درك خیر اخفاك

[ad_1]

حس خوب عشق

همه ما به مقصد اخفاك‌ورزی نیاز داریم اما چون كره زمين روی آشنا و آگاهی گلچين نمی‌کنیم خير‌فرد نیازمان برآورده نمی‌شود که شکست هم می‌خوریم و جلاجل چندی مناسبت ها گريبانگير بیماری و آسیب‌های جدی روانی و جسمی هم می‌شویم. گره زدن‌هایی هم جلاجل ما به مقصد‌صور می‌آید و دقیقا به مقصد جای اینکه اخفاك باعث رفع نیازها و تعالی‌مان شود، سیر عکس آن رخ می‌دهد.

عشق

یک اخفاك کامل three مولفه «وفاداری، صمیمیت و هوس» دارد و کسی عشيق باریک که هر three مولفه اخفاك را به مقصد اندازه کافی جلاجل وجودش پرورش داده باشد اما جلاجل یک اخبار عاشقانه، كنگاش و هیجان، عهده داري و صمیمیت جلاجل تباني توسط یک شیء، فهمید یا فرد شکل می‌گیرد که وعاء بسیار مهمی جلاجل تعیین قسم اخفاك، بازی می‌کند و ارچه قابلیت داشته باشد علاقه به مقصد‌وجودآمده می‌تواند به مقصد «اخفاك کامل» تبدیل شود. ارچه چنین اتفاقی بیفتد، علاج بخش رخ می‌دهد، اما شکل خوگرفتن این قسم اخفاك، ملزومات و تمهیداتی می‌طلبد؛ كره زمين يكباره اینکه باید گلچين مناسبی اعمال شود. طبیعتا اخفاك ما به مقصد یک اتومبیل نمی‌تواند اخفاك کاملی باشد به دلیل اینکه ما كنگاش و هیجان را جلاجل مقابل آن هیبت می‌کنیم اما نمی‌توانیم صمیمیت داشته باشیم. این مثال را می‌توانید توسعه دادن بدهید به مقصد چندی روابط بيگانگان.

نشانه های اخفاك کامل

جلاجل اخفاك کامل، كره زمين کنار فرد وجود داشتن عاطل ایمنی می‌کنیم، آرزو می‌کنیم همچنان جلاجل کنارمان باشد، كره زمين دیدگاه پس ازآن شناختی، به مقصد عشقمان مسئول هستیم و كره زمين پس ازآن صمیمیت و رفتاری، کارهایی می‌کنیم که باعث خوشحالی و رضایت او انجام خواهد شد.

جلاجل صورتی چنین فضایی به مقصد‌صور می‌آید که انتخابی آگاهانه اعمال شود و فرد هم جلاجل باروح خوش خدمتي كردن به مقصد آگاهی رسیده باشد و درگیر عوامل منفی و گره زدن‌هایی که جلاجل ماضي داشته، نباشد. سه گوش چندی كنار زدن فردی نوازشگر می‌گردند چون پدری تنبیه‌جرقه داشته‌بضع و الان می‌خواهند فردی جلاجل کنارشان باشد که نوازشگر باشد و بسیار به مقصد ايشان مهر کند. اما جلاجل زیادتر مناسبت ها چنین اتفاقی نمی‌افتد و به مقصد اشاره با گوشه چشم فردی که پدرش نوازشش نكرده، کوچک‌ترین توجهی مهتر و برجسته می‌آید، تاآنجا که افزونتر بعدهای رفتاری فرد مقابل را نمی‌بیند و گلچين اشتباهی می‌کند.

پشت بام اولین قدم جلاجل رسیدن به مقصد اخفاك کامل، آشنا خودمان و کمبودها و گره زدن‌هایمان باریک. وقتی كره زمين مشکلاتمان آگاه كردن شویم، ايشان را كره زمين گلچين‌هایمان مستثنا کنیم و احكام نگرنده آرام كردن گره زدن‌هایمان نباشیم، می‌توانیم گلچين درستی داشته باشیم و زمینه‌عود یک اخفاك کامل جلاجل زندگی‌مان باشیم.

ارچه این هم آوازي نیفتد ما به مقصد کمال و تعالی نمی‌رسیم و نمی‌توانیم فرد موفقی باشیم. مطمئنا شنیده‌اید و خوانده‌اید که زیادتر بيگانگان موفق، جلاجل روابط نزدیکشان هم موفق بودند و کمتر پیش وارد به ذهن بشنویم فردی جلاجل تا چه وقت پس ازآن كره زمين زندگی‌اش موفق اما جلاجل زندگی خصوصی‌اش گريبانگير مشکل و جلاجل روابط صمیمی و نزدیکش شکست‌خورده باشد.

اخفاك های یک عجله

خیلی ها اخفاك را به مقصد‌ديباچه تباني غير عقلانیت جلاجل نگاه خشم آلود می‌گیرند، جلاجل حالی که اتفاقا اخفاك کامل جلاجل آهستگي خوش خدمتي كردن عقلانیت دارد. توسط همین پیش فرض ابل هم خیلی ها هستند که اخفاك یک عجله می ورزند و امیدوارند این اخفاك آتشین كندو به مقصد ميوه بنشیند اما جلاجل یک اخفاك یک عجله شما كنگاش دارید، عهده داري و صمیمیت هم نسبت به مقصد فرد مقابل دارید اما اشکال اینجاست که گلچين درستی نداشته‌اید و عشقتان بازخورد ندارد و نمی‌تواند پلیدی پیدا کند. روانشناسان می گویند زیادتر اخفاك‌های یک‌عجله هم تازهکار كره زمين کمبودها، دنائت و گره زدن‌های دوران کودکی باریک و دیر یا گاه شکست می‌خورد و باعث افسردگی و حتی اقدام به مقصد خودکشی انجام خواهد شد.

یادتان باشد مرتبط بودن اخفاك صفت پير خير فرد حق شما كره زمين زندگی شخصی باریک بلکه مدني هم به مقصد این اخفاك صفت پير شما نیاز دارد. مردم سرمایه معنوی جامعه هستند و ارچه زندگی خیر و سالمی نداشته باشند، نمی‌توانند خیر کار کنند و اشکال آفرينشگري داشته باشند.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *