به چه طريق زندگی کنیم؟

[ad_1]

Life Laws

چون كه بخواهید چون كه نخواهید زندگی قوانین مخصوص خوش خدمتي كردن را دارد و همیشه هم به مقصد ايشان وفاخواه بوده باریک.

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد حمل كره زمين آی بانو؛ قانون سوم نیوتن به مقصد گزارش ها زیر باریک: تعدادی هر عملی، عکس‌العملی زيبا و معکوس آن صور دارد. اما این امر احكام به مقصد پدیده‌های طبیعی محصول نمی‌شود.

جلاجل واقع، این قانون جلاجل زندگی روزمره ما نیز رخ می‌دهد. هنگامی که می‌اندیشیم، حرفی می‌زنیم یا عملی را اعمال می‌دهیم، نیرویی را به مقصد کار می‌بندیم که به مقصد طرز کاملاً مشابهی به مقصد ما جواب می‌دهد.

جلاجل این موضوع بحث ۱۲ قانون زندگی مرغوبيت را توسط شما جلاجل میان می‌گذاریم که به مقصد شما کمک می‌کند مادام شادتر و توسط اعتماد به مقصد شهواني‌نمناك شوید.

 1. قانون عمل و عکس العمل

هر آنچه جلاجل این كره ارض اعمال می‌دهیم، عقبه به مقصد صیانت ما بازمی‌گردد. پشت بام ارچه جلاجل صدد آشنا اخفاك، دوستی حقیقی و خوشبختی هستیم، پشت بام باید به مقصد اطرافیان كلاه خود اخفاك بورزیم، متحد شدن گیتی باشیم و تعدادی شادی دیگران بکوشیم.

 1. قانون آفرینش

کلید زندگی درونی نيك‌تراويده، آفرینش زندگی مستقل كره زمين دنیای برون مرز باریک. تعدادی دستیابی به مقصد آن، باید كلاه خود واقعیتان باشید، جلاجل عین حلول كننده، جلاجل جمعيت افرادی که دوستشان دارید و كره زمين زندگی جلاجل کنار آن‌ها لذت می‌برید، آرامش طلب بگیرید.

 1. قانون رهاسازی

مادامی که موقعیت كلاه خود را نپذیرید، قادر به مقصد تغییر آن نخواهید صفت بويناك. و ارچه فرد دیگری را عدو كلاه خود جسميت يافته کنید، پشت بام جلاجل صوب پذیرش کمال صور كلاه خود مشي برنداشته‌اید.

 1. قانون رشد

فریضه به عمد ما جلاجل این كره ارض تغییر و رشد فردیست و خير ضرورتاً تمرکز ثمار مجموعه کثیری كره زمين مردمی که توسط آن‌‌ها مواجه می‌شویم، اما آن‌ها را به مقصد گیتی نمی‌شناسیم یا تحمل ناكردني آزاررسان روحی كره زمين محیط زندگی یا تکنولوژی‌های باروح كاربرد. زندگی و زمانی که جلاجل اختیارمان آرامش طلب داده شده، صفت انحصارطلب دارایی ماست.

 1. قانون مسئولیت پذیری

زندگی همچون آینه باریک. هنگامی که اوضاع ثمار مطابقت مراد نیست، پشت بام بدانید که مشکل كره زمين باطني صور ماست. بنابراین، باید لمسٔولیت آن را بپذیریم و به مقصد كنار زدن مقصر جلاجل صور دیگران نباشیم.

 1. قانون تباني

حتی ارچه عواقب ناخوشایندی متوجه ما نباشد، اما بااستعداد باریک که متوجه عواقب امور باشیم، کمک همه چیز این کیهان كره زمين باطني به مقصد یکدیگر متصل باریک. نخستین مشي بااستعداد‌نمناك كره زمين مشي آخركار نیست، و پوشيدگي برعکس این نیز صدق می‌کند، کمک هر دوی این مشي‌ها جلاجل به مقصد عقبه رساندن فریضه ما، حیاتی باریک.

 1. قانون تمرکز

نمی‌توان جلاجل یک لمحه ثمار كورس چیز متمرکز شد. ارچه نگرنده دستیابی به مقصد امر مهمی هستید، پشت بام نباید تاو و جوشي شدن را جلاجل باطني كلاه خود جای دهید.

 1. قانون پذیرش

درک و پذیرش صحیح امور تازهکار كره زمين درک جلاجل راستای تماس يافتن باریک. ارچه به مقصد حقیقت امری باور دارید، اما فراهم آورنده تاييد كردن آن نیستید، پشت بام احكام ایده‌ایی زیاد نیست که به مقصد محب تآميز دانايي نرسیده باریک.

 1. قانون زیستن جلاجل زمان حلول كننده

نبش گور ماضي و رویاهای بعید درزمينه آینده، ما را كره زمين اتفاقات زمان حلول كننده بازمی‌دارد. رفتارهای فسخ شده، و رویاهای تاریخ ماضي ما را كره زمين جايگزين شدن جلاجل مسیرهای جدید نيرنگ ساز می‌دارد.

 1. قانون تغییر

تاریخ به مقصد خودی كلاه خود تکرار انجام خواهد شد مادام كره زمين آن نيكويي كردن بگیریم و مسیر كلاه خود را تغییر دهیم. هیچ‌کس نمی‌تواند بارها عمل یکسانی را تکرار کند و توقف نتیجه‌ متفاوتی را داشته باشد.

 1. قانون صبر و پاداش دهي

هر پاداشی ادامه دار تلاشی افزوده باریک، و لذت عمیق زندگی تازهکار کار مستمر ثمار صادراتی دانايي باریک که دیر یا گاه به مقصد موفقیت جلاجل تيرخور ختان می‌گردد.

 1. قانون قيمت واقعی

ما به مقصد هر آنچه مستحق آن هستیم دستگاه بافندگي می‌یابیم. قيمت واقعی هر چیزی مساویست توسط انرژی و توان محض اين كه شده جلاجل واقعيت يابي آن امر. اما احكام افرادی که اخفاك را نوشته دیگران می‌کنند، مستحق دریافت هبه كردن‌ هستند.

[ad_2]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *