خواستگاری كره زمين چشم دوطرفه و موانع آن

[ad_1]

خواستگاری از طرف دختر

جلاجل حوزة گلچين، سوا هیچ شک و تردید، زنان و دختران حق گلچين دارند و حسب معمول جلاجل زیادتر ميراث ها، وقتی کسی به مقصد خواستگاری ايشان میآید، میتوانند جلاجل باروح آن فرد تحقیق و پشت بام كره زمين تحقیقات واجب شده گلچين کنند؛ یعنی جواب يابي آری یا خير بگویند.

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد حمل كره زمين سپیده دانایی؛ گلچين، شرعا و قانونا حق طبیعی زنان دربارة زن آزاري آیندهشان باریک و كره زمين دیدگاه عرفی نیز جلاجل حلول كننده موجودي جلاجل اكثراً نواحي کشور ما تقریبا همینطور عمل نگهداری؛ مگر جلاجل ميراث ها بسیار نادری که ممکن باریک خانوادهای كره زمين روی بيكارگي، فردی را به مقصد دوطرفه تحمیل کند.

اما اسم مكلف خواستگاری گرچه مقدمة یک گلچين باریک، ولی زیادتر شبیه به مقصد پیشنهاد باریک؛ یعنی آنچه جلاجل فرایند خواستگاری رخ میدهد، این باریک که كره زمين چشم خانوادة پس نشيني یا كره زمين چشم كلاه خود پس نشيني به مقصد خواستگاری دوطرفه میروند و جلاجل واقع پیشنهاد ازدواج توسط دوطرفه را مطرح میکنند و دوطرفه حق دارد گلچين کند و جواب يابي واحد وزن معادل دهد و ایضاً حق دارد رد کند و جواب يابي منفی بدهد.

اینکه دختران نیز میتوانند كره زمين فرد باروح علاقه كلاه خود خواستگاری کنند، مسئلهای فرهنگی باریک، خير مسئلهای شرعی، قانونی و حقوقی.

جلاجل بعضی كره زمين نواحي کشورهایی مثل هندوستان مرسوم باریک که خانواده دوطرفه به مقصد خانواده پس نشيني پیشنهاد ازدواج میکند و خواستگاری زیادتر كره زمين صیانت خانواده دوطرفه مطرح نگهداری.

جلاجل چنین فرهنگهایی، خواستگاری نسا كره زمين ناموس پرور، كره زمين قدر و شان نسا نمیکاهد و او را جلاجل اشاره با گوشه چشم ناموس پرور کوچک نمیکند و حتی ارچه جواب يابي كره زمين چشم خانواده ناموس پرور منفی باشد، موجب سرشکستگی خانواده دوطرفه نمیشود و نیز كره زمين نگاه خشم آلود روانی، تعدادی دوطرفه آسیبزا نیست، اما جلاجل کشورهایی مثل کشور ما که چنین فرهنگی صور ندارد و فرهنگ خواستگاری دقیقا برعکس باریک، خواستگاری مستقیم نسا كره زمين ناموس پرور، دلپذير ساختن نیست و عوارضی دارد که جلاجل نهایت كره زمين نگاه خشم آلود روانی و شخصیتی و حیثیت اجتماعی و خانوادگی به مقصد پستان نسا جمعناتمام نگهداری؛ به مقصد خصوصی ارچه نسا جلاجل این اخبار جواب منفی دریافت کند، کمک زنان كره زمين نگاه خشم آلود عاطفی و هیجانی جلاجل عین حلول كننده که جلاجل مساحت گرفتن بالاتری كره زمين جنس متفاوت هستند، اما شکنندگی ايشان نیز به مقصد همین مقیاس كره زمين نگاه خشم آلود عاطفی زیادتر كره زمين مردان باریک.

بنابراین جلاجل اینگونه هم تراز و هم سان که احيانا دریافت جواب منفی یا واحد وزن معادل صور دارد، توسط درایت خاصی باید عمل شود و جلاجل لفظ لزوم باید توسط بيگانگان کارشناس و مجرب مشورت شود و جلاجل محب تآميز پس ازآن كره زمين ميانجي كاربرد شود؛ واسطهای که كره زمين نگاه خشم آلود ضمانت نامه، دلسوزی و رازداری باروح اعتماد باشد مادام بهصورت کاملا اسموسيع کار را پیگیری کند و توسط زبري و کیاست خاصی، فرد موردنظر را به مقصد ازدواج تشویق و ترغیب کند و پس ازآن كره زمين اینکه آمادگی ازدواج جلاجل او ایجاد شد، به مقصد او صوب بدهد و او را به مقصد خواستگاری دوطرفه هدایت کند.

توسط این شیوه، هم دوطرفه كره زمين حق گلچين كلاه خود بهخوبی كاربرد کرده باریک و هم توسط ميانجي و به مقصد لفظ غیرمستقیم كره زمين فرد موردنظر خواستگاری کرده و كره زمين آسیبهای خواستگاری مستقیم جلاجل امانت نگهدار مابقي باریک.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *