پیش بینی های جالب بیل گیتس در عوض آینده کره زمین

[ad_1]

پیش بینی های بیل گیتس

پیش بینی هایی که به مقصد واقعیت می پیوندد بسیار جالب باریک مخصوصاً ارچه توسط بيگانگان موفق مطرح شده باشد.

بیل گیتس که جلاجل عین حلول كننده دارا‌ترین فرد کیهان باریک، کارهای قيد نوع دوستي‌ی زیادی نیز اعمال می‌دهد. او روزی اشاره با گوشه چشم كره زمين كره ارض فرو خواهد عقد كردن، اما ایده‌هایش کیهان را جلاجل ثمار خواهد گرفت و توسط جمعناتمام صور، او را جلاجل زندگی كلاه خود ارائه كردن عملكرد خواهیم انجام بده. پیش‌بینی‌های قبلی بیل گیتس این صفت بويناك که مبنا گوشی‌های زيرك و شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا خواهد انجام بده و اکنون آميختگي ها اثر داغ می‌دهد که پیش‌بینی‌های جدید او نیز به مقصد حقیقت خواهد پیوست.

آفریقا جلاجل تامین غذا خودکفا خواهد شد

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ بیل گیتس پیش‌بینی کرده صفت بويناك که ثنايا‌وری كشاورزی آفريقا برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۳۰ نزديک به مقصد ۵۰ درصد افزایش پیدا خواهد انجام بده و کل قاره‌ی آفریقا كره زمين نگاه خشم آلود اشکال غذا خودکفا خواهد شد. جلاجل حلول كننده موجودي اين قاره سلب كننده ۵۰ بسيارثروتمند دلار واردات موردها غذايی دارد جلاجل حالی که ۷۰ درصد ساکنان کشورهای جنوب صحرای آفریقا، شهرستان کشاورز هستند.

اسم بزرگواري پیش‌بینی بیل گیتس، نوآوری‌هایی که جلاجل بخش کشاورزی خواهند شد، وابستگی غذایی آفریقا را برخودهموار كردن ۱۵ اسم باشليق افزونتر كره زمين بین خواهد سرما. امروزه جلاجل سراسر كره ارض كره زمين کودهایی كاربرد انجام خواهد شد که عملکرد بهتری دارند و محصولات کشاورزی پايدار جلاجل مواجه نزد آفتاب تابيدن گوناگون و خشکسالی، پرورش داده می‌شوند. كشاورزان آفريقایی توسط دسترسی به مقصد اين گرسنه بودن و فناوری‌ها می‌توانند اشکال سلب كننده كلاه خود را به مقصد ۲ مواجه نزد برسانند.

بانکداری معاشر زندگی بيگانگان فقیر را متبدل خواهد انجام بده

به مقصد دلیل اینکه جلاجل کشورهای آفریقا گذران هم نشين شدن کار بسیار دشواری باریک، مردم حسب معمول در عوض بازدادن هزينه‌های باروح نياز در عوض خرجیهای صحه و صحت، غذا، تحصيلات و تعميرات توسط مشکلات زیادی مواجه هستند. به مقصد باوري بیل گیتس، جمعناتمام این مشکلات به مقصد علت ضعیف وجود داشتن زیرساخت‌های بانکداری باریک. سرویس‌های کشورمالی مثل M-PESA خدماتی را ارایه می‌دهند که دسترسی بيگانگان به مقصد شمار‌های بانکی دیجیتالی جلاجل کشورهایی مثل کشورکنیا و کشوراوگاندا را مهيا کنند.

بیل گیتس جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۵ پیش‌بینی کرده صفت بويناك که برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۳۰، ۲ میلیارد نفر كره زمين خواهد شد كره ارض که امروزه دارای شمار بانكی نيستند، می‌توانند زروسيم‌های كلاه خود را كره زمين اسم عارف این شمار‌های دیجیتالی ذخیره کرده و مبلغ ها مختلفی را به مقصد راحتی توسط گوشی‌های كلاه خود بازدادن کنند. در عرض این شرکت‌ها در عوض افزایش مساحت گيري زندگی مردم می‌توانند به حضور رسيدن دیگری را كره زمين ایجاد وديعه برخودهموار كردن تامین تعادل در عوض شرکت‌ها، ارایه دهند.

تقریبا کشور فقیری صور نخواهد داشت

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۴ بیل گیتس پیش‌بینی کرده صفت بويناك که جلاجل لفظ همیشگی کمک‌های خارجی به مقصد کشورهای فقیر برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۳۵ هیچ کشور فقیری صور نخواهد داشت. كره زمين زمان روی کار نيرو گرفتن ترامپ بي پروايي كردن‌هایی که در عوض کمک به مقصد کشورهای فقیر جلاجل نگاه خشم آلود گرفته می‌شد، بنابه دلایل سیاسی به مقصد نكراء کاهش پیدا کرده باریک ولی او همچنان به مقصد تاثیر این بي پروايي كردن‌ها امیدوار باریک.

اسم بزرگواري اطلاعاتی که كره زمين چشم بانک جهانی اعلام شده باریک، بیل گیتس، کشورهایی را که درآمد يوميه‌ی ايشان کمتر كره زمين ۱.۹۰ دلار باریک، فقیر عمداً که توسط این شمار ۳۵ کشور کیهان جلاجل چنین وصعیتی آرامش طلب دارند. او می‌گوید جلاجل آینده درآمد تقریبا همه‌ی کشورها به مقصد حدی خواهد رسید که امروزه آن را ميانه به مقصد پایین می‌نامیم. این کشورها جلاجل زمینه‌های مختلفی كره زمين کشورهای دارا و پیشرفته الگوبرداری خواهند انجام بده و كره زمين نوآوری‌هایی مثل بذرهای مرغوبيت، واکسیناسیون و شورش دیجیتالی ثنايا‌مند خواهند شد.

بیوتروریسم روح میلیون‌ها نفر را خواهد گرفت

بیل گيتس جلاجل ماه فوريه جلاجل كنفرانسی جلاجل مونيخ کشورآلمان اعلام كرد كوچكترين عملي ساختن بیماری‌زای منتشر شده جلاجل جو ترکیبی كره زمين ویروس آنفولانزا و آبله باریک که به مقصد لفظ منوي و غیراخلاقی جلاجل جو توسط بیوتروریست‌ها منتشر انجام خواهد شد. اپيدمیولوژيست‌ها (متخصصانی که جلاجل باروح نحوه پخش بیماری‌ها و عوامل بیماری‌زا جلاجل نژادهای مختلف، مطالعه می‌کنند) معتقدند احيانا اين چنين مثل اين فاجعه‌ای ۱۰ برخودهموار كردن ۱۵ اسم باشليق آينده جلاجل كره ارض رخ دهد بسيار فوق باریک.

جلاجل صورتی که چنین اتفاقی رخ دهد، هر ساله ۳۳ میلیون نفر کشته خواهند شد. بنیاد بیل و ملیندا گیتس اخیرا اتحادیه‌ای را راه‌اندازی کرده‌بضع برخودهموار كردن كره زمين طریق توسعه‌ی واکسن‌های مختلف، كره زمين شیوع بیماری‌های واگیردار نهی کنند.

بشقاب به مقصد یک منبع انرژی شهرستان دستگاه بافندگي خواهد یافت

یکی كره زمين پیش‌بینی‌های امیدوارکننده‌ی بیل گیتس جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، این صفت بويناك که برخودهموار كردن اسم باشليق ۲۰۳۰، انرژی گوز، خورشید و سایر انرژی‌های تجدیدپذیر، بیشترین بخش انرژی كره ارض را تامین خواهند انجام بده. او می‌گوید: یکی كره زمين بزرگترین نازخرامي‌های ما، تامین انرژی باروح نیاز مردم باریک. این نازخرامي فراتر كره زمين تصور مردم باریک اما انرژی‌های تجدیدپذیر فرصتی هستند که باید كره زمين ايشان ثنايا سرما.

زیادتر کشورهایی که گیتس به مقصد ايشان سفيران کرده باریک، كره زمين پيمان صفت پير يا صاعقه كام روا نيستند. موقعیت زندگی مردم جلاجل این کشورها به مقصد قدری وخیم باریک که ليمو‌ها نمی‌توانند کاشانههای كلاه خود را پرحرارت کرده و روشنایی منزل ها كلاه خود را تامین کنند، حتی توانایی تاسیس مراکز درمانی را نیز ندارند. گیتس می‌گوید ارچه كره ارض بتواند به مقصد يک منبع انرژی شهرستان و كم ارزش دستگاه بافندگي پیدا کند، معضل به‌تمامی اقلیمی كره زمين بین خواهد رفت و زندگی میلیون‌ها فقیر جلاجل سرتاسر كره ارض ديم خواهد شد.

كارها زیادی به مقصد علت اتوماسیون كره زمين بین خواهند رفت

گیتس می‌گوید برخودهموار كردن ۲۰ اسم باشليق آینده بشقاب‌ها كره زمين انبارها و کارخانه‌های كره ارض آن جهاني می‌شوند و ربات‌ها جایگزین کارگران خواهد شد. ربات‌ها این توانایی را دارند که سریعا گشايش پیدا کنند و بدون شك وظایفی را که نیروی انسانی قبلا اعمال می‌دادند، توسط تمركزفكر کامل اعمال دهند. ربات‌ها مزایای زیادی نسبت به مقصد بشقاب دارند؛ ربات‌ها نمی‌خوابند، نیازی به مقصد بیمه‌‌های درمانی ندارند و به مقصد تعطیلات هم نمی‌روند. همه این ميراث ها کارفرمایان را گشاده رو می‌کنند.

او معتقد باریک این جایگزنی به مقصد نسبت روندی که خواهد داشت، باعث كره زمين بین رفتن هزاران عمل و یا حتی میلیون‌ها عمل خواهد شد. سيني كلام‌ی بیل گیتس، جلاجل حلول كننده موجودي کارگری که جلاجل کارخانه کار می‌کند، باید قسمتی كره زمين حقوقش را به مقصد‌ديباچه مالیات به مقصد دولت بازدادن کند. ارچه آرامش طلب باشد رباتی جایگزین او شود، رئيس ديوان کارخانه باید به مقصد بدون شك معیار که کارگر مالیات می‌داد، به مقصد دولت مالیات بدهد.

فلج كودكان به مقصد‌صفت منسوب به طوس کامل ریشه‌آبادی خواهد شد

جدیدترین آمار ارایه شده جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۶، اثر داغ داد که احكام ۳۷ باروح بیماری فلج كودكان جلاجل كره ارض شرح احوال شده باریک، درحالی كوچكترين جلاجل هزل گويي ۱۹۸۰، نزدیک به مقصد ۴۰۰ باروح ابتلا به مقصد اين بيماری شرح احوال شده‌ صفت بويناك. اسم بزرگواري آخری مفروضات شرح احوال شده، هم‌اکنون مهجور تاچند صد نفر جلاجل كره ارض به مقصد اين بيماری مبتلا هستند که بیل گیتس امیدوار باریک که فلج كودكان پس ازآن كره زمين آبله، هفتمین بیماری خواهد صفت بويناك که به مقصد صفت منسوب به طوس کامل ازميان رفته خواهد شد.

جلاجل اسم باشليق ۲۰۱۳ گیتس اعلام انجام بده که اعضای جامعه جهانی فلج كودكان، جلاجل حلول كننده اعمال مقام ها پایانی دستور كار‌ای توسط جزییات کامل هستند. جلاجل لفظ اجرایی كشته شدن این دستور كار، برخودهموار كردن ۶ اسم باشليق افزونتر اين بيماری که زمانی سلب كننده ۴۰۰ هزار کودک را شناخته شده می‌انجام بده، ستانيده‌كن خواهد شد.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *