شخصیت شناسی كره زمين روی دستگاه بافندگي حروف

[ad_1]

شخصیت شناسی دست خط,Handwriting1

دستگاه بافندگي نوشته ها و کلمات سيني علم حروف شناسی می توانند گویای ۵۰۰۰ قسم شخصیت متفاوت باشند!!! تعدادی ارزیابی بيگانگان ،سيده کتی مک نایت ، مطلع علم حروف شناسی بيگانگان را مجبور به مقصد به رشته تحرير درآوردن كتاب يكباره “she sells seashells by the seashore” بطور شکسته می کند.

به چه علت شکسته؟ حروف شناسان معتقدند که شکسته به رشته تحرير درآوردن كتاب شخصیت بيگانگان را مرغوبيت اثر داغ می دهد. فعلاً سعی کنید این يكباره را بصورت شکسته بنویسید. فعلاً ببینید که حروف شناسان به چه طريق شخصیتتان را ارزیابی می کنند.

شخصیت شناسی دست خط,pen-she-slants 300

ارچه کج یا اریب……می نویسید

به مقصد سمت صاف: شما توسط دیدی همچنين به مقصد دنیای جهات كلاه خود نگاه می کنید و متحد شدن دارید جلاجل مدني باشید.
به مقصد پوگان: حسب معمول ترجیح می دهید که مهجور و جلاجل انزوا کار کنید. ارچه صاف دستگاه بافندگي هستید و به مقصد پوگان اریب می نویسید اثر داغ دهنده طغیان شخصیت شماست.
به مقصد هیچی سمتی: تمایل به مقصد منطقی وجود داشتن و یا واقع گرا وجود داشتن داریدو احساساتتان فروسو کنترل شماست.

 

 

شخصیت شناسی دست خط,pen-size-letters 300

ارچه اندازه کلماتی که نوشته اید…

مهتر باشد: شما شخصیت بزرگی دارید. زیادتر بيگانگان نامي شنيع می نویسند. این اثر داغ می دهد که شما برون گرا هستید و متحد شدن دارید به مقصد شما توجه شود.
کوچک باشد: کاملا متمرکز هستید و به مقصد راحتی می توانید تمرکز کنید. تمایل به مقصد خجالتی وجود داشتن و درونگرا وجود داشتن جلاجل شما دیده می شود.
ميانه بالا باشد: فردی اسلوب مند و هم آهنگي داشتن توسط محیط هستید.

در عرض بخوانید: دستگاه بافندگي حروف چون كه چیزهایی را اثر داغ میدهد؟

 

 

شخصیت شناسی دست خط,pen-loops 300

ارچه L های متصل شما…

شبیه L باشد (یعنی پایین کلمه عريض سازي نمناك كره زمين بالای آن باشد): اثر داغ می دهد که شما خودتان را مسدود به مقصد یک سری طشت می کنید.
کاملا شبیه L باشد: فرد آسوده بودن و آرامی هستید و به مقصد راحتی خودتان را جلي می دهید.
شبیه شغل هامشاغل E باشد: فردی شکاک هستید و توسط احساسات كلاه خود جلاجل گیر هستید.
کاملا شبیه E باشد: فردی شيوا فکر هستید و متحد شدن دارید چیزهای عربي زبان را هیبت کنید.

 

شخصیت شناسی دست خط,pen-s-means 300

ارچه شغل هامشاغل S را به مقصد شکل:

گرد می نویسید: شما به مقصد كنار زدن گشاده رو وزیر ها دیگران هستی و فردی سازشکارید. كره زمين برخورد مرتبط بودن توسط دیگران اجتناب می کنید.
مجاور دار می نویسید: فردی عقلانی هستید و متحد شدن دارید طلب كردن جدیدی مطالعه کنید. هرچقدر مجاور دار نمناك و کشیده نمناك بنویسید اثر داغ دهنده رسا پريدن وجود داشتن شما خواهد صفت بويناك.
جلاجل پایین می کشید: ممکن باریک كره زمين فواد كلاه خود فرمان برداري نکنید. تعدادی مثال، ممکن باریک همیشه متحد شدن داشته باشید که یک شيرين كام شوید اما نهایتا جلاجل یک بنگاه تجاری مشغول بکار شوید.

هرچقدر تمیزتر بنویسید، دستگاه بافندگي حروف شما خواناتر خواهد صفت بويناك

این يكباره را جلاجل اوضاع طبیعی يوميه كلاه خود بنویسید: a fast brown fox jumps over the lazy canine ( می توانید ترکیبی كره زمين شکسته و کتابی بنویسید ، جلاجل دوران دبیرستان نزدیک كورس سوم بيگانگان عبارات را متحداً می نویسند).

خوشایند يكباره ای که نوشتید به چه طريق باریک؟ ارچه کمی لايه باریک، شتاب به رشته تحرير درآوردن كتاب را ناچیز کنید. علاوه ثمار قانون کلی كلام شده ، کارشناسان توصیه می کنند که روی ۵ ناحیه باروح نگاه خشم آلود تمرکز داشته باشید مادام نمای ظاهری و منطق دستگاه بافندگي حروف به شدني یابد. می توانید كره زمين قوانینی که موجود باریک و مثالهای ايشان اطلاعاتی حاصل کردن کنید. تيرخور این کار این باریک که دستخط آسوده بودن نمناك خوانده شود حتی ارچه معمولی باشد.

شخصیت شناسی دست خط,pen-line-quality 300

  1. کیفیت نوشته

ارچه نوشته شما ناچیز رنگ باشد مثل یک فتوکپی بد، به مقصد نوک خامه زیادتر تراكم دهید. ارچه تاآنجا تراكم می دهید که كليك شما وجع می گیرد، طرز خامه دستگاه بافندگي خوگرفتن را تنقیح کنید: سعی کنید خامه را جلاجل بین كليك شست و كليك میانی نگه دارید و توسط كليك اشارت روی بالای خامه کمی تراكم واصل کنید. می توانید تعدادی آموزش كره زمين خامه ارگونومیکی كاربرد کنید.

شخصیت شناسی دست خط,pen-alignment 300

  1. هم ترازی

آیا انتهای جملات شما به مقصد سمت تبيره یا پایین ورقه صوب می گیرد؟ ارچه جواب واحد وزن معادل باریک، سعی کنید وقتی که روی کاغذ بی حروف می نویسید كره زمين یک کاغذ شاخص تعدادی کمک كاربرد کنید. كره زمين بالای کاغذ یادداشت تعدادی سرخرگ هر حروف و تعدادی فضای بین خطوط كره زمين مسافر های بین کاغذ یادداشت کمک بگیرید.

شخصیت شناسی دست خط,pen-slant 300

  1. اریب

تعدادی اینکه مستقیم بنویسید، زوایه کاغذ را تنظیم نمایید. فکر کنید فضای به رشته تحرير درآوردن كتاب شما مثل یک ساق دست باریک، که ساق دست ۱۲ اثر داغ دهنده مستقیم به رشته تحرير درآوردن كتاب باریک. ارچه صاف دستگاه بافندگي هستید، طوری کاغذ را بچرخانید که مجاور پایین سمت صاف جلاجل حالت ساق دست four و بالای پوگان آن جلاجل حالت ساق دست ۱۰ باشد، سمت پایین مجاور يسار باید جلاجل کیفیت ساق دست eight و نصيب بالای مجاور صاف جلاجل کیفیت ساق دست ۲ باشد.

شخصیت شناسی دست خط,pen-spacing 300

  1. مسافر گذاری

ارچه کلمات شما خیلی بهم نزدیک باشند، متحداً قاطی می شوند. ارچه خیلی پيرامون باشند هم استريوفونيك جالب نمیشود. فرض کنید که یک شغل هامشاغل کوچک o جلاجل بین کلمات آرامش طلب گیرد. این بدون شك فضای درخور اطفال تعدادی مسافر گذاری بین كورس کلمه می باشد. یک شغل هامشاغل o کوچک باید دقیقا بین كورس کلمه را مالامال کند.

شخصیت شناسی دست خط,pen-letter-formation 300

  1. شکل کلمه

هر کسی یکی كورس کلمه دارد که ايشان را توسط خامه به مقصد نیکی می نویسد. کلماتی که توسط حروف کوچک نوشته می شوند، مخصوصا حروف شرفه دار انگلیسی حسب معمول جزو مناسبت ها مشکوک هستند. به مقصد آنچه که نوشتید توسط تمركزفكر نگاه کنید و پيرامون کلماتی که نگارش ايشان بطور کامل رعایت نشده بضع را حروف بکشید. روی به رشته تحرير درآوردن كتاب ايشان زیادتر تمرین کنید و ايشان را آهسته نمناك بنویسید.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *