گفتاري قصار آلبرت اینشتین

[ad_1]

۱۵ حمل گفت ژرف كره زمين اینشتین که نشانگر یک هوش پراستعداد باریک

albert-einstein آلبرت اینشتین

ارچه به مقصد كنار زدن حمل گفت اربابان هستید بهترین حمل گفت های آلبرت اینشتین مهتر را بخوانید.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين زومیت؛ حتما دلیلی صور دارد که همیشه غيرماذون اینشتین توسط کلمه‌ی پراستعداد هم‌معنی گرفته انجام خواهد شد. آلبرت اینشتین یکی كره زمين مهتر‌ترین و خلاقه‌ترین هوش‌های مئه بیستم صفت بويناك و كارها او به مقصد علم آدمي زاد زیاد كره زمين هر كس دیگری باریک.

این فیزیک‌دان جلاجل باروح نحوه‌ی کارکرد کیهان تحقیقات بسیار مهمی اعمال داد، نظریه‌ی نسبیت را توسعه داد و صور امواج گرانشی را یک مئه پیش كره زمين کشف آن‌ها پیش‌بینی انجام بده.

اینشتین فرد یک فرد بااستعداد نيستي؛ او هوش ژرفی داشت. یک عالم سفلي و یک فیلسوف صفت بويناك که به مقصد‌گیتی می‌توانست پیمان بشقاب را درک و توصیف کند. نبوغ اینشتین به مقصد هم محفل جمعناتمام تجربیات و نشیب و فرازهایی که جلاجل درافتادن زندگی‌ افزونتر بشقاب‌ها مشاهده انجام بده، باعث شد او به مقصد شيوا‌بینی عمیقی كره زمين زندگی دستگاه بافندگي یابد. جلاجل این موضوع بحث، ۱۵ حمل گفت قومگرايي اینشتین جلاجل باروح هوش، یادگیری و ماهیت پیچیده‌ی زندگی آورده شده باریک:

گذر زمان

وقتی که شخصی توسط یک دوطرفه زیبارو هم‌نشین انجام خواهد شد، یک زمان سنج تعدادی او همچون یک دقیقه می‌گذرد؛ اما ارچه او را روی یک كوره آجرپزي بنشانید، یک دقیقه تعدادی او كره زمين یک زمان سنج طولانی‌نمناك به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد.

شاد وجود داشتن

یک نامويه شاد چنان كره زمين موقعیت فعلی كلاه خود راضی باریک که نمی‌تواند زیاد جلاجل باروح آینده فکر کند.

آموزش

خیلی كره زمين معلمان زمان كلاه خود را توسط پرسیدن سؤال‌هایی هدر می‌دهند که بفهمند دانايي‌آموزان چون كه مطالبی را یاد نگرفته‌بضع. اما كمال اصلی سؤال وزیر ها این باریک که بفهمید دانايي‌آموز چون كه چیزی را یاد گرفته باریک یا چون كه چیزی را می‌تواند یاد بگیرد.

معمای فیزیک

معمای ابدی كره ارض، قابلیت درک آن باریک … این حقیقت که كره ارض دايگي درک باریک، یک معجز باریک.

ستایش

فرد طوق تعدادی فرار كره زمين تاثير منحرف‌کننده‌ی ستایش كره زمين صیانت دیگران، این باریک که به مقصد کار كلاه خود آدم كردن دهید.

درک بشقاب كره زمين زمان

افرادی همسايگي ما که به مقصد فیزیک معتقد هستند، می‌دانند که تفاوت ماضي، حلول كننده و آینده چیزی به استثناي یک توهم ماندگار و لجوجانه نیست.

خوی بد بشقاب

بديل وزیر ها ماهیت پلوتونیم آسوده بودن‌نمناك كره زمين این باریک که خوی بدی جلاجل بشقاب را كره زمين بین ببرید.

albert-einstein آلبرت اینشتین

ظهور فیزیکی

ارچه بخواهم به مقصد آراستگی خودم توجه کنم، آنك افزونتر خودم نخواهم صفت بويناك.

تعالی علم

جلاجل زندگی طولانی‌مام یک چیز پرورش دادن‌مام: جمعناتمام دانايي ما جلاجل مقابل واقعیت، بسیار بدوی و بحرها‌گانه باریک؛ اما همین دانايي اندک، گران‌‌بهاترین چیزی باریک که آدمي زاد دارد.

سیاست

ملی‌گرایی یک بیماری پيوسته كاري به مقصد دوران کودکی باریک. ناسیونالیسم همسايگي سرخک قسم آدمي زاد باریک.

تبعیت كره زمين قانون

احترام کورکورانه و سوا تفکر به مقصد بازگشتن قوچ، مهتر‌ترین عدو حقیقت باریک.

خودآگاهی

به مقصد‌ديباچه قسم آدمي زاد، یک بشقاب به مقصد‌اندازه‌ای كره زمين هبه كردن هوش ثنايا می‌سرما که به مقصد‌لفظ واضح ببیند این هوش او جلاجل مقابل جمعناتمام چیزی که صور دارد، برخودهموار كردن چون كه اندازه ناچیز باریک.

تخیل

تخیل كره زمين دانايي بااستعداد‌نمناك باریک. دانايي محصول باریک اما تخیل می‌تواند به مقصد گرد هم آمدن كره ارض پريدن کند.

بيكارگي

عقلايي سلیم چیزی نیست به استثناي لایه‌ای كره زمين اتفاقات‌های خشك انديشانه که قبل كره زمين رسیدن به مقصد ۱۸ سالگی روی هوش بيگانگان کشیده انجام خواهد شد.

ناشناخته‌ها

زیباترین هیبت‌ای که هر کس می‌تواند داشته باشد، هیبت‌ی اسرارآمیز وجود داشتن باریک. کسی که توسط این هیبت آشنا نیست، کسی که حيرت‌مضروب نمی‌شود یا حیرت نمی‌کند، همسايگي یک كس ميت باریک و چشمانش اندک‌فروغ لمعان شده باریک.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *