نيكويي كردن های کارآفرینی که جلاجل مدرسه هرگز یاد نمی دهند!

[ad_1]

مدرسه و تحصیل جلاجل این دوران نمی تواند شما را تعدادی کارآفرینی فراهم آورنده سازد. تمامی مواردی که جلاجل این مسیر نیاز دارید توسط هیبت به مقصد دستگاه بافندگي می آیند. جلاجل این مقاله قصد داریم خير نيكويي كردن کارآفرینی را برایتان تبیین کنیم که هرگز جلاجل دوران مدرسه آن ها را نمی آموزید. پشت بام هم مقام هم پياله ما باشید.

 1. بيگانگان تسخیر ناپذیر موفق ترند:

بااستعداد ترین چیزی که هرگز جلاجل مدرسه نمی آموزید این باریک که به مقصد بیرون كره زمين دنیای كلاه خود بروید و ۱۰۰ ها موردی را امتحان کنید که می تواند صاحبخانه وکار شما را بسازد. جلاجل این مسیر متوجه خواهید شد که ۹۸ باروح كره زمين ۱۰۰ ایده ای که جلاجل هوش داشتید به مقصد درستی کار نمی کند اما همین كورس ایده می تواند زندگیتان را متبدل سازد. ارچه نتوانستید كره زمين میان این ۱۰۰ ایده بهترین باروح را پیدا کنید به دنياآمدن نشوید. به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهید و ۱۰۰ ایده افزونتر را امتحان نمایید.

 1. زمانی که تيرخور بزرگی جلاجل كله دار می پرورانید، شکست دايگي قبول باریک:

حسب معمول دبستان ها افرادی را که توسط شکست مواجه می شوند را تنبیه می کنند اما کودکان باید كره زمين ناحیه ايمن ساختن كلاه خود به مقصد مساحت گرفتن بالاتری بروند. جلاجل دنیای واقعی، جوایز مشارکتی صور ندارد. آموزشی که به مقصد لفظ تیمی اعمال می شود می تواند بسیار كاستن باشد. حسب معمول زمانی که بيگانگان جلاجل یک تیم و کنار هم به مقصد فعالیت می پردازند به مقصد سختی کار می کنند مادام مطمئن شوند قصور آن ها باعث شکست تیم نمی شود. ما باید به مقصد این تیم ها یاد بدهیم زمانی که تيرخور بزرگی جلاجل كله دار دارند شکست دايگي قبول باریک.

 1. همه چیز را زیر سوال ببرید:

منبرها ارزو داشتم مدرسه به مقصد منبرها یاد می داد که اسم ابله می توانم همه چیز را زیر سوال ببرم و پیمان را بسنجم. به مقصد ديباچه یک کارآفرین شما باید همیشه به مقصد كنار زدن فرضیات اصلی جلاجل باروح صاحبخانه وکار كلاه خود باشید. به مقصد کمک سوال وزیر ها و یاد دمساز شدن قادر خواهید صفت بويناك درک و بینش عمیقی جلاجل باروح صاحبخانه وکار كلاه خود به مقصد دستگاه بافندگي اورید. زمانی که تفاوت کار كلاه خود را توسط دیگران بدانید قادر خواهید صفت بويناك پیمان بهتری ایجاد کنید. همه فرضیات را زیر سوال ببرید و پیمان را به مقصد تمركزفكر بررسی کنید.

 1. خلاقیت و مدیریت بيگانگان:

تيرخور اصلی دبستان ها باید یاد وام گذاردن خلاقیت باشد. کارآفرینان به مقصد خلاقیت و نوين آوری نیاز دارند. شاید شرکت جدید شما جلاجل ماه ۱ میلیون درآمد داشته باشد. اما زمانی که درآمد آن به مقصد ۱۰۰ هزار ده ريال کاهش پیدا می کند چون كه کاری می توانید اعمال دهید؟ فرایند تفکر جلاجل باروح مشکلات می تواند به مقصد شما کمک کند كلاه خود را به مقصد درستی فراهم آورنده سازید. فهمید بااستعداد دیگری که باید جلاجل مدرسه به مقصد دانايي آموزان یاد داده شود نحوه مدیریت بيگانگان باریک. هیچ کس به مقصد لفظ مادرزادی مهارتی را ندارد اما تعدادی افزایش کارآمدی شرکت به مقصد این فهمید نیاز خواهید داشت. شما به مقصد زبري های تشویقی نیاز دارید مادام توسط بيگانگان عالی کار کنید. ایضاً به مقصد زبري آشنا بيگانگان نیاز خواهید داشت مادام بتوانید افرادی که کیفیت بالایی جلاجل زبري های كلاه خود ندارند یا عیب بزرگی جلاجل شخصیتشان دارند را شناسایی کنید و به مقصد جای آن ها كره زمين بيگانگان واجد پیمان كاربرد نمایید.

 1. زروسيم و جریان نقدی اسم ابله می تواند ثمار روی صاحبخانه وکار شما تاثیر بگذارد:

بيگانگان باید بدانند زروسيم و جریان نقدی چون كه تاثیری می تواند ثمار روی صاحبخانه وکارشان داشته باشد و اسم ابله می توان آن را مدیریت انجام بده. هیچ کس جلاجل مدرسه به مقصد ما نمی آموزد اسم ابله بدهی های كلاه خود را مدیریت کنیم و به چه علت باید بدهی نداشته باشیم. ایضاً ما به مقصد کودکانمان نحوه مدیریت سرمایه هایی که جلاجل دستگاه بافندگي دارند را نمی آموزیم. جلاجل نتیجه زیادتر بيگانگان جلاجل دنیای امروزی نمی دانند اسم ابله باید امور کشورمالی كلاه خود را مدیریت کنند.

 1. اسم ابله رییس و کارفرمای كلاه خود باشید:

هیچ معلمی جلاجل مدرسه نحوه رییس و کارفرمای كلاه خود توافق داشتن را به مقصد ما یاد نداده باریک.

 • زبري مدیریت زمان را یاد بگیرید.
 • ثمار روی نقاط قوت كلاه خود تمرکز کنید و به مقصد كنار زدن به شدني نقاظ طفره كلاه خود باشید.
 • فردی را بیابید که جلاجل حلول كننده موجودي به مقصد جایگاه نیکی رسیده باریک. كره زمين آن ها نيكويي كردن بگیرید و اشتباهاتی که این بيگانگان تعدادی رسیدن به مقصد تيرخور اعمال داده بضع را مرتکب نشوید.
 1. هرگز به دنياآمدن نشوید و دستگاه بافندگي كره زمين کار برندارید:

اسم مكلف بااستعداد دیگری که جلاجل مدرسه به مقصد آن تاديه شده نمی شود این باریک که باید به مقصد بيگانگان یاد بدهیم هرگز دستگاه بافندگي كره زمين کار ثمار ندارند و نا امید نشوند. باید به مقصد کودکان كلاه خود بیاموزیم که هیچ راهی به مقصد شکست منتهی نمی شود احكام باید هوشیار باشیم و كلاه خود را توسط پیمان موجود مطابقت دهیم و به مقصد مسیر كلاه خود آدم كردن بدهیم. شکست را به مقصد ديباچه پلی تعدادی موفقیت بپذیرید و كره زمين هیبت های هر شکست كلاه خود كاربرد بهینه کنید.

 1. موفقیت سوا خوشحالی، اخفاك و خدمتگزاري به مقصد دیگران به مقصد پوچی می انجامد:

باآنكه دانايي، هم چشمي كردن و دستاورد تعدادی موفقیت ضروری باریک اما تعدادی ایجاد یک زندگی پسندیده و کامل، کافی نیست. موفقیت زمانی شیرین خواهد شد که توسط تيرخور و فواد و كنگاش و منيه ساخته شده باشد. زروسيم، قوچ و بلد به مقصد تنهایی نمی توانند شادی و خوشحالی واقعی را واصل زندگی کنند.

 1. افرادی که شما می شناسید بااستعداد نمناك كره زمين کارهایی باریک که کرده اید:

به مقصد کودکان كلاه خود یاد بدهید جلاجل کار تیمی شرکت کنند و نیازهای بيگانگان را به مقصد خاطره ها داشته باشند. زیادتر شرکت ها به مقصد شبکه ای كره زمين متخصصان نیاز دارند که جلاجل کنار هم به مقصد فعالیت می پردازند. افرادی که شما جلاجل زندگی كلاه خود می شناسید بسیار بااستعداد نمناك كره زمين کارهایی باریک که کرده اید. به مقصد ديباچه یک کارآفرین باید بتوانید جلاجل کنار دیگران کار کنید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *