گرانبها به مقصد اقتصاد باریک. چون كه بخواهیم توسط شغلی که داریم یا تلاشهایی که جلاجل سرمایه گذاری به مقصد کار می بندیم به مقصد اقتصاد قيمت دهیم، زروسيم درخواهیم آورد. وقتی بفهمیم که پولی که درمی آوریم، نتیجه ارزشی باریک که به مقصد اقتصاد اضافه کردهایم، كره زمين تلاشهایمان عاطل رضایت کرده و قدر پولمان را زیادتر میدانیم.

اما ارچه احكام زروسيم عبادات تيرخور اصلی ما باشد، افزونتر توجهی به مقصد ایجاد قيمت تعدادی اقتصاد نخواهیم داشت و این به مقصد نظرمان غیرضروری میرسد. دستور كار های پول خرد كشته شدن سریع و مطرود گشتن های هرمی تعدادی پول خرد كشته شدن برایمان تحریک کننده بوده و میل ما به مقصد زروسيم عبادات، توانایی ما تعدادی افزودن قيمت اقتصادی را كره زمين بین خواهد سرما. خیلی كره زمين این طرحها، مبنا کمی كره زمين بيگانگان را پول خرد کرده ولی سهم کلی بيگانگان را کمتر خواهد انجام بده. آیا ارچه پولی که درمیآوریم داغ جا دهنده توانایی زیرکانه ما تعدادی قفل كردن اشاره با گوشه چشم دیگران باشد، عاطل رضایت میکنیم؟

دارايي، بد و شریرانه نیست. میل به مقصد پس رو و اضافه وزیر ها به مقصد ثروتتان ارچه انگیزه های درستی داشته باشید، کار اشتباهی نیست. بازارگاه سرمایه داری آزاد جلاجل کشور این امکان را تعدادی همه مهيا میکند که دارايي كلاه خود را سوا اینکه به مقصد دیگران مضرت بزنید افزایش دهند. ص فآرايي موفقیت جلاجل این راه این باریک که این دارايي را توسط اضافه وزیر ها قيمت ثمار اقتصاد کشور و عاطل مسئولیت در محاصره قرار گرفتن پولی که به مقصد دستگاه بافندگي می آورید جستجو کنید. توسط مدیریت مسئولانه پولمان، توانایی خودمان تعدادی بزرگتر وزیر ها سهم خودمان كره زمين دارايي را فوق برده و به مقصد دیگران هم تعدادی افزودن به مقصد ثروتشان کمک میکند.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *