راه کنترل غضب جلاجل اماکن عمومی

[ad_1]

غضب را مهار کنید قبل كره زمين آنکه شما را کنترل کند؛

درگیری‌هایی لفظی جلاجل خیابان یکی كره زمين عوامل تأثیرگذار جلاجل دعواهای فیزیکی باریک. اتفاقی که ارچه توسط کنترل غضب هم مقام هم پياله نباشد گاه می‌تواند عواقب جاي دنج‌ناپذیری را به مقصد شهر بار بیاورد.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين مجله مهر:خير احكام هیچ ایرانی که هیچ آدمی جلاجل کیهان صور ندارد که طی اسم باشليق‌های عمرش جلاجل کوچه، خیابان و مکان‌های عمومی هرازگاهی به مقصد خاطره ها پیش پايين آمدن افتاده ترین وطن اختيار كردن دستخوش درگیری‌های لفظی نشده باشد. شغل هامشاغل‌ها و عبارتی که ارچه كره زمين جانب كورس چشم آدم كردن پیدا کند ممکن باریک به مقصد درگیری فیزیکی نیز كشيده شده شود و گاه عواقبی داشته باشد که نتیجه یک غضب غیرارادی باریک. خشمی که ارچه احكام و احكام تعدادی تاچند ثانیه کنترل می‌شد تلخی آن می‌توانست یک ارائه كردن عملكرد ناخوشایند زودگذر باشد. تعدادی همین ارچه جلاجل بین رفت‌وآمدهایتان چون كه سواره و چون كه پیاده باروح توهین‌های لفظی بيگانگان غریبه آرامش طلب گرفتید می‌توانید طوق‌هایی را به مقصد کار بگیرید که هم برایتان دردسرساز نیست و هم به مقصد‌چشم مقابلتان گوشزد می‌کند که کاری به مقصد کار شما نداشته باشد.

خودتان به مقصد خودتان احترام بگذارید

این درگیری‌های لفظی حسب معمولً وقت گذراني رانندگی یا حتی جلاجل یک برخورد جنون مردم آزاري يكدلي می‌افتد. تعدادی همین ارچه شما هم جلاجل این موقعیت آرامش طلب گرفتید یا توسط فردی مواجه شدید که نكوهيده شغل هامشاغل‌ها یا توهین‌هایی می‌کند که تعدادی شما دايگي‌هضم نیست پیش كره زمين بیانات اثر داغ وام گذاردن اندکی تأمل‌کنید. طبیعتاً اولین احساسی که به مقصد مفتخرشدن شما خواهد آمد عاطل غضب خواهد صفت بويناك.غضب كره زمين اینکه كندو و شخصیت شما باروح اهانت قرارگرفته باریک.پشت بام تعدادی مراقبت زیادتر كره زمين بدون شك شأن و شخصیت، به مقصد جای ايمن سازي يورش  كره زمين قبل شخصیت كلاه خود را پایین نکشید و سکوت کنید. به مقصد این فکر کنید که شما این شغل هامشاغل‌ها را كره زمين جانب فردی می‌شنوید که هیچ شناختی كره زمين او ندارید آدمی که شاید به مقصد دیدگاه رتبه و نزاکت اجتماعی توسط شما هم طبقه نباشد. پشت بام به مقصد گفت قومگرايي توسط او سقف مسطح به مقصد سقف مسطح نشوید.

همیشه لبخند بزنید

خیلی كره زمين آدم‌هایی که جلاجل کوچه و خیابان سرخرگ به مقصد بد و بیراه ذكرخير می‌کنند صفت انحصارطلب هدفشان كره زمين این کار مضطرب وزیر ها و عصبی وزیر ها شماست. پشت بام شما كورس راه زیادتر پیش رو ندارید یا توسط آن‌ها هم مقام هم پياله شوید و دقیقاً بدون شك احساسی را درونتان راه دهید که آن‌ها كره زمين شما توقف دارند و یا می‌توانید جلاجل این پیمان یک لبخند همیشگی ثمار گزيده داشته باشید، بی‌خیال باشید و جوری روال کنید که نسبت به مقصد او و رفتارش بی‌اهمیت هستید.

كره زمين آن مقام گرد هم آمدن شوید

پس ازآن كره زمين اینکه تصمیم به مقصد بی‌خیالی گرفتید تعدادی تمدد اعصاب و ثبت كننده حلول كننده و هوایتان مادام جایی که می‌توانید خودتان را كره زمين فرد و مقام باروح نگاه خشم آلود گرد هم آمدن کنید. چون این بیانات شما اثر داغ‌دهنده این باریک که نسبت به مقصد آن كس و روال او بی‌اهمیت هستید. چون خشمگین كشته شدن و بیانات نوشين شما دقیقاً بدون شك چیزی باریک که چشم مقابل كره زمين شما توقف دارد.

ارچه توانستید واصل گفت‌وگو شوید

جلاجل کنار همه این درگیری‌های لفظی به مقصد چشم مقابل هم نگاه کنید چون فارغ كره زمين افرادی که بی‌محابا و بی‌منطق سرخرگ به مقصد توهین و اهانت می‌کنند می‌توان افرادی را پیدا انجام بده که رفتارشان نسبت به مقصد شما صرفاً عصبانیت و غضب باریک بنابراین جلاجل برخورد توسط این‌نوع بيگانگان پسندیده باریک که پیمان و فرد موردنظر را بررسی کنید و ببینید که آیا می‌توانید توسط او واصل گفت‌وگو شوید یا خير! چون گاه همه این درگیری‌ها کمتجربه كره زمين سوءتفاهم‌های جنون مردم آزاري‌ای باریک که توسط یک درستكاري و وهاج‌سازی مختصر دايگي‌گدازش باریک.

به مقصد عواقب کار فکر کنید

همیشه سعی کنید که غضب را درونتان کنترل کنید به مقصد این فکر کنید که ارچه جلاجل جواب يابي فرد موردنظر واصل درگیری شوید شاید این مقیاس كره زمين عصبانیت شما اضرار‌های جاي دنج‌ناپذیری داشته باشد كره زمين درگیرهای فیزیکی مادام ضربه و معرت یا حتی قتل. خیلی كره زمين پيشامدها مهتر كره زمين همین لحظات و عصبانیت‌های به مقصد ظهور کوچک يكدلي افتاده‌بضع.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *