هیولاهای صاحب منصب ای + عکس

[ad_1]

“سرزمین‌های صاحب منصب‌ای… فرد یک ویژگی مشترک دارند: چون كه ثمار ازاصل صاحب منصب‌های قدیمی باشند که منشاء ايشان جلاجل زمان گم شده باشد، چون كه زادۀ خلاقیت دنیای مدرن باشند، بیحد ايشان را باور کرده‌بضع.” این بخشی كره زمين مقدمۀ کتابی باریک که آمبرتو اکو دربارۀ سرزمین‌های خیالی نوشته باریک.

اما هر چقدر هم که سرزمین‌های خیالی ما را جذردار كلاه خود کنند، ايشان حتی زیادتر تخیل ما را درگیر می‌کند موجودات صاحب منصب‌ای و خیالی هستند و این دقیقاً بدون شك چیزی باریک که نویسندگان کتاب “هیولاها و صاحب منصب‌ها” به مقصد كنار زدن آن بوده‌بضع. این کتاب توسط نقاشی‌های زیبا و سرگذشت‌هایی جلاجل باروح منشاً خلق هر یک كره زمين این موجودات، همۀ این موجودات ترسناک را در عوض خان ها بيدين می‌کند.

موجوداتی که كره زمين پری دریایی و اسب تکشاخ گرفته مادام هيولا‌های تک‌اشاره با گوشه چشم و زامبی‌ها را شامل می‌شوند. حتی آن موجوداتی که كره زمين هراس – یا امیدوارانه – خیال می‌کنیم که جلاجل كنج‌ای كره زمين دنیای واقعی ما مخفی شده‌بضع.

ماپیگواری (The Mapiguari)

هیولاهای افسانه ای,ماپیگواری

جلاجل آمریکای جنوبی، توسط ماپیگواری مشام آزار مقابل شدن می‌شویم. یک حیوان ليمو‌روی هيولا‌پیکر توسط دستان و پنجه‌هایی رسا، پوستی كره زمين جنس خزندگان و موهای قرمز شيوا که تصور انجام خواهد شد جلاجل شهر جنگل‌های آمازون پرسه بزند. سيني صاحب منصب‌ها، این موجود كره زمين پيمان دوری می‌کند که هزیمت عنایت در عوض بوی بد او باریک. بعضی كره زمين محلی‌های معتقد فکر می‌کنند

این موجود یک تن زن هيولا‌پیکر باریک – یک نوع که ده‌ها هزار اسم باشليق پیش ناپدید شده باریک. شکاکان ولی باور دارند که این موجود تصویری باریک كره زمين ادغام تن زن توسط آرمادیلو، که تخیل هراسان مسافران ليمو‌رو را به مقصد کار انداخته باریک.

اما یکی كره زمين متداول‌ترین ادغام نوع‌ها كشيده شده به مقصد تصور ثعبان شده باریک. یک موجود صاحب منصب‌ای که جلوه كردن‌های متنوع آن جلاجل فرهنگ‌های مختلف صور دارد و قوچ‌های او ممکن باریک تخریبی یا آسمانی باشد.

هیولاهای افسانه ای,monsterslegends_dragon

جلاجل هر فرهنگی می‌توان یک موجود شبیه به مقصد ثعبان یافت. این موجود حسب معمول به مقصد ديباچه نمادگرا زندگی و قوچ تلقی شده باریک. یک سيركننده آفل و محافظ که زیادتر كره زمين یک موجود واقعی شبیه به مقصد یک خداست.

ثعبان اكثراً توسط بدن یک مار، پاهای یک مارمولک، پنجه‌های یک آب وزمين، شريعتمدار‌های یک کروکودیل، دندانه دندانه‌های یک شیر و جناح‌هایی همچون پنهان ها به مقصد تصویر جلاجل وارد به ذهن باریک. ثعبان جلاجل اسطوره‌های کشوریونان به مقصد غيرماذون هیدرا (Hydra) شناساننده انجام خواهد شد که یک هیولای دریایی درنده توسط هفت كله دار باریک.

گوستیو (Gustave)

هیولاهای افسانه ای,monsterslegends_gustave

جلاجل آفریقا به مقصد یک کروکودیل شش متری ثمار می‌خوریم که اسم باشليق‌های بیحد را جلاجل چشمۀ تانگانیکا، پنجمین چشمۀ پيمان شیرین كره ارض، سپری انجام بده. این وحش که توسط محلی‌ها گوستیو غيرماذون گرفته صفت بويناك و احيانا می‌رفت زیاد كره زمين ۳۰۰ نفر را خورده باشد، در عوض ۶۰ اسم باشليق زندگی انجام بده و مبارزه‌ها در عوض دمساز شدن او بی‌فایده صفت بويناك.

مادام زمانی که شکارچیان موفق به مقصد کشتن این موجود جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۵ شدند. وقتی که این موجود اندازه گرفته شد، متوجه شدند که احكام یک کروکودیل four متری باریک – که استريوفونيك در عوض نوع‌ای که بتواند مادام ۵ چهارده گره درازي داشته باشد عجیب نیست.

موکِلی – اِمبِمبی (The Mokele-Mbembe)

هیولاهای افسانه ای,monsterslegends_mokele-mbembe

۸۰۰ کیلومتر که كره زمين برازاویل، پایتخت کنگو، به مقصد سمت طبع ها حرکت کنیم به مقصد یک لجن‌زار وسیع می‌رسیم که شایعات كره زمين هیولائی وحشتناک و بي خانمان جلاجل آن نبا می‌دهند – موکلی امبمبی. این هیولا که اولین شهرستان بار توسط یک مبلّغ مذهبی فرانسوی جلاجل مئه ۱۸ توصیف شده باریک که ادعا کرده موکلی امبمبی به مقصد بزرگی یک فیل باریک، كله دار کوچک مار مانندی دارد، یک گردن طويل ۲ مادام three متری دارد، پاهایش چون کرگدن و نفساني چون کروکودیل باریک.

این توصیفات به مقصد طرز دايگي توجهی به مقصد سوروپودها نزدیک باریک، یک رديف نظامي كره زمين حیوانات که ۶۵٫۵ میلیون اسم باشليق پیش ناپدید شده‌بضع! كره زمين اسم باشليق ۱۹۱۳ به مقصد پس ازآن، رديف نظامي‌های تجسس به مقصد كنار زدن این موجود صاحب منصب‌ای راه افتادند. اما فرد توسط چندین عکس و فیلم اپوزيسيون بازگشتند. نظریه‌هایی صور دارد که می‌گوید این موجود جلاجل واقع یک گونۀ ناشناس كره زمين مارمولک‌های هيولا‌پیکر باریک.

سایرین می‌گویند که این موجود یک لاک‌خلف وعده رقيق‌کاسه باریک که گردن طويل، كله دار کوچک و روال عدواني‌اش توسط توصیفات این هیولا برابری می‌کند. هر تاچند رقيق‌کاسه به مقصد اندازۀ موکلی امبمبی صاحب منصب‌ای مهتر نیست اما شکاکان عقیده دارند که ممکن باریک شاهدان كره زمين هراس كلاه خود اندازۀ این موجود را ابل تخمین مضروب باشند. ايشان عقیده دارند این بسیار احتمال داده شده‌نمناك باریک مادام اینکه یک دایناسور جلاجل استشهادات آفریقا زندگی کند غير اینکه کسی كره زمين او عکسی بگیرد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *