مرموزترین شهر جنگل های كره ارض + عکس

[ad_1]

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين معهد خبرنگاران، شهر جنگل همیشه منبع اله بخش تعدادی کلان كره زمين هنرمندان و دانشمندان بوده باریک. این مکان زیبا می تواند تعدادی ساعتهای طولانی هر انسانی را به مقصد كلاه خود جلب کند. اما جلاجل میان جنگلها نیز ، تعدادی شهر جنگل صور دارد که بسیار عجیب هستند. جلاجل این موضوع بحث قصد داریم برخودهموار كردن شما را توسط بعضی كره زمين این جنگلهای عجیب جلاجل كره ارض آشنا کنیم.

جزیره مامومي شمالی

این جزیره به مقصد مساحت ۷۲ کیلومتر چهره آرايي جلاجل شهربان خلیج بنگال آرامش طلب گرفته باریک و نکته جالب جلاجل باروح این جزیره آن باریک که جهات این جزیره توسط حدب های مرجانی پوشیده شده باریک. این حدب های مرجانی دسترسی به مقصد این جزیره را کلان مشکل و به مقصد نوعی غیر ممکن کرده باریک. تقریبا تمامی این جزیره توسط یک جامه زنان هندي بسیار پرتكاثف كره زمين درختان پوشیده شده باریک.

جزیره نگهبان شمالی

این جزیره و شهر جنگل موجود جلاجل آن مقام پیشگیری قومی نام نهاده شده به مقصد ” نگهبانان ” باریک که به مقصد نگاه خشم آلود دارای جمعیتی جلاجل قريب ۵۰ برخودهموار كردن ۴۰۰ نفر هستند و به مقصد هیچ وجه تمایلی تعدادی اخبار توسط كره ارض بيرون ندارند. جلاجل ژانویه ۲۰۰۶ میلادی كورس نامويه ماهیگیر که به مقصد این جزیره نزدیک شده بودند توسط این بيگانگان باروح هجوم بردن آرامش طلب گرفته و کشته شدند. جسم این بيگانگان نیز توسط بومیان سوزانده شد. گارد ساحلی هندوستان مبارزه انجام بده برخودهموار كردن توسط كاربرد كره زمين بالگرد جنازه ها را پشت بام بگیرد اما توسط بارانی كره زمين نیزه ها مواجه شده و مجبور ساختن به مقصد خلف نشینی شد. کارشناسان معتقدند که این بومیان جلاجل این سالها توسط كاربرد كره زمين سرچشمه ها طبیعی و حیوانات موجود جلاجل جزیره تغذیه کرده بضع.

شهر جنگل خمیده

درختان خمیده

این شهر جنگل عجیب جلاجل مغرب کشور کشورلهستان واقع شده باریک و دلیل عجیب وجود داشتن آن صور درختانی توسط اشکال عجیب جلاجل این شهر جنگل باریک. جلاجل این شهر جنگل چیزی جلاجل قريب ۴۰۰ درخت کاج صور دارد که جملگی ايشان به مقصد شکل یک شهر زاویه ۹۰ درجه به مقصد سمت جبلت كژي دارند. این درختان جلاجل حوالی اسم باشليق ۱۹۳۰ میلادی و درزمانی که این ناحیه جزئی كره زمين کشور کشورآلمان بوده باریک جلاجل این ناحیه کاشته شده بضع. این درختان تا چه وقت اسم باشليق پشت بام كره زمين رشد توسط انسانها به مقصد این شکل درآمده بضع. کلان معتقد هستند که آلمانها قصد داشتند برخودهموار كردن كره زمين این چوبها تعدادی ساخت مبلمان های خاص كاربرد کنند پشت بام این درختان را به مقصد این شکل تغییر داده بضع.

شهر جنگل لاله گون

جنگل سرخ

این شهر جنگل جلاجل مسافر ۱۰ کیلومتری نیروگاه اتمی چرنوبیل آرامش طلب دارد که پشت بام كره زمين فاجعه فوران این نیروگاه به مقصد تاریخ ۲۶ آوریل ۱۹۸۶ دستخوش ضایعات فراوانی شد. درختان این شهر جنگل پشت بام كره زمين این بسته عمدتا به مقصد رنگهای قرمز و قهوه ای تغییر رنگ داده بضع و كره زمين بین رفتند. حجم زیادی كره زمين این درختان جلاجل تلاشها تعدادی دیار سازی فك شده و جلاجل زمین دفن شدند. کلان كره زمين بخش های شهر جنگل نیز توسط آب تني و شن پوشیده شد. پسفردا تعدادی كره زمين درختهای کاج و صنوبر قدیمی به مقصد معاشر تعدادی كره زمين درختان عربي زبان کاشته شده جلاجل این ناحیه هنوز خضرا هستند.نزدیک به مقصد ۹۰ درصد تشعشعات این نیروگاه به مقصد باطني زمین این شهر جنگل فرو رفته باریک.

شهر جنگل دریای درختان

جنگل دریای درختان

این شهر جنگل درهم فرو رفته جلاجل شهربان جبلت غربی کوه فوجی جلاجل کشور کشورژاپن واقع شده باریک. این شهر جنگل دارای غارهای فراوان و در عرض درختان بسیار بزرگی باریک که به مقصد نوعی دسترسی به مقصد داخل این شهر جنگل را مشکل کرده باریک. این شهر جنگل دارای حیات وحش چندانی نیست و به مقصد ديباچه مکانی ساکت طلقی می شود. این شهر جنگل به مقصد كورس دلیل نامي شده باریک. دلیل اولا درآمد داشتن منظره ای زیبا كره زمين کوه فوجی و دلیل دوم آن مقیاس بالای خودکشی جلاجل این شهر جنگل باریک. دولت کشورژاپن سالهاست که توسط مشکلی به مقصد غيرماذون خودکشی جلاجل این کشور رو به مقصد رو شده باریک و جلاجل تا چه وقت اسم باشليق اخیر كره زمين ارائه آمار دقیق جلاجل باروح خودکشی جلاجل این کشور و خصوصا مقیاس خودکشی جلاجل این شهر جنگل مفروضات دقیقی را منتشر نمی کند. جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۴ مسئولان ۱۰۸ جنازه پيوسته كاري به مقصد افرادی که جلاجل این شهر جنگل خودکشی کرده بودند را كره زمين این شهر جنگل بيرون کردند. پاخيره زن ثمار آمار این مکان ، پنجمین مقام پرطرفدار تعدادی خودکشی جلاجل كره ارض پشت بام كره زمين پل ” قاپو طلایی ” جلاجل سانفرانسیسکوی آمریکا باریک.

در عرض بخوانید: اسرار آمیزترین نقاط روی زمین

شهر جنگل Hoia-Baciu

جنگل Hoia-Baciu

این شهر جنگل که جلاجل کشور کشوررومانی آرامش طلب دارد ، به مقصد ديباچه شهر جنگل سه گوشه کشوربرمودا خنيدهنام شده باریک. ثمار ازاصل نگاه خشم آلود مردم بومی این غيرماذون پشت بام كره زمين گم كشته شدن یک رمه يار محلی توسط ۲۰۰ گوسفند جلاجل این شهر جنگل این نام به مقصد این مکان اطلاق شده باریک. کلان كره زمين مردم محلی به مقصد این شهر جنگل واصل نمی شوند و معتقد هستند که هر کس که به مقصد این شهر جنگل واصل شده و به مقصد مکانی که معتقد هستند رمه يار و گوسفندانش تعدادی شهرستان بار آخركار دیده شده بضع نزدیک شوند هرگز همچنين نخواهند گشت. بعضی كره زمين بيگانگان هم که به مقصد این شهر جنگل واصل شده بضع كره زمين ناراحتی هایی مثل سوختگی ، تراكم های ناگهانی عصبی و سوختگی شکایت دارند. این شهر جنگل جلاجل سالهای هزل گويي ۷۰ میلادی مکانی صفت بويناك که مبنا زیادی شرح احوال جلاجل باروح رویت اشیاء پرنده ناشناس را به مقصد كلاه خود اختصاص می داد. مردم جلاجل این ناحیه توسط نورهای فروانی و عجیبی كره زمين داخل شهر جنگل مواجه شده بودند که فاقد حرارت بوده باریک. این شهر جنگل سالهاست که باروح توجه دانشمندان آرامش طلب دارد و تحقیقات زیادی جلاجل باروح آن لفظ گرفته باریک.

شهر جنگل باستانی وودا

جنگل باستانی وودا

جلاجل فوریه ۲۰۱۲ میلادی دانشمندان آمریکایی و چینی جلاجل جبلت این کشور موفق به مقصد کشف بقایای یک شهر جنگل مهتر شدند که جلاجل زیر لایه قطوری كره زمين خاکستر دفن شده صفت بويناك. دانشمندان معتقد هستند که این شهر جنگل استوایی به مقصد مثل شهر “پومپی” جلاجل روم که ثمار تاثير یک آتشفشان مهیب دفن شد ثمار تاثير یک فعالیت آتشفشانی جلاجل مسافر ۱۰۰ کیلومتری كره زمين كلاه خود جلاجل زیر ۶۶ سانتی چهارده گره خاکستر دفن شده باریک. این شهر جنگل حاوی چندین همال كره زمين گیاهانی صفت بويناك که سالها تقسيم شدن شده بودند و جلاجل هیچ نقالي كردن ای كره زمين كره ارض نشانه ای كره زمين ايشان جلاجل دستگاه بافندگي نيستي. دانشمندان معتقد هستند که توسط جستجوی زیادتر جلاجل این شهر جنگل به مقصد ميراث ها بیشتری نیز دستگاه بافندگي پیدا خواهند انجام بده.

 

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *