هنرمندانی که اسکار گرفتند اما خودشان آنرا دریافت نکردند!

[ad_1]

جلاجل بین همه برندگان اسکار که توسط دستگاه بافندگي های خودشان این جایزه را به مقصد كاشانه برده بضع می شود نامزدهایی را یافت که به مقصد دلایل مختلف دوال اهدای جوایزشان، جزو غایبان این مراسم بوده بضع.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين مجله مهر: تعدادی بغایت كره زمين علاقه مندان كار نيك هفتم جایزه اسکار معتبرترین جایزه سینمایی جلاجل کیهان تلقی می شود که همیشه جلاجل این ایام اسم باشليق خواهد شد زیادی كره زمين سینماگران را جلاجل کیهان به مقصد تب و صفت براق می اندازد مادام ببینند که امسال چون كه کسی آرامش طلب باریک این تندیس طلایی را توسط كلاه خود به مقصد كاشانه ببرد. اما شاید تعدادی بغایت كره زمين ما جالب باشد که بدانیم که این مراسم ۸۸ساله جلاجل درافتادن برگزاری اش جلاجل تمامی این سالها مالامال كره زمين کنار های جنجالی و عجیب و غریب بوده؛ حواشی که بعدها و توسط گذر زمان تبدیل به مقصد یک همزباني تاریخی شده باریک. امسال به مقصد كنار زدن سیاست های ترامپ، غیبت اصغر فرهادی جلاجل مراسم اسکار به مقصد ديباچه یکی كره زمين پنج كانديد فیلم خارجی زبان ، یکی كره زمين مهمترین جنجال هایی باریک که اسکار آن را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک؛ اما به مقصد غیر كره زمين او مراسم اسکار جلاجل ادوار مختلف و جلاجل میان نامزدهایش همیشه افرادی را داشته که هر کدام بنيادگر به مقصد دلایل گوناگون كره زمين غایبان این مراسم مالامال كله دار و صدای سینمایی جلاجل مهمانخانه روزولت هالیوود بوده بضع.

مارلون براندو/ غیبت جلاجل اعتراض به مقصد سیاست های امریکا

یکی كره زمين برندگان غایب جلاجل مراسم اسکار که نبودش توسط پیام ها و كله دار و صداهای زیادی جلاجل کیهان مواجه شد«مارلون براندو» صفت بويناك. این بازیگر جلاجل درافتادن حيات تازه يافتن بازیگری اش كورس شهر بار موفق به مقصد دریافت جایزه اسکار شد که شهر بار اولا آن به مقصد خاطره ها بازی جلاجل فیلم«بندري» صفت بويناك؛ اما نکته جالب توجه این جاست که مارلون براندو جلاجل پنجم مارس ۱۹۷۳واکنشی بسیار متفاوت نمناك نسبت به مقصد جایزه دوم خوش خدمتي كردن جلاجل مراسم اسکار اثر داغ داد. این بازیگر قدیمی پس ازآن كره زمين بازی جلاجل وعاء«ویکتور کورلئونه» جلاجل فیلم«ابوي خوانده» موفق به مقصد دریافت جایزه بهترین بازیگر وعاء اولا ناموس پرور جلاجل اسکار شد؛ اسکاری که مارلون براندو به مقصد نشانه اعتراض كره زمين محضر جلاجل آن تغييرعقيده داد و به مقصد جای خوش خدمتي كردن یک دوطرفه لاله گون پوسه پوسه را توسط لباس های آپاچی تعدادی دریافت جایزه فرستاد. او جلاجل پیامی كره زمين چشم مارلون براندو درزمينه غیبت او این صفت منسوب به طوس گفت: امشب به مقصد جای مارلون براندو به مقصد این مراسم وارد به ذهن مام و او كره زمين منبرها مدعا مادام به مقصد شما بگویم که توسط جمعناتمام احترام موجودي به مقصد قبول این جایزه باارزش نیست و دلیل آن رفتاری باریک که صنعت فیلمسازی توسط بومیان آمریکا داشته.»

برندگان جایزه اسکار

دالتون ترامبو/ غیبت به مقصد خاطره ها لیست سیاه

جلاجل هزل گويي ۳۰میلادی هزاران امریکایی به مقصد خاطره ها رکود اقتصادی به مقصد تشكيلات سياسي کمونیسم اضافه شدند؛ حزبی که پس ازآن كره زمين كلنجار جهانی دوم و توسط اتحاد امریکا و شوروی به مقصد مبنا کمونیست های این کشور اضافه انجام بده مادام جایی که توسط ابتر شدن كلنجار داغ و دورودورنگ مک کارتیسم شرایطی شکل گرفت که مک کارتی لیست سیاهی را ترتیب داد مادام كره زمين این طریق بيگانگان زیادی كره زمين يكباره روشنفکران و هنرمندان به مقصد اتهام کمونیست وجود داشتن عمل خودشان را كره زمين دستگاه بافندگي بدهند یکی كره زمين این بيگانگان «دالتون ترامبو» صفت بويناك. فیلنامه نویسی که اسمش جلاجل این لیست سیاه صور داشت اما توسط همه این ها جلاجل همین دورودورنگ ترامبو توانست كورس جایزه اسکار را به مقصد خاطره ها فیلمنامه هایی که نوشت كره زمين آن كلاه خود کند. جایزه هایی که هیچ کدام كره زمين ايشان به مقصد دستگاه بافندگي كلاه خود ترامبو داده نشد و ترامبو جلاجل درافتادن همه این سالها مجبور صفت بويناك مادام توسط نام عاريتي به مقصد فعالیت مشغول باشد. اولین اسکار او به مقصد خاطره ها فیلمنامه«تعطیلات جلاجل رم» صفت بويناك. ترامبو جلاجل این فیلمنامه به مقصد جای نام خوش خدمتي كردن كره زمين نام متحد شدن فیلمنامه نویسش«ایان هانتر» كاربرد انجام بده مادام غيرماذون او به مقصد جای خوش خدمتي كردن به مقصد ديباچه بهترین فیلمنامه نویس مراسم اسکار خوانده شود. فیلنامه«نترس» نهمین کار ترامبو صفت بويناك که برنده اسکار شد ولی نيرنگ ساز هم خبری كره زمين نام و محضر دالتون ترامبو نيستي؛ چون جلاجل این کار هم او مجبور، به مقصد كاربرد غيرماذون عاريتي«رابرت ریچ» شد مادام این شخصیت خیالی نامش به مقصد ديباچه برنده اسکار اسم باشليق ۱۹۵۷ خوانده شود.

برندگان جایزه اسکار

وودی آلن/ غیبت به مقصد خاطره ها نوازندگی جلاجل یک کلوب

خیلی كره زمين ما وودی آلن را به مقصد ميانجي های کارهای مختلف و متفاوتش می شناسیم کارگردان،بازیگر و فیلمنامه نویسی که مادام به مقصد الان زیاد كره زمين ۲۱بار به مقصد ميانجي کارهایش كانديد اسکار شده و كره زمين این ۲۱بار سه شهر بار برنده این جایزه سینمایی بوده باریک؛ اما جالب باریک بدانید که جلاجل درافتادن همه این دفعات وودی آلن فرد یک شهر بار جلاجل اسکار شرکت کرده باریک و می گوید هرسال به مقصد جای محضر جلاجل مهمانی اسکار ترجیح می دهد که بدون شك ليمو به مقصد هم محفل رديف نظامي جازش جلاجل یک کلوپ به مقصد نوازندگی بپردازد.

برندگان جایزه اسکار

رومن پولانسکی/ غیبت به مقصد خاطره ها قصور

این کارگردان لهستانی که کارهایش اله بخش کارگردان های زیادی جلاجل امریکا بوده باریک هم جزو غایبان چندین ساله مراسم اسکار به مقصد شمار می آید کارگردانی که ثمار خلاف بقیه علت غیبتش رنگ و بوی قصور و حق ستان های قضایی را می دهد. رومن پولانسکی جلاجل اسم باشليق ۱۹۷۷ به مقصد قصور تخلف به مقصد یک دوطرفه ۱۳ ساله داراي اتهام شناساننده شد. این فهمید كشيده شده به مقصد فرار پولانسکی كره زمين امریکا به مقصد کشورفرانسه شد مادام او افزونتر به مقصد این کشور برنگردد. پولانسکی جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۲ به مقصد خاطره ها فیلم«پیانسیت» برنده بهترین کارگردانی جلاجل اسکار شد اما جلاجل آن محضر نداشت.

برندگان جایزه اسکار

هیث كثيف/ غیبت به مقصد خاطره ها اجمال

غيرماذون این هنرپیشه استرالیایی تعدادی زیادتر سینما آشوب یادآور شخصیت«جوکر» درفیلم شوالیه تاریکی باریک. فیلمی که كثيف به مقصد خاطره ها بازی جلاجل آن موفق به مقصد دریافت جایزه بهترین بازیگر وعاء مکمل ناموس پرور شد؛ اما چندی قبل كره زمين مراسم اسکار ۲۰۰۸ به مقصد علت مسمومیت های دارویی روح خوش خدمتي كردن را ازدست داد و كره زمين محضر جلاجل این مراسم بازماند مادام جایی که جلاجل مراسم اسکار ابوي و والده او اخیر جایزه فرزندشان را توسط كلاه خود به مقصد كاشانه بردند.

برندگان جایزه اسکار

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *