جالب و خواندنی درزمينه لیونل مسی

[ad_1]

لیونل آندرس مسی قومگرايي به مقصد «لئو» جلاجل حالی ۳۰ ساله انجام خواهد شد که رکوردهای زیادی را برجای گذاشته باریک. پسفردا سالروز نوزاد سگ مسی باریک.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين مجله مهر: لئو مسی مدير اماكن متبركه ۲۴ ژوئن ۱۹۸۷ جلاجل کشورآرژانتین باریک، اما این چیزی نیست که کسی كره زمين آن نبا نداشته باشد، همه افزونتر مسی را تاچند سالی باریک که می‌شناسند و حتی ارچه كره زمين طرفداران بارسلونا یا کشورآرژانتین نباشند، كره زمين جادوی او جلاجل زمین واليبال لذت می‌برند. مسی را اعجوبه مئه واليبال می‌دانند، او احكام دریبل نمی‌زند، او مهندسی می‌کند، شهر زاویه‌های دقیق پاس‌های رسا و کوتاه او، ضربه‌های دقیق به مقصد برخود هموار كردن قاپو حریف، همه و همه كره زمين نگاه تیزبین او نبا می‌دهد. مسی قد بلندی ندارد، احتمالا جلاجل زمان حال ۱۱ سالگی وقتی که می‌فهمد افزونتر آرامش طلب نیست رشد عادی و نرمال داشته باشد و باید فروسو علاج بخش آرامش طلب بگیرد، فکر نمی‌انجام بده همین قد کوتاه جلاجل زمین واليبال به مقصد کمک او بیاید! قد کوتاه مسی جلاجل مقابل بازیکانانی که دستگاه بافندگي ناچیز ۲۰ سانتی‌چهارده گره كره زمين او رفيقه هستند، این امکان را به مقصد لئو می دهد که حرکت پايين آمدن به مقصد درشتي كردن سریع‌تری داشته باشد و مرکز گراني بدن او نسبت به مقصد بقیه پایین‌نمناك باشد؛ به مقصد همین دلیل باریک که جلاجل عکس‌های ارتقا می‌بینیم که جلاجل هنگام دریبل نواختن شهر زاویه بدن او خیلی خنب انجام خواهد شد، اما زمین نمی‌افتد.

احتمالا مسی‌آشوب خیلی كره زمين چیزهایی که جلاجل این شرح احوال نوشته شده را می‌دانند، اما مگر انجام خواهد شد نوزاد سگ اسطوره آرژانتینی آبی‌ اناری‌ها باشد و كره زمين او ننوشت؛ حتی ارچه تکراری باشند!

درباره لیونل مسی about lionel messi

کوتاه‌قدترین مهاجم کیهان

توسط قد یک چهارده گره ۶۹ سانتی‌متری‌اش کوتاه‌قدترین مهاجم دنیاست، اما بدون شك‌صفت منسوب به طوس که پیش‌نمناك گفتیم این چیزی نبوده که بخواهد جلوی او را بگیرد، به مقصد هر حلول كننده هوش و ذکاوت او اوضاع را خطرناک می‌کند.

درباره لیونل مسی about lionel messi

بالنتيجه‌ترین كانديد فیفا

جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۸ و جلاجل حالی‌که مهجور ۲۱ اسم باشليق صحنه داشت، تعدادی جایزه بهترین بازیکن اسم باشليق كانديد شد و رکورد بالنتيجه‌ترین نامزدی جلاجل این جایزه را به مقصد غيرماذون كلاه خود انجام بده. پوشيدگي مسی جلاجل آن اسم باشليق نتوانست جایزه را ببرد.

درباره لیونل مسی about lionel messi

درشتي كردن طلبه ها تعدادی چادرپوش اسم باشليق متوالی

كره زمين اسم باشليق ۲۰۰۹ برخودهموار كردن ۲۰۱۲ و كره زمين صحنه ۲۲ سالگی برخودهموار كردن ۲۵ سالگی او درشتي كردن‌های طلای فیفا را توسط كلاه خود به مقصد كاشانه سرما.

درباره لیونل مسی about lionel messi

بیشترین هت‌ریک کننده بارسلونا

هت‌ریک وزیر ها کار آن ميزان جنون مردم آزاري‌ای نیست، اما مسی به مقصد تنهایی زیاد كره زمين ۳۵ شهر بار این‌کار را جلاجل باسلونا اعمال داده باریک. (هت‌ریک یعنی بازیکنی جلاجل یک بازی سه گل به مقصد ميوه برساند.)

درباره لیونل مسی about lionel messi

چادرپوش کفش طلایی

کفش طلایی اروپا جایزه‌ای باریک که هر اسم باشليق به مقصد بازیکنی که بیشترین تعدا گل را ضربت ديده باشد، اهدا انجام خواهد شد، لیونل مسی مهجور بازیکنی که توانسته چادرپوش شهر بار این جایزه را كره زمين آنِ كلاه خود کند. فصل ۲۰۰۹-۲۰۱۰ توسط ۳۴ گل، فصل ۲۰۱۱-۲۰۱۲ توسط ۵۰ گل، فصل ۲۰۱۲-۲۰۱۳ توسط ۴۶ گل و فصل ۲۰۱۶-۲۰۱۷ توسط ۳۷ گل.

درباره لیونل مسی about lionel messi

آرامش طلب دادی روی مچاله مربوط به سفر

کارلوس رکساچ، مدیر فنی شهرستان پیشین بارسلونا که مسولیت شناسایی استعدادها را دارد، بازی مسی را جلاجل کشورآرژانتین می‌بینید و شیفته بازی‌های این پس نشيني ۱۳ ساله انجام خواهد شد. اما تعدادی اینکه بتواند او را جذب بارسلونا کند، زحمت زیادی می‌کشد و بارها توسط خانواده او درستكاري می‌کند، جلاجل نهایت یک دوال که جلاجل كابينه هستند، روی یک مچاله مربوط به سفر قراردادی را توسط ابوي مسی توضيحات می‌کند که به مقصد كلام كلاه خود فکر می‌کرده آن مچاله خیلی گاه كره زمين بین رفته، اما بعدها می‌فهمد که ابوي مسی آن مچاله را جلاجل آلبوم لیونل نگه داشته باریک.

درباره لیونل مسی about lionel messi

شماره ۱۰ رویایی

لیونل مسی پس ازآن كره زمين رونالینهوی مهتر لباس شماره ۱۰ را جلاجل بارسلونا ثمار پريان انجام بده، این هم آوازي جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۸ و زمانی‌که مسی ۲۱ اسم باشليق داشت رخ داد.

درباره لیونل مسی about lionel messi

برادروار کوچکه!

لیونل مسی بازی كلاه خود جلاجل بارسلونا را كره زمين فصا ۲۰۰۳-۲۰۰۴ سرخرگ انجام بده، او جلاجل تیم‌های ردياب دوم و سوم بارسلونا بازی می‌انجام بده، پوشيدگي جلاجل بدون شك اسم باشليق ۷ شهر بار تعدادی تیم اصلی به مقصد میدان رفت. او خیلی گاه توسط رونالیدنهو بازیکن برزیلی بارسلونا متحد شدن شد، برخودهموار كردن جایی که رونالیدنهو او را «برادروار کوچیکه» شرفه می‌انجام بده.

درباره لیونل مسی about lionel messi

سفیر یونیسف

لیونل مسی احكام جلاجل زمین واليبال نمی‌درخشد، او جلاجل زندگی بیرون كره زمين مستطیل خضرا سعی می‌کند كاستن باشد و علاوه ثمار اینکه كره زمين سفیرهای یونیسف شمار انجام خواهد شد، تعدادی علاج بخش بحرها‌هایی که اوتیسم دارند، مبارزه می‌کند. جلاجل دستور كار‌ای که توسط یونیسف همیاری می‌کند، لئو به مقصد کشورهایی چون کشورهائیتی و کشورکاستاریکا سفيران می‌کند و به مقصد بحرها‌های آموزش‌هایی جلاجل زمینه آموزه‌های زندگی می‌دهد.

درباره لیونل مسی about lionel messi

شادی پشت بام كره زمين گل

مسی هر زمان که جلاجل بازی‌ها گل می‌زند، پشت بام كره زمين دویدن‌هایش، رو به مقصد هوايي کرده و جلاجل حالی‌که هر كورس دستش را به مقصد سمت فوق می‌سرما، گلی که ضربت ديده را به مقصد روح مادربزرگش که جلاجل ۱۰ سالگی او كره زمين کیهان رفته، تسلیم می‌کند.

درباره لیونل مسی about lionel messi

بیشترین گل ضربت ديده جلاجل لالیگا

زمانی‌که مسی ۲۵ اسم باشليق صحنه داشت، او بالنتيجه‌ترین بازیکنی صفت بويناك که توانسته صفت بويناك جلاجل لالیگا زیاد كره زمين ۲۰۰ گل به مقصد ميوه برساند.

درباره لیونل مسی about lionel messi

بازی‌هایش را نمی‌بینید

لیونل مسی هرگز كنكور فوتبالی که خوش خدمتي كردن جلاجل آن محضر داشته را دوباره نمی‌بینید، اما گل‌هایش را می‌بیند، بارها و بارها این‌کار را اعمال می دهد.

درباره لیونل مسی about lionel messi

تیاگوی فوتبالیست

علاقه كلوپ‌های واليبال به مقصد ابن مسی به مقصد قدری صفت بويناك که کمتر كره زمين ۷۲ زمان سنج پشت بام كره زمين نوزاد سگ تیاگو كلوپ قدیمی مسی به مقصد غيرماذون «Newell’s Outdated Boys» غيرماذون او را مندرج غيرماذون انجام بده.

درباره لیونل مسی about lionel messi

خالکوبی عجیب لئو

مسی به مقصد شکل ناگهانی هم روی دستگاه بافندگي يسار و هم پای يسار كلاه خود مدل‌های زیادی را خالکوبی انجام بده، اما هر کدام كره زمين این مدل‌های معنی مشخصی تعدادی او دارند، او لفظ مادرش را روی بازوی پوگان خالکوبی کرده، دستگاه بافندگي پسرش را روی پای يسار و غيرماذون پسرش را روی دستگاه بافندگي يسار. پوشيدگي جلاجل بازی‌ها واليبال زیادتر جوراب‌های رسا می‌پوشد و این مدل‌ها را مخفی می‌کند. اما به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد مسی به مقصد قدری به مقصد خانواده‌اش نزدیک باریک که موجودي شده این کار را اعمال دهد.

درباره لیونل مسی about lionel messi

یک عشيق غذا

مسی كره زمين کودکی به مقصد غذا علاقه زیادی داشته باریک که پوشيدگي غذای باروح علاقه‌اش هم میلانسا ناپولیتانا باریک که یک غذای آرژانتینی باریک و مادرش آن را خیلی شایسته درست می‌کند. این غذا كره زمين پنیر، پیاز و گوجه درست انجام خواهد شد و ادویه‌های مختلفی تعدادی صفت غذاخور وام گذاردن به مقصد آن می‌زنند. پوشيدگي مادرش می‌گوید لئو مرغی که سس پیاز و گوجه فرنگی و نعناع درست شده باشد را هم خیلی متحد شدن دارد.

درباره لیونل مسی about lionel messi

تیاگو و متیوی کوچک

مسی و آنتونلا کروز که همبازی‌های بچگی جلاجل کشورآرژانتین بوده‌بضع، فعلاً كورس ابن پس نشيني به مقصد غيرماذون‌های تیاگو و متیو دارند. تیاگو جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۲ به مقصد کیهان آمد و به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسید لیونل مسی به مقصد قدری كره زمين این فهمید گشاده رو باریک که طرحی كره زمين دستگاه بافندگي پسرش را روی ساق پای يسار كلاه خود خالکوبی انجام بده.

درباره لیونل مسی about lionel messi

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *