هنرمندانی که اسکار گرفتند اما خودشان آنرا دریافت نکردند!

[ad_1]

جلاجل بین همه برندگان اسکار که توسط دستگاه بافندگي های خودشان این جایزه را به مقصد كاشانه برده بضع می شود نامزدهایی را یافت که به مقصد دلایل مختلف دوال اهدای جوایزشان، جزو غایبان این مراسم بوده بضع.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين مجله مهر: تعدادی بغایت كره زمين علاقه مندان كار نيك هفتم جایزه اسکار معتبرترین جایزه سینمایی جلاجل کیهان تلقی می شود که همیشه جلاجل این ایام اسم باشليق خواهد شد زیادی كره زمين سینماگران را جلاجل کیهان به مقصد تب و صفت براق می اندازد مادام ببینند که امسال چون كه کسی آرامش طلب باریک این تندیس طلایی را توسط كلاه خود به مقصد كاشانه ببرد. اما شاید تعدادی بغایت كره زمين ما جالب باشد که بدانیم که این مراسم ۸۸ساله جلاجل درافتادن برگزاری اش جلاجل تمامی این سالها مالامال كره زمين کنار های جنجالی و عجیب و غریب بوده؛ حواشی که بعدها و توسط گذر زمان تبدیل به مقصد یک همزباني تاریخی شده باریک. امسال به مقصد كنار زدن سیاست های ترامپ، غیبت اصغر فرهادی جلاجل مراسم اسکار به مقصد ديباچه یکی كره زمين پنج كانديد فیلم خارجی زبان ، یکی كره زمين مهمترین جنجال هایی باریک که اسکار آن را به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک؛ اما به مقصد غیر كره زمين او مراسم اسکار جلاجل ادوار مختلف و جلاجل میان نامزدهایش همیشه افرادی را داشته که هر کدام بنيادگر به مقصد دلایل گوناگون كره زمين غایبان این مراسم مالامال كله دار و صدای سینمایی جلاجل مهمانخانه روزولت هالیوود بوده بضع.

مارلون براندو/ غیبت جلاجل اعتراض به مقصد سیاست های امریکا

یکی كره زمين برندگان غایب جلاجل مراسم اسکار که نبودش توسط پیام ها و كله دار و صداهای زیادی جلاجل کیهان مواجه شد«مارلون براندو» صفت بويناك. این بازیگر جلاجل درافتادن حيات تازه يافتن بازیگری اش كورس شهر بار موفق به مقصد دریافت جایزه اسکار شد که شهر بار اولا آن به مقصد خاطره ها بازی جلاجل فیلم«بندري» صفت بويناك؛ اما نکته جالب توجه این جاست که مارلون براندو جلاجل پنجم مارس ۱۹۷۳واکنشی بسیار متفاوت نمناك نسبت به مقصد جایزه دوم خوش خدمتي كردن جلاجل مراسم اسکار اثر داغ داد. این بازیگر قدیمی پس ازآن كره زمين بازی جلاجل وعاء«ویکتور کورلئونه» جلاجل فیلم«ابوي خوانده» موفق به مقصد دریافت جایزه بهترین بازیگر وعاء اولا ناموس پرور جلاجل اسکار شد؛ اسکاری که مارلون براندو به مقصد نشانه اعتراض كره زمين محضر جلاجل آن تغييرعقيده داد و به مقصد جای خوش خدمتي كردن یک دوطرفه لاله گون پوسه پوسه را توسط لباس های آپاچی تعدادی دریافت جایزه فرستاد. او جلاجل پیامی كره زمين چشم مارلون براندو درزمينه غیبت او این صفت منسوب به طوس گفت: امشب به مقصد جای مارلون براندو به مقصد این مراسم وارد به ذهن مام و او كره زمين منبرها مدعا مادام به مقصد شما بگویم که توسط جمعناتمام احترام موجودي به مقصد قبول این جایزه باارزش نیست و دلیل آن رفتاری باریک که صنعت فیلمسازی توسط بومیان آمریکا داشته.»

برندگان جایزه اسکار

دالتون ترامبو/ غیبت به مقصد خاطره ها لیست سیاه

جلاجل هزل گويي ۳۰میلادی هزاران امریکایی به مقصد خاطره ها رکود اقتصادی به مقصد تشكيلات سياسي کمونیسم اضافه شدند؛ حزبی که پس ازآن كره زمين كلنجار جهانی دوم و توسط اتحاد امریکا و شوروی به مقصد مبنا کمونیست های این کشور اضافه انجام بده مادام جایی که توسط ابتر شدن كلنجار داغ و دورودورنگ مک کارتیسم شرایطی شکل گرفت که مک کارتی لیست سیاهی را ترتیب داد مادام كره زمين این طریق بيگانگان زیادی كره زمين يكباره روشنفکران و هنرمندان به مقصد اتهام کمونیست وجود داشتن عمل خودشان را كره زمين دستگاه بافندگي بدهند یکی كره زمين این بيگانگان «دالتون ترامبو» صفت بويناك. فیلنامه نویسی که اسمش جلاجل این لیست سیاه صور داشت اما توسط همه این ها جلاجل همین دورودورنگ ترامبو توانست كورس جایزه اسکار را به مقصد خاطره ها فیلمنامه هایی که نوشت كره زمين آن كلاه خود کند. جایزه هایی که هیچ کدام كره زمين ايشان به مقصد دستگاه بافندگي كلاه خود ترامبو داده نشد و ترامبو جلاجل درافتادن همه این سالها مجبور صفت بويناك مادام توسط نام عاريتي به مقصد فعالیت مشغول باشد. اولین اسکار او به مقصد خاطره ها فیلمنامه«تعطیلات جلاجل رم» صفت بويناك. ترامبو جلاجل این فیلمنامه به مقصد جای نام خوش خدمتي كردن كره زمين نام متحد شدن فیلمنامه نویسش«ایان هانتر» كاربرد انجام بده مادام غيرماذون او به مقصد جای خوش خدمتي كردن به مقصد ديباچه بهترین فیلمنامه نویس مراسم اسکار خوانده شود. فیلنامه«نترس» نهمین کار ترامبو صفت بويناك که برنده اسکار شد ولی نيرنگ ساز هم خبری كره زمين نام و محضر دالتون ترامبو نيستي؛ چون جلاجل این کار هم او مجبور، به مقصد كاربرد غيرماذون عاريتي«رابرت ریچ» شد مادام این شخصیت خیالی نامش به مقصد ديباچه برنده اسکار اسم باشليق ۱۹۵۷ خوانده شود.

برندگان جایزه اسکار

وودی آلن/ غیبت به مقصد خاطره ها نوازندگی جلاجل یک کلوب

خیلی كره زمين ما وودی آلن را به مقصد ميانجي های کارهای مختلف و متفاوتش می شناسیم کارگردان،بازیگر و فیلمنامه نویسی که مادام به مقصد الان زیاد كره زمين ۲۱بار به مقصد ميانجي کارهایش كانديد اسکار شده و كره زمين این ۲۱بار سه شهر بار برنده این جایزه سینمایی بوده باریک؛ اما جالب باریک بدانید که جلاجل درافتادن همه این دفعات وودی آلن فرد یک شهر بار جلاجل اسکار شرکت کرده باریک و می گوید هرسال به مقصد جای محضر جلاجل مهمانی اسکار ترجیح می دهد که بدون شك ليمو به مقصد هم محفل رديف نظامي جازش جلاجل یک کلوپ به مقصد نوازندگی بپردازد.

برندگان جایزه اسکار

رومن پولانسکی/ غیبت به مقصد خاطره ها قصور

این کارگردان لهستانی که کارهایش اله بخش کارگردان های زیادی جلاجل امریکا بوده باریک هم جزو غایبان چندین ساله مراسم اسکار به مقصد شمار می آید کارگردانی که ثمار خلاف بقیه علت غیبتش رنگ و بوی قصور و حق ستان های قضایی را می دهد. رومن پولانسکی جلاجل اسم باشليق ۱۹۷۷ به مقصد قصور تخلف به مقصد یک دوطرفه ۱۳ ساله داراي اتهام شناساننده شد. این فهمید كشيده شده به مقصد فرار پولانسکی كره زمين امریکا به مقصد کشورفرانسه شد مادام او افزونتر به مقصد این کشور برنگردد. پولانسکی جلاجل اسم باشليق ۲۰۰۲ به مقصد خاطره ها فیلم«پیانسیت» برنده بهترین کارگردانی جلاجل اسکار شد اما جلاجل آن محضر نداشت.

برندگان جایزه اسکار

هیث كثيف/ غیبت به مقصد خاطره ها اجمال

غيرماذون این هنرپیشه استرالیایی تعدادی زیادتر سینما آشوب یادآور شخصیت«جوکر» درفیلم شوالیه تاریکی باریک. فیلمی که كثيف به مقصد خاطره ها بازی جلاجل آن موفق به مقصد دریافت جایزه بهترین بازیگر وعاء مکمل ناموس پرور شد؛ اما چندی قبل كره زمين مراسم اسکار ۲۰۰۸ به مقصد علت مسمومیت های دارویی روح خوش خدمتي كردن را ازدست داد و كره زمين محضر جلاجل این مراسم بازماند مادام جایی که جلاجل مراسم اسکار ابوي و والده او اخیر جایزه فرزندشان را توسط كلاه خود به مقصد كاشانه بردند.

برندگان جایزه اسکار

[ad_2]

زشت ترین اسم آفريدن های قومگرايي کیهان+عکس

[ad_1]

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين عصر کشورایران؛ كمال و علم معماری جلاجل هزل گويي های اخیر به مقصد مدد فناورهای نوین و گشايش قابلیت های مهندسی رشد دايگي حيف وميل شدن ای کرده باریک؛ اما جلاجل کنار ساخت بناهای عظیم و زیبا جلاجل مجاور کنار كره ارض که تحسین بینندگان را ثمار می انگیزند، بناها و اسم آفريدن هایی قومگرايي نیز هستند که به مقصد جای اشاره با گوشه چشم نوازی و زیبایی، به مقصد گفت قومگرايي” توی شاعري زیادتر بینندگان” می زنند.

وب سایت سی ان ان جلاجل آلبوم تصویری زیر ۱۳ اسم آفريدن قومگرايي کیهان را که كره زمين نگاه خشم آلود این شرح احوال زشت ترین اسم آفريدن های قومگرايي کیهان هستند، برشمرده باریک.

” لند مارک تعطيل كرد” – انگلیس

زشت ترین ساختمان

برج ” کادن ” – آمریکا

برج

کالج تکنیک اویاما – کشورژاپن

کالج صنعتی اویاما - ژاپن

اسم آفريدن مرکزی “الدار” ابوظبی – امارات

ساختمان مرکزی

برج “اگبار” – بارسلونا

برج

“اسم آفريدن فیل” – کشورتایلند

زشت ترین ساختمان

اسم آفريدن سفارت کشورروسیه جلاجل هاوانا – کشورکوبا

ساختمان سفارت روسیه در هاوانا - کوبا

“فرست ورلد مهمانخانه” ماهانگ – کشورمالزی

زشت ترین ساختمان

اسم آفريدن ” میرادور” – کشوراسپانیا

ساختمان

مرکز ” پمپیدو ” – کشورفرانسه

مرکز

پل ” سلفریج ” – انگلیس

پل

اسم آفريدن مرکزی رادیو کشوراسلواکی – کشوراسلواکی

ساختمان مرکزی رادیو اسلواکی - اسلواکی

برج تلویزیونی ” زیزکو ” – کشورجمهوری چک

برج تلویزیونی

[ad_2]

رفتگری که هزینه تحصیل کودکان خیابانی را تامین میکند!

[ad_1]

یک رفتگر چینی جلاجل سی اسم باشليق ماضي توانسته صفت تبليغاتچي ۲۵ هزار دلار تعدادی ۳۷ کودک خیابانی مصرف کند که بتوانند به مقصد مدرسه بروند.

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين مجله مهر: ژائو یونگجیو ۵۶ اسم باشليق صحنه دارد و به مقصد تازگی مشخص شده که جلاجل سه هزل گويي ماضي او توسط بخشیدن مبلغی زروسيم به مقصد صندوق آموزش و پرورش توانسته هزینه تحصیل ۳۷ دانايي آموز را ایجاد کند. این نبا جلاجل رسانه‌های چینی واتاب زیادی داشته باریک و تعدادی همه سوال شده که به چه نحو کسی که درآمد زیادی هم ندارد، توانسته چنین کاری اعمال دهد.

رفتگری که هزینه تحصیل کودکان خیابانی را می‌دهد!

او هر دوال کارش را كره زمين ۴:۳۰ صبح يكم می‌کند و برخودهموار كردن ساق دست ۹ ليمو بیرون كره زمين خانه محقر باریک، درآمد ماهیانه او ۳۵۰ دلار (توسط جلاجل نگاه خشم آلود دمساز شدن دلار ۳۸۰۰ تومانی، یک میلیون ۳۰۰ هزار ده ريال) باریک و توسط اینکه همین مقدار تعدادی یک زندگی معمولی اندک به مقصد نگاه خشم آلود می‌رسد، اما او توانسته توسط مدیریت خرجیهای خوش خدمتي كردن هر ماه مبلغی را تعدادی بحرها‌ها کنار بگذارد برخودهموار كردن آن‌هایی که توانایی وام گذاري خرجیهای آموزشگاهها را ندارند، بتوانند تحصیل کنند.

رفتگری که هزینه تحصیل کودکان خیابانی را می‌دهد!

ژائو جلاجل گفت و گو توسط نشريات ادواري چینی كلام که خوش خدمتي كردن دوران کودکی سختی داشته و چون ابوي و مادرش را كره زمين دستگاه بافندگي داده صفت بويناك، بسیار مهجور بوده و همسایه‌ها به مقصد او کمک کردند برخودهموار كردن كره زمين پشت بام مخزن ها اولیه زندگی بربیاید. به مقصد همین دلیل او تصمیم گرفته زندگی خوش خدمتي كردن را واگذاري دیگران کند.

رفتگری که هزینه تحصیل کودکان خیابانی را می‌دهد!

او حتی موجودي شده مقام زندگی‌اش را بفروشد و جلاجل مکان کوچکتری زندگی کند، اما هزینه‌ این بحرها‌ها را بپردازد و خیالش كره زمين بافيض مدرسه رفتن آن‌ها آسوده بودن باشد.

[ad_2]

فال يوميه : فال فردا three سپند

[ad_1]

فال يوميه three سپند

فال روزانه

فردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟

فروردین: فردا موج خروشانی كره زمين انرژی فیزیکی را دریافت می‌کنید که خودتان هم حيرت ضربت ديده می‌شوید، اما هم اکنون شما جلاجل مبارزه هستید که یک ایده جدید را به دنياآمدن کنید، به مقصد اسم مورد ارچه پیش كره زمين این عاطل گروهي ایمنی داشتید. چیزی بهتان می‌گوید که باید تغییراتی جلاجل دستور كار‌های منطقی تان بدهید مادام موجر ایجاد حرکتی شوید و این اصلا ریسک بدی به مقصد نگاه خشم آلود نمی‌آید. فردا به مقصد ندای درونتان اطمینان کنید. ارچه افکارتان باارزش باشد، پشت بام مادام تاچند سنه صحیح و باانسجام هستند.

اردیبهشت: فردا شما کمی ‌ازخودراضی شده اید، تعدادی اینکه شما چیزی را می‌دانید که دیگران سعی جلاجل فهمیدن آن دارند. اطرافینتان پيرامون و ثمار شما می‌چرخند و مبارزه می‌کنند که همه چیز را به مقصد عنایت و خوشی جمعناتمام کنند! اما شما می‌دانید که ايشان هنگام ولادت کافی ندارند. ارچه ايشان احكام کمی ‌گوش به زنگ نگه داشته شوند، ناگهان داروفروشي ظهور شده و کار بهتری اعمال داده و بهشان کمک می‌کند هوشيارانه نمناك و حتی آسوده بودن نمناك کار کنند. بيگانگان افزونتر شخصیت خودشان را به مقصد شما اثر داغ نمی‌دهند، اما شما جلاجل حین کار می‌توانید آن را ببینید!

خرداد: فردا شما زیادتر كره زمين اینكه به مقصد فكر شاد توافق داشتن باشید زیادتر نگران این هستید كوچكترين اسم ابله می‌توانید توسط كاردانی كلاه خود و توانایی‌هایتان دیگران را فروسو تاثیر آرامش طلب دهید. واجب شده باریک شما چیزهایی كوچكترين بهشان علاقه دارید را بشناسید، به چه جهت كوچكترين كارهایتان را به مقصد عنایت اعمال داده‌اید. اما شما حتی ارچه كاملاً توانمند و زیبا باشید و باروح علاقه دیگران هم باشید، همچنين هم عاطل رضایت درست نمی‌كنید. شما باید فراتر كره زمين ظهور كلاه خود و دیگران را ببینید مادام بتوانید بفهمید كوچكترين واقعاً چون كه اتفاقی افتاده باریک.

تیر: چیزهایی که موجب ایجاد یک دوستی جنون مردم آزاري بین شما و یک نفر افزونتر شده باریک، می‌تواند تبدیل به مقصد كلكسيون پیچیده ای كره زمين احساسات شود. خوشبتانه شما درك می‌کنید كره زمين چشم یک متحد شدن صمیمی ‌حمایت می‌شوید. به مقصد یاد داشته باشید فردا حرفه ها تكاپو كردن کلید موفقیتتان باریک! شما فردا توسط كلكسيون ای كره زمين تضادها مقابل شدن هستید، حرفهایی که می‌زنید بااستعداد نمناك كره زمين کاری باریک که اعمال می‌دهید.

مرداد: شما فردا فکر می‌کنید که دیگران شما را به مقصد سمت مسیری هل می‌دهند که خودتان انتخابش نکرده اید، اما مقاومت وزیر ها جلاجل مواجه نزد مبارزه‌های ايشان می‌تواند موجر ایجاد مشکل دیگری شود. باوجود این شما نمی‌توانید به مقصد خاطره ها به مقصد باغ ها رساندن مشکلات توسط هر کسی موافقت کنید، حتی ارچه خودتان هم مشکلاتی را ایجاد کنید ولی می‌خواهید جایگاه كلاه خود را داشته باشید. فردا به مقصد جزئیات بی اهمیت هم توجه کنید؛ چسبیدن به مقصد مفاهیم کلی شاید به مقصد نگاه خشم آلود پسندیده باشد، اما موقعیت شما را تضعیف می‌کند.

شهریور: شما فردا فكر می‌كنید كوچكترين می‌توانید كپل جمعناتمام كارهایتان را اعمال داده و پس ازآن هم می‌توانید تمدداعصاب كنید. ولی متأسفانه شما نمی‌توانید دقیقاً رابط بزنید كوچكترين اعمال وام گذاردن جمعناتمام كارهایتان چقدر زمان می‌سرما. باید مطمئن شوید كوچكترين به مقصد اندازه كافی هنگام ولادت دارید؛ به چه جهت كوچكترين ارچه كارهایتان را غيركامل واگرايي كنید و پس ازآن بفهمید كوچكترين كارهای زیادی تعدادی اعمال وام گذاردن دارید اصلاً نمی‌توانید كره زمين روزتان لذت ببرید.

مهر: فردا پافشاری كردن روی اعتقاداتان، چون كه جلاجل مقام كوشش بي اثر، كاشانه و یا مدني كوچكترين باشد باعث فوق رفتن قوچ شما انجام خواهد شد. طوق خاص شما تعدادی نگاه كردن به مقصد كره ارض می‌تواند تعدادی دیگران هم اله بخش باشد، بنابراین وقتی جلاجل باروح نگرش كلاه خود نسبت به مقصد آینده درستكاري می‌كنید، هیچ حقیقتی را مخفی نكنید. توسط فكر كردن به مقصد نگرانی‌ها و آرزوهای بیهوده و به مقصد دردنخور وقتتان را ادا كردن نكنید. جلاجل بديل احكام لمحه حلول كننده را شعور كرده و رهبری جمعناتمام كسانی كوچكترين می‌خواهند كره زمين شما پیروی كنند را برعهده بگیرید.

عقرب: پيرامون و ثمار شما را آشوب و همكارانی تبخاله كرده بضع كوچكترين می‌توانند جوی بي تكلفانه و درخور اطفال را برایتان مهيا آورند. فردا رویاهای شما كاملاً واضح و شيوا هستند و شما می‌توانید توسط بيگانگان هم فكر كلاه خود ايشان را درمیان بگذارید. یك مهمانی می‌تواند مكان كاملاً مناسبی تعدادی یافتن صمیمیتی كوچكترين خواهانش هستید باشد، اما شما الان می‌توانید به مقصد یك عشرت جو محقر بیرون كره زمين ارج داشتن هم اكتفا كنید.

آذر: شما فردا كره زمين به بحث گذاشتن نیازها و افشا كردن دردلهایتان توسط یك متحد شدن و یا رفيق خیلی صمیمی‌ننگ نمی‌كشید. شما می‌توانید كاملاً صاف وپوست كنده حرفهایتان را بزنید و این فهمید اطرافیانتان را حيرت ضربت ديده خواهد كرد، اما وقتی توسط لحن صمیمی ‌و خودمانی توسط ايشان درستكاري می‌كنید ايشان نیز توسط كمال میل به مقصد حرفهای شما گوش می‌دهند. داده ها پیدا كردن كره زمين مرزهایی كوچكترين دیگران تعدادی كلاه خود تعیین كرده بضع فردا به مقصد راحتی محصول برداري نمی‌شود، ولی واجب شده باریک كوچكترين حتماً این كوشش بي اثر را بكنید.

دی: اسم ايستاده دستور كار‌های پرتعب تان هم الان ایده ای درخور اطفال باریک، تعدادی اینكه شاید شما نتوانید به مقصد همه ايشان برسید. مادام موقعی كوچكترين دستور كار‌های نشيم طلبانه داشته باشید احكام اعصاب كلاه خود را نامسلح نمناك خواهید كرد. پشت بام زمانی را جلاجل استشهادات و صمت مطلق سپری كنید مادام كره زمين دستگاه بافندگي سردردهایتان آسوده بودن شوید. توسط صور اینكه ماه جلاجل سومین كاشانه شما آرامش طلب دارد مرغوبيت باریک به مقصد جای ضايع كردن انرژی كلاه خود آن را ذخیره كنید.

كولاك: شما تعدادی جمعناتمام وزیر ها یک پروژه که بارها و بارها آن را به مقصد تاخیر انداخته بودید، فروسو تراكم آرامش طلب كلام اید. فردا همه بهيمه ها‌هایتان جمعناتمام شده باریک!! ولی این دلیل نمی‌شوید که بپرید و این کار را اعمال دهید! چنین اوقات در رفتن كره زمين یک کار به مقصد خاطره ها منوي ها افزونتر لفظ می‌گیرد. اما فعلاً اینگونه نیست؛ شما احكام دلتان می‌خواهد یک شهرستان بار افزونتر این پروژه را كره زمين دستور كار کاریتان حذف شدني کنید!

سپند: شما فردا فكر می‌كنید كوچكترين می‌توانید كپل جمعناتمام كارهایتان را اعمال داده و پس ازآن هم می‌توانید تمدداعصاب كنید. ولی متأسفانه شما نمی‌توانید دقیقاً رابط بزنید كوچكترين اعمال وام گذاردن جمعناتمام كارهایتان چقدر زمان می‌سرما. باید مطمئن شوید كوچكترين به مقصد اندازه كافی هنگام ولادت دارید؛ به چه جهت كوچكترين ارچه كارهایتان را غيركامل واگرايي كنید و پس ازآن بفهمید كوچكترين كارهای زیادی تعدادی اعمال وام گذاردن دارید اصلاً نمی‌توانید كره زمين روزتان لذت ببرید.

[ad_2]

سامانه پیامک

برای در اختیار گرفتن یک سامانه پیامک فقط چند دقیقه کافیست که آن را دریافت کنید. یک رایانه ( یا گوشی تلفن همراه ) + اینترنت ( اینترنت همراه یا وایرلس یا ADSL ) تنها لوازمی است که برای استفاده از پنل های اس ام اس مورد احتیاج است.

**************************

قدم اول :

ابتدا از میان نسخه های موجود ( پنل پایه و پنل پیشرفته ) یک نسخه را انتخاب می کنید. تفاوت نسخه ها در امکانات یک سامانه و تعرفه پیامک ها و نیز هدایایی است که به همراه هر نسخه اعطا می شود. برای شروع ، نسخه پایه با قیمت ۵۰.۰۰۰ تومان برای همه کافیست و چنانچه به امکانات بیشتری همچون منشی پیامک ، قرعه کشی و نظرسنجی، پاسخگوی تبلیغاتی و … احتیاج دارید می توانید نسخه پیشرفته به مبلغ ۱۵۰.۰۰۰ تومان را انتخاب کنید.

**************************

قدم دوم :

بعد از انتخاب نسخه مورد نظر ، از گزینه خرید سامانه پیامک ( بالای صفحه سمت راست ) وارد صفحه ثبت نام می شوید و با انتخاب محصول ( پایه یا پیشرفته ) وارد صفحه بعد شده و مشخصات خود را تکمیل می کنید. ( دقت نمایید مشخصات حتما صحیح باشد در غیر این صورت امکان فعال نشدن شماره وجود دارد ) در صفحه بعد مبلغ شارژ موردنیاز را می توانید وارد نمایید ( یعنی چه مبلغ اعتبار پیامک احتیاج دارید. هر مبلغی وارد نمایید به همان میزان شارژ (پیامک) دریافت می کنید. می توانید این قسمت را عدد ۰ وارد نمایید و بعدا اعتبار خرید کنید چون به همراه هر سامانه پیامک ۸۰۰ و ۲۰۰۰ پیامک هدیه ( به ترتیب در نسخه های پایه و پیشرفته ) وجود دارد. ) در صفحه بعد وارد صفحه بانکی شده و مبلغ را پرداخت می کنید. ( شماره تراکنش را حتما یادداشت کنید )

**************************

قدم سوم :

دقایقی بعد کد فعالسازی سامانه پیامک برای شما ارسال می شود و شما باید کد فعالسازی را به شماره ۳۰۰۰۷۳۱۶۸ ارسال نمایید و سپس مشخصات پنل اس ام اس شامل نام کاربری و رمز عبور و آدرس سامانه برایتان از طریق پیامک ارسال می شود. ( ممکن است کارشناسان شرکت با شما تماس بگیرند و شماره تراکنش یا کارتی که با آن پرداخت انجام دادید برای پیگیری پرداخت ، دریافت نمایند )

چگونه هورمون دوپامین را افزایش دهیم؟

[ad_1]

dopamine

به مقداری روحیه مثبت و احساس شادی نیاز دارید؟ چرا هورمون شادی خود را دستکاری نمیکنید؟!

به گزارش آلامتو و به نقل از بدونیم؛ دوپامین یکی از مهم ترین هورمون های مسئول احساس خوب در بدن ماست. وقتی سطح این هورمون در بدنمان کم باشد شدیدا احساس ناراحتی و پریشانی خواهیم داشت.

بدونیم می خواهد به شما یاد بدهد که چگونه سطح دوپامین را افزایش دهید. بنابراین اگر زمانی احساس کردید احساس خوبی ندارید با این روش های اثبات شده حالتان را بهتر کنید.

مقاله مرتبط: افزایش هورمون های شادی

ورزش کنید

هر گونه فعالیت جسمی باعث آزاد شدن اندورفین، دوپامین و سروتونین می شود. مرتب ورزش کردن استرس را درمان کرده و شما را از خستگی و سرخوردگی رها می کند. فقط باید ورزشی را انتخاب کنید که واقعا از آن لذت ببرید.

انباشته شدن باکتری و سموم در بدن سیستم ایمنی بدن را تضعیف کرده و مانع تولید دوپامین می شود. پس باید مرتب بدنتان را سم زدایی کنید. برای این کار نوشیدنی سم زدای مورد علاقه تان را تهیه کنید و از خوردن آن لذت ببرید.

اعتیاد را ترک کنید

اعتیاد به مواد مخدر، الکل، سیگار، قهوه و حتی خرید باعث خوشحالی موقتی می شود. این عادت ها هرگز نمی توانند راه حل همیشگی برای مشکل مان باشند و تنها باعث می شوند مدت زمان بسیار کوتاهی مشکلمان را فراموش کنیم اما بعد از این مدت شاید احساسی بدتر از قبل داشته باشیم. پس اجازه ندهید که این لذت های کوچک بر شما غلبه کنند و سعی کنید از چیزهای کم زندگی لذت ببرید.

مقاله مرتبط: روشهای ترک سیگار

یکی از آسان ترین و سریع ترین روش ها برای افزایش سطح دوپامین گوش دادن به موسیقی مورد علاقه تان است. تنها چند دقیقه گوش دادن به موسیقی مورد علاقه حس شادی و سرزندگی می دهد.

دوستان تان را بیشتر ملاقات کنید

یکی دیگر از آسان ترین روش ها برای افزایش دوپامین صحبت با دوستان و خویشاوندان است. بودن در جمع آشنایان و دوستان حتی برای درونگراها نیز تغییرات مفیدی به بار خواهد آورد.

خلاق باشید

فعالیت های خلاقانه نیز سطح دوپامین را در مغز افزایش می دهد. خلاق بودن لزوما به این معنا نیست که حتما باید هنرمند یا مجسمه ساز باشید. نقاشی بکشید، آواز بخوانید، آشپزی کنید و کاردستی درست کنید. خواهید دید که چقد احساس خوبی دارید.

تیروزین بدن را افزایش دهید

تیروزین یکی از مهم ترین مواد شیمیایی است که در سنتز و ترکیب دوپامین به کار برده می شود. خوردن غذاهای سرشار از تیروزین نه تنها مقاومت شما را در برابر استرس بیشتر می کند بلکه احساس و روحیه بهتری به شما می دهد. این ماده معمولا در غذاهایی چون بادام، آووکادو، موز، هندوانه، چای سبز و شکلات تلخ یافت می شود.

مدیتیشن

مدیتیشن سطح دوپامین را افزایش می دهد. زمانی که در آرامش کامل هستید بدن تان انرژی ذهنی بیشتری آزاد می کند اما در عوض تولید هورمون های خوب را تقویت می کند.

کارهای روزانه تان را لیست کنید

هر روز برای خودتان اهداف و وظایفی را در نظر بگیرید و آن ها را روی کاغذ بنویسید و جلوی چشم تان قرار دهید. هر زمان که به یکی از اهداف رسیدید یا یکی از وظایفتان را به انجام رساندید روی آن خط بکشید. این روش از نظر علمی برای تقویت روحیه ثابت شده است.

خواب کافی داشته باشید

وقتی که خواب هستید بدن شروع به تولید هورمون ها و موادی می کند که در تولید دوپامین موثر هستند. به طور کلی یک خواب سالم و کافی باعث تقویت روحیه و شادی در شما می شود.

[ad_2]

انواع زبان عشق را بشناسید

[ad_1]

زبان عشق شما چیست؟ اگر میخواهید با انواع مختلف زبان عشق آشنا شوید در این مقاله با ما همراه شوید.

به گزارش آلامتو و به نقل از بازده؛ زبان عشق زنان و مردان با هم تفاوت دارد؟ این کلیشه درست است که زبان عشق مردان محبت فیزیکی و تماس جسمی و زبان عشق زنان دریافت هدیه است؟ تا به حال به این موضوع اندیشیده‌اید که چرا برای عشق‌تان، همسرتان، نامزدتان هرکاری می‌کنید باز هم روابط خوبی میان‌تان شکل نمی‌گیرد؟ شاید دلیل‌اش این باشد که شما زبان عشق را نمی‌دانید! در این نوشتار با ۵ زبان عشق آشنا می‌شویم.

زمانی که شروع به نوشتن این مطلب کردم به یاد یک لطیفه‌ی رایج این روزها در تمام شبکه‌های مجازی افتادم. احتمالا آن را شنیده‌اید که روزی مردی یک چراغ جادو پیدا می‌کند. غول چراغ به او می‌گوید که آماده است تا یک آرزوی مرد را برآورده کند. مرد اندکی می‌اندیشد و می‌گوید سال‌هاست که آرزوی سفر به هاوایی را دارم ولی هرگز میسر نشده است. چون از هواپیما و کشتی می‌ترسم و آرزویم این است یک جاده‌ای باشد که بتوانم تا هاوایی رانندگی کنم. غول چراغ کمی فکر می‌کند و بعد می‌گوید: مرد حسابی می‌دانی کشیدن این اتوبان عریض و طویل از این‌جا تا هاوایی چقدر زمان‌‌بر، هزینه‌بر و پردردسر است؟ یک آرزوی دیگر بکن!
مرد دوباره می‌گوید: باشد آرزوی دیگر من این است که می‌خواهم رازهای داشتن یک رابطه‌‌ی خوب با زنان را بدانم!

غول کمی سرش را می‌خاراند و می‌گوید: می‌خواهی اتوبانت به هاوایی دو لاینه باشد یا چهار لاینه؟!!

این مطلب گرچه یک شوخی جالب در مورد مشکلات برقراری یک رابطه‌ی موفق میان زنان و مردان است اما می‌تواند اهمیت دانستن رازهای عشق‌ورزی میان آنان را به خوبی نشان دهد. چه زن باشیم و چه مرد، همواره دلمان می‌خواهد ارتباط درست و خوبی با جنس مخالفی که شریک احساسی و عشقی ما شده است برقرار کنیم.

اکنون این مقاله، چراغ جادوی شماست که اگر قصد رفتن به هاوایی را ندارید می‌تواند برای برقراری روابط بهتر با جنس مخالف به شما کمک کند.

شاید تا به حال اسم دکتر گری چاپمن را شنیده باشید. وی یک روانشناس و درواقع مشاور خانواده است که کتابی جذاب و خواندنی به اسم “۵ زبان عشق” را نوشته است. چاپمن در کتابش به وجود یک “گنجینه‌ی عشق” در وجود هر فردی اشاره می‌کند و عقیده دارد زمانی که برخی همسران با هم بدرفتاری و کج‌خلقی می‌کنند به دلیل خالی بودن این گنجینه‌ی عشقی در وجودشان است که چه بسا اگر این گنجینه پر از عشق شود بسیاری از مشکلات زوج‌ها از بین می‌رود.

چاپمن از ۵ زبان عشق اولیه سخن می‌گوید. این زبان‌ها عبارت‌اند از:

  1. تماس و محبت فیزیکی،
  2. کلام تاییدآمیز،
  3. خدمت‌کردن به یکدیگر،
  4. وقت‌گذاشتن برای همدیگر، و
  5. دریافت هدیه.

همه‌ی ما نیاز داریم که در روابط‌مان تمام این ۵ مورد را داشته باشیم اما با توجه به نوع احساس‌مان بعضی‌ از این موارد برایمان مهم‌تر و قوی‌تر است.

نکته‌ی تعجب‌برانگیز اینجا است که ما معمولا یک شریک عشقی که زبان عشقی مشابه ما را داشته باشد انتخاب نمی‌کنیم و این به مشکلات بسیاری در روابط‌مان منجر می‌شود. همیشه فکر می‌کنیم که در حال ابراز عشق به طرف مقابل‌مان هستیم در حالی که ما فقط داریم زبان عشق خودمان را بیان می‌کنیم که ممکن است با زبان عشق طرف مقابل فرق داشته باشد.

مثلا زبان عشقی “بنیامین” وقت گذاشتن برای همسرش(زبان چهارم) است اما زبان عشق سارا(همسر او) دریافت هدیه است و وقتی هدایایی را از شوهرش دریافت نمی‌کند احساس پوچی در عشق و نداشتن یک عشق واقعی به او دست می‌دهد. البته هدیه دادن لزوما به معنی یک هدیه‌ی مادی بسیار گران‌قیمت نیست. خانم جوانی را می‌شناسم که می‌گوید نامزدش در محل کار با کمبود زمان و گرفتاری‌های متعدد شغلی دست به گریبان است اما گاهی روزها سر ظهر، غذایش را نمی‌خورد و به جای آن زمان نهار خود را صرف خرید یک هدیه‌ی خیلی کوچک برای نامزدش می‌کند. این خانم جوان می‌گوید این رفتار نامزدم احساس بسیار خاص و خوشایندی از عشق به من می‌دهد.

کمک به فهم و درک زبان عشق یک زوج راهی طولانی را می‌طلبد تا رابطه‌ای شادتر و عاشقانه‌تر بسازند. در اغلب مواقع بعد از این که افراد در این راه شناسایی زبان عشق یکدیگر قدم می‌گذارند حیرت می‌کنند از این که زبان عشق اصلی و اولیه‌ی شریک عشقی‌شان چه بوده است.

در بسیاری موارد ما اسیر کلیشه‌های رایج در فرهنگ عشق‌ورزی می‌شویم که گاهی درست و گاهی غلط است. یک کلیشه‌ی رایجی در این زمینه وجود دارد که می‌گوید زبان عشق مردان محبت فیزیکی و صمیمیت جنسی است. اما این کلیشه همه جا و همیشه هم درست نیست. گاهی اوقات زنان به اشتباه تصمیم می‌گیرند محبت فیزیکی و تماس جسمی خود را به عنوان اصل اولیه در زبان عشق‌شان به همسر خود نشان دهند در حالی که ممکن است این فقط تصور زنانه باشد و شوهرشان زبان دوم عشق یعنی کلام تحسین‌برانگیز و محبت‌آمیز را ترجیح دهد.

برعکس این قضیه نیز صادق است و در بسیاری موارد مردان تشخیص نمی‌دهند که شریک عاطفی‌شان کدام زبان عشق را دارد.

آیا زبان پنجم یعنی دریافت هدیه برای همه‌ی زنان به عنوان زبان اصلی و اولیه محسوب می‌شود یا اینکه کلام تحسین‌آمیز و تاییدی را بر هر هدیه‌ای ترجیح می‌دهند؟

آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که دست همسرتان را بگیرید و با هم قدم بزنید؟ می‌دانید این رفتار ممکن است چه نوع احساسی را در او ایجاد کند؟ یا تا به حال وقتی پس از انجام کارهای خانه از جانب شوهرتان تشویق شده‌اید و به شما گفته‌اند که بسیار حرفه‌ای و باسلیقه هستید احساس دوست‌داشتنی‌تر بودن رابطه را تجربه کرده‌اید؟ نظرتان درباره‌ی خرید یک شاخه گل پشت چراغ قرمز یا به خاطر سپردن یک تاریخ خاص و عاشقانه در رابطه‌تان چیست؟

شاید امروز همان روزی است که باید زبان عشق شریک احساسی و عشقی خود را کشف کنید. همکاری دارم که می‌گوید بعضی دست‌خط‌ها نیاز به یک رمزگشای سازمان سیا دارند! نترسید، این دست‌خط رمزگشایی عجیب و غریبی نمی‌خواهد. فقط یک کمی احساس عشق و نیاز و یک سر سوزن توجه و زمان کافی است. البته راه آسان‌تری هم هست که شاید خیلی مرسوم نباشد اما معمولا سریعا به نتیجه می‌رسد، این که جسارت به خرج دهید و از همسر یا نامزدتان بپرسید: کدام یکی از این زبان‌های عشقی برای تو اولویت دارد. شک نکنید که کشف این زبان راهی طولانی را می‌طلبد اما در پایان این راه یک رابطه‌ی عاشقانه‌ی زیبا انتظار شما را می‌کشد.

[ad_2]

کدام فیلم ها بیشترین نامزدی اسکار را داشته اند؟

[ad_1]

کدامیک از فیلم های مطرح دنیا بیشترین میزان نامزدی جایزه اسکار را دارد؟

فصل جوایز سال ۲۰۱۷ در حال حرکت به سمت ایستگاه پایانی‌اش است. با وجود برگزار شدن گلدن گلوب، جوایز اتحادیه بازیگران، جوایز انجمن منتقدان و جوایز بفتا، تمام چشم‌ها به سمت مهم‌ترین و پربیننده‌ترین مراسم سال یعنی اسکار ۲۰۱۷ معطوف شده است. مراسمی که سابقه‌اش به ماه می سال ۱۹۲۹ برمی‌گردد و امسال مصادف با هشتاد و نهمین دوره‌ی آن است. اگرچه اسکار با سرعت در حال نزدیک شدن به صدمین مراسم سالانه‌اش است، اما کماکان تاثیرگذار باقی مانده است. در طول قرن گذشته صدها فیلم و بازیگر و تهیه‌کننده و انیماتور و طراح تولید و خیلی‌های دیگر به خاطر دستاوردهایشان در صنعت فیلمسازی نامزد اسکار شده‌اند. البته ما همیشه با فیلم‌ها و کسانی‌ها به مراسم راه یافته‌اند موافق نیستیم و امسال هم از این قاعده مستثنا نبود، اما به دست آوردن یک نامزدی خشک و خالی دستاوردی است که نصیب هرکسی نمی‌شود. اما هر از گاهی سروکله‌ی فیلمی پیدا می‌شود که کمتر کسی را می‌توانید پیدا کنید که توسط آن شگفت‌زده نشده باشد و دقیقا این‌ فیلم‌ها همان‌هایی هستند که بیشترین نامزدی‌های اسکار را به دست می‌آورند. نه سه‌تا، نه چهار‌تا، نه پنج‌تا. تعداد نامزدی‌های این فیلم‌ها حتی از تعداد انگشتان دو دست هم فراتر می‌رود؟ خب، تا حالا به این فکر کرده بودید که رکورد دست چه فیلم‌هایی است. این شما و این هم ۱۵‌تا از نامزد‌شده‌ترین فیلم‌های تاریخ اسکار:

بیشترین نامزدی اسکار

۱۵. ازگوربرخاسته (۱۲ نامزدی)

The Revenant

آلخاندرو جی. ایناریتوی مکزیکی موفقیت فوق‌العاده‌اش با فیلم «بردمن» (Birdman) را با کارگردانی اکشن/درام انتقام‌محوری به اسم «ازگوربرخاسته» دنبال کرد. فیلم که به‌طور غیروفادارانه‌ای براساس رُمانی نوشته‌ی مایکل پونک به همین نام ساخته شده، داستان فردی به اسم هیو گلس در اوایل قرن نوزدهم امریکاست که بعد از اینکه مورد حمله‌ی خرس قرار می‌گیرد و توسط دوستانش در جنگل رها می‌شود تا بمیرد، با هزارجور بدبختی به زندگی برمی‌گردد و سفر انتقام‌جویانه‌اش را آغاز می‌کند. عوامل پشت و جلوی دوربین یک بار نمی‌شد از سختی طاقت‌فرسای ساخت این فیلم در سرما و دل طبیعت حرف نزنند. اما این سختی ارزشش را داشت. «ازگوربرخاسته» که شامل بازیگرانی مثل لئوناردو دی‌کاپریو، تام هاردی، دامنال گلیسون و ویل پولتر می‌شود، در پایان سال یکی از بهترین فیلم‌های سال لقب گرفت. فیلم که در ۱۲ رشته از جمله بهترین فیلم نامزد شده بود، جایزه‌ی بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری را در مراسم هشتاد و هشتم اسکار به چنگ آورد. اما شاید به‌یادماندنی‌ترین پیروزی فیلم، برنده شدن دی‌کاپریو به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش اول بود. دی‌کاپریو برای سال‌‌ها در جستجوی به دست گرفتن یکی از مجسمه‌های طلایی اسکار بود و نهایتا تیکه‌و‌پاره شدن توسط یک خرس مادر وحشی کار کرد تا داوران آکادمی نتوانند هیچ بهانه‌ای برای عدم انتخاب او بیاورند!

بیشترین نامزدی اسکار

۱۴. سخنرانی پادشاه (۱۲ نامزدی)

King’s Speech

همه می‌دانیم که پای ثابت مراسم‌های اسکار فیلم‌های تاریخی و درام‌های جنگی هستند. مخصوصا اگر این فیلم‌ها در هر دو قالب هم قرار بگیرند. چنین چیزی درباره‌ی «سخنرانی پادشاه»، ساخته‌ی تام هوپر و با حضور بازیگرانی مثل کالین فرث، جفری راش و هلنا بانهام کارتر صدق می‌کرد. فیلم روایتگر داستان واقعی پرنس آلبرت (که بعدا پادشاه جرج ششم انگستان نام گرفت) و تلاش‌های بی‌وقفه‌اش برای برطرف کردن مشکل لکنت زبانش با کمک یک درمانگر زبان استرالیایی است. فیلم آن‌قدر مورد توجه‌ی آکادمی قرار گرفت که «سخنرانی پادشاه»‌ موفق به دریافت ۱۲ نامزدی اسکار از مراسم هشتاد و سوم شد که شامل مهم‌ترین رشته‌ها هم می‌شدند. از بهترین فیلم و بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد نقش اول گرفته تا بهترین بازیگر مرد مکمل و بهترین بازیگر زن مکمل. در پایان شب سازندگان و بازیگران با چهار اسکار که شامل بهترین کارگردان، بهترین بازیگر مرد و بهترین فیلمنامه‌ی اورجینال می‌شد به خانه رفتند. هرچند انتخاب «سخنرانی پادشاه» به عنوان بهترین فیلم آن سال، سروصداهای زیادی را به پا کرد و بسیاری به ترجیح آکادمی به انتخاب این فیلم به جای «شبکه‌ی اجتماعی» دیوید فینچر اعتراض کردند. اتفاقی که به بزرگ‌ترین ناراحتی اکثر سینمادوستان در آن سال بدل شد.

بیشترین نامزدی اسکار

۱۳. لینکلن (۱۲ نامزدی)

Lincoln

یادتان می‌آید درباره‌ی درام‌های تاریخی چه گفتم؟ خب، وقتی یکی از بزرگ‌ترین کارگردانان هالیوودی با یکی از بزرگ‌ترین بازیگران سینمای دنیا درباره‌ی یکی از مشهورترین رییس‌جمهورهای ایالت متحده فیلم می‌سازند، نتیجه چیزی به جز فیلمی بزرگ نخواهد بود. این دقیقا کاری بود که استیون اسپیلبرگ و دنیل دی‌لوییس در «لینکلن» انجام دادند. فیلمی که براساس کتابی به اسم «تیم رقبا: نبوغ سیاسی آبراهام لینکلن» به قلم دوریس کرنز گودوین بود. محصول نهایی فیلم استثنایی‌ای بود که ۱۲ نامزدی اسکار در مراسم هشتاد و پنجم آکادمی که شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردان هم می‌شد به دست آورد. از ۱۲ نامزدی «لینکلن»، دی‌لویس جایزه‌ی بهترین بازیگر مرد نقش اول را به دست آورد و دیگری جایزه‌ی بهترین طراحی تولید بود. لازم به ذکر است که دی‌لوییس یکی از قابل‌احترام‌‌ترین و حرفه‌ای‌ترین بازیگران سینماست. او معمولا زیاد کار نمی‌کند، اما وقتی پروژه‌ای را قبول می‌کند، معمولا طوری آن را بازی می‌کند که ده-بیست‌تا جایزه به خاطر آنها برنده می‌شود. بنابراین وقتی او برای «لینکلن» برنده‌ی بهترین بازیگر مرد نقش اول شد، از خودش یک رکورد هم به جا گذاشت. دی‌لوییس تنها کسی است که تاکنون سه‌بار در این شاخه (برای فیلم‌های «پای چپ من» و «خون به پا خواهد شد») برنده شده است. پروژه‌ی بعدی دی‌لوییس همکاری دوباره‌ی او با رفیق قدیمی‌اش پاول توماس اندرسون در فیلم بعدی‌اش است که به تازگی وارد مرحله‌ی تولید شده است. آیا چهارمین اسکار دی‌لوییس در شرف وقوع است؟

بیشترین نامزدی اسکار

۱۲. مورد عجیب بنجامین باتن (۱۳ نامزدی)

The Curious Case of Benjamin Button

وقتی حرف از اسکات فیتزجرالد می‌شود، همه به یاد «گتسبی بزرگ» می‌افتند، اما حقیقت این است که داستان کوتاه «مورد عجیب بنجامین باتن» هم نوشته‌ی اوست. وقتی اریک راث و رابین سوییکورد تصمیم گرفتند تا داستان کوتاه فیلتزجرالد را به سینما برگرداند، کارگردانی بهتر از این نمی‌توانستند برای این کار انتخاب کنند. دیوید فینچر شاید بهترین کسی بود که می‌توانست این عاشقانه‌ی غیرمعمول را در اوج غیرمعمول‌بودنش به سینما ترجمه کند. فیلم که برد پیت و کیت بلانشت را به عنوان بازیگران اصلی‌اش دارد، درباره‌ی شخصیتی به اسم بنجامین باتن است که به شکل یک پیرمرد به دنیا می‌آید. او کودک فرسوده و چروکیده‌ای از شکم مادرش بیرون می‌آید و تمام زندگی‌اش را به سمت جوان شدن زندگی می‌کند. «بنجامین باتن» به‌طور گسترده‌ای مورد ستایش قرار گرفت، اما خیلی‌ها فکرش را هم نمی‌کردند که فیلم از مراسم هشتاد و یکم اسکار، ۱۳ نامزدی به دست بیاورد. نامزدی‌هایی که شامل بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر مرد نقش اول می‌شدند (که فیلم فقط موفق به بردن سه‌تای آنها شد). اگرچه برد پیت دستش از اسکار کوتاه ماند، اما او سه سال بعد برای درام ورزشی «مانی‌بال» (Moneyball) دوباره نامزد شد و دوباره شکست خورد. از آن زمان حدود یک دهه گذشته و هنوز پیت در تعقیب اولین اسکارش است.

بیشترین نامزدی اسکار

۱۱. شیکاگو (۱۳ نامزدی)

Chicago

راب مارشال دهه‌ی ۹۰ را به کارگردانی و فیلمبرداری فیلم‌های تلویزیونی‌ای مثل «آنی»، «ویکتور/ویکتوریا» و «خانم بابانوئل» سپری کرد. اما در اوایل قرن بیست و یکم بود که او به سمت ساخت فیلم‌های سینمایی جذب شد. مارشال بعد از به دست آوردن چندتا نامزدی تونی، تصمیم گرفت تا اقتباسی سینمایی از «شیکاگو»، تئاتر موزیکالش که در برادوی روی صحنه رفته بود بسازد. «شیکاگو» موزیکالی است که در دوران طلایی موسیقی جاز در شیکاگوی دهه‌ی ۱۹۲۰ جریان دارد و روایتگر داستانی دو نفری است که متهم به قتل شده‌اند. مارشال نه تنها فیلم را کارگردانی کرد، بلکه وظیفه‌ی طراحی صحنه‌های موزیکالش را هم برعهده گرفت و با همکاری بیل کاندون، فیلمنامه را هم نوشت (بیل کاندون اتفاقا همان کسی است که کارگردانی فیلم لایو اکشن «دیو و دلبر» را هم برعهده دارد). «شیکاگو» همراه با استقبال مثبت منتقدان اکران شد و موفق به کسب ۱۳ نامزدی از مراسم هفتاد و پنجم مراسم اسکار شد که شامل بهترین فیلم، بهترین کارگردان و بهترین بازیگر زن نقش اول هم می‌شدند. نام فیلم به عنوان برنده‌ی شش‌تا از این ۱۳ نامزدی به صدا درآمد که شامل اسکار بهترین بازیگر زن نقش مکمل برای زتا جونز می‌‌شود. این در حالی بود که «شیکاگو» اولین موزیکالی نام گرفت که از زمان «اُلیور!» (Oliver) در سال ۱۹۶۸ برنده‌ی اسکار بهترین فیلم شده بود. حالا سوال این است که آیا فیلمی که در رتبه‌ی اول فهرست‌مان قرار دارد، بدل به موزیکال بعدی‌ای که این جایزه را می‌برد خواهد شد؟

بیشترین نامزدی اسکار

۱۰. ارباب حلقه‌ها: یاران حلقه (۱۳ نامزدی)

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring

از تریلوژی «ارباب حلقه‌ها» به کارگردانی پیتر جکسون که براساس رمان‌های جی‌. آر. آر تالکین ساخته شده، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تریلوژی‌های تاریخ سینما یاد می‌کنند. این سری همچنین با کسب ۳ میلیارد دلار از سرتاسر دنیا، یکی از پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ باکس آفیس هم شناخته می‌شوند. گروه بازیگران فوق‌العاده، جلوه‌های ویژه‌ی غافلگیرکننده و موسیقی مهبوت‌کننده‌ی قسمت اول کاری کرد تا «ارباب حلقه‌ها» اولین بلاک‌باستری نام بگیرد که این‌قدر توسط آکادمی مورد تحویل قرار گرفته و موفق به دریافت ۱۳ نامزدی اسکار در مراسم هفتاد و چهارم شد. نامزدی‌هایی که شامل بهترین کارگردان و بهترین فیلم هم می‌شدند. متاسفانه فیلم فقط در چهار شاخه‌ی بهترین موسیقی اورجینال، بهترین فیلمبرداری، بهترین گریم و بهترین جلوه‌های ویژه موفق به دریافت مجسمه‌ی طلایی شد. اما روی هم رفته همین که بلاک‌باستر فانتزی‌ای مثل «ارباب حلقه‌ها» موفق به دریافت این همه نامزدی شود، خود دستاورد یگانه‌ای است که معلوم نیست چه زمانی دوباره تکرار خواهد شد. اگرچه «یاران حلقه» بیشترین نامزدی اسکار را در این سه‌گانه دارد، اما «بازگشت پادشاه»، سومین و آخرین فیلم مجموعه بود که موفق شد با برنده شدن تمام یازده جایزه‌ای که برای آنها نامزد شده بود از جمله بهترین فیلم غوغای عجیب و غریبی به پا کند.

بیشترین نامزدی اسکار

۹. شکسپیر عاشق (۱۳ نامزدی)

Shakespeare in Love

ویلیام شکسپیر یکی از مشهورترین نمایش‌نامه‌نویسان تاریخ است. به‌طوری که مردم حتی برای فهمیدن تاثیری که آثار او روی ادبیات انگلیسی گذاشته، نیازی به خواندن نمایش‌نامه‌هایش هم ندارند. اگرچه اکثر فیلم‌های شکسپیری براساس نمایش‌نامه‌های او هستند، اما هر از گاهی سروکله‌ی یک فیلم هم پیدا می‌شود که به خود شخص آقای شکسپیر می‌پردازد و ساخته‌ی جان مدن خود آن است. «شکسپیر عاشق» به رابطه‌ی عاشقانه‌ی بین این نمایش‌نامه‌نویس (جوزف فاینس) و وایولا دی لسپس (گوئنت پالترو) در دورانی می‌پردازد که شکسپیر مشغول نوشتن «رومئو و ژولیت» بود. «شکسپیر عاشق» موفق به کسب ۱۳ نامزدی اسکار از مراسم هفتاد و یکم شد و به جز بهترین بازیگر نقش اول مرد، در بقیه‌ی شاخه‌ها مورد توجه قرار گرفت. اگرچه دوران آکادمی چندان از هنرنمایی فاینس خوششان نیامده بود، اما آنها جایزه‌ی بهترین بازیگر زن نقش اول و بهترین بازیگر زن نقش مکمل را به پالترو و جودی دنچ اعطا کردند. هیچ شکی وجود ندارد که مردم همیشه سر اینکه چه فیلمی و چه بازیگری باید برنده‌ی اسکار شود با داوران آکادمی مشکل دارند و این چیز جدیدی نیست، اما مراسم هفتاد و یکم به این دلیل بیشتر از بقیه در یادها مانده است که «شکسپیر عاشق» در واقع با کنار زدن «نجات سرباز رایان» (شاید واقع‌گرایانه‌ترین فیلم جنگی سینما اسکار) اسکار بهترین فیلم را به چنگ آورد. نظر همه سر اینکه آیا واقعا این اسکار حق این فیلم بود یا نه تمام‌نشدنی خواهد بود، اما شکی در موفقیت عظیم این فیلم نیست.

بیشترین نامزدی اسکار

۸. فارست گامپ (۱۳ نامزدی)

Forrest Gump

هرساله فیلم‌های بزرگی عرضه می‌شوند، اما همه‌ی این فیلم‌های بزرگ برای مدت زیادی بزرگ باقی نمی‌مانند و همه‌ی آنها سینمای بعد از خودشان را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. «فارست گامپ» یکی از معدود فیلم‌های بزرگی است که نه تنها در طول سال‌ها از قدرتش کاسته نشده، بلکه هر ساله سینمادوست‌های زیادی را به گریه می‌اندازد! فیلم ساده‌ و بی‌شیله‌پیله‌ای که می‌توان آن را بارها و بارها تماشا کرد. این درام به کارگردانی رابرت زمه‌کیس که تام هنکس، رابین رایت و گری سینیس را به عنوان بازیگران اصلی‌ش دارد، روایتگر بچه‌ی معلولی است که بزرگ می‌شود تا به یکی از مهم‌ترین و الهام‌بخش‌ترین انسان‌های قرن بیستم بدل شود و ما او را در طول در حال درگیر شدن در هر اتفاق مهمی که در دوران زندگی‌اش افتاده پیدا می‌کنیم. «فارست گامپ» نهایت فیلمی است آکادمی عاشقشان است و تعجبی هم نداشت که فیلم در مراسم شصت و هفتم ۱۳ نامزدی اسکار دشت کرد. البته که فیلم فقط ۶‌تا از این ۱۳‌تا را به اسکار بدل کرد، اما ۶‌تایی که شامل بهترین بازیگر مرد نقش اول، بهترین کارگردان و بهترین فیلم هم می‌شدند. «فارست گامپ» نه تنها هنکس را به عنوان یک ستاره‌ در هالیوود معرفی کرد، بلکه در طول دو دهه‌ای که از اکرانش می‌گذرد، تبدیل به منبع درجه‌یکی از دیالوگ‌های به‌یادماندنی که به فرهنگ عامه نفوذ کرده هم شده است: «بدو، فارست، بدو!»

بیشترین نامزدی اسکار

۷. چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟ (۱۳ نامزدی)

Who’s Afraid of Virginia Woolf

خیلی کم پیش می‌آید کارگردانی برای اولین فیلمش نامزد اسکار شود و خیلی خیلی کمتر پیش می‌آید که جایزه را ببرد. مایکل نیکولز جزو آن دسته کسانی است که نامزد بهترین کارگردانی برای «چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟»، اولین فیلم بلند مهمش شد که بازیگران افسانه‌ای مثل الیزابت تیلور، ریچارد برتون، جرج سیگال و سندی دنیس در آن ایفای نقش می‌کردند. فیلم براساس نمایش‌نامه‌ای نوشته شده در سال ۱۹۶۲ است که عنوانش شوخی کوچکی با ترانه‌ی «چه کسی از گرگ بزرگ بد می‌ترسد؟» از انیمیشن «سه خوک کوچولو» دیزنی است. فقط در نمایش‌نامه اسم گرگ بزرگ بد با ویرجینیا وولف، رمان‌نویس انگلیسی جایگزین شده است. «چه کسی از ویرجینیا وولف می‌ترسد؟» از مراسم سی و نهم آکادمی ۱۳ نامزدی به دست آورد. اگرچه با توجه به فیلم‌های ۱۳ نامزدی دیگر این به خودی خودِ چندان منحصربه‌فرد حساب نمی‌شود، اما فقط دوتا فیلم در تاریخ سینما وجود دارند (دیگری Cimarron است) که در تمام شاخه‌های ممکن نامزد شده‌اند که شامل نامزدی در چهار رشته‌های بهترین بازیگر مرد و زن هم می‌شود. از تمام این نامزدها، «ویرجینیا وولف» ۵‌تایشان را به مجسمه‌ی طلایی تبدیل کرد: بهترین بازیگر زن برای تیلور و بهترین بازیگر زن مکمل برای دنیس. به علاوه‌ی جایزه‌ی بهترین کارگردانی هنری، بهترین فیلمبرداری و بهترین طراحی لباس.

بیشترین نامزدی اسکار

۶. مری پاپینز (۱۳ نامزدی)

Mary Poppins

هیچ شکی درباره ی تاثیری که شخص والت دیزنی روی دنیای فیلمسازی، صنعت شهربازی و حتی دنیا‌ گذاشت وجود ندارد. او یکی از اسطوره‌های سینماست که تقریبا می‌‌توان گفت هیچ‌کسی را نمی‌توانید پیدا کنید که به خاطر تمام کارتون‌ها و فیلم‌های انیمیشنی که ساخته، اسمش را نشنیده باشد. اما از تمام فیلم‌هایی که او تهیه کرده است، بسیاری باور دارند که «مری پاپینز» بزرگ‌ترین اثرش است. فیلم به‌طور نه چندان وفادارانه‌ای براساس رمانی از پی‌.ال. تراورز توسط رابرت استیونسون ساخته شده و بازیگرانی مثل جولی اندروز، دیک ون دایک، دیوید تاملینسون و گلینیس جانز در آن ایفای نقش می‌کنند. منتقل کردن این داستان از روی کاغذ به پرده‌ی سینما ماجرای بسیار طولانی و سختی بود؛ ماجرایی که جان لی هنکاک در فیلم «نجات آقای بنکس» (Saving Mr. Banks)، محصول ۲۰۱۳ که در آن تhم هنکس و اما تامپسون نقش دیزنی و تراورز را برعهده دارند به تصویر کشیده است. در نهایت «مری پاپینز» نه تنها مورد استقبال گسترده‌ی منتقدان قرار گرفت، بلکه موفق به کسب ۱۳ نامزدی اسکار هم از مراسم سی و هفتم اسکار شد و ۵‌تا از آنها را برد. هم‌اکنون دو رکورد جوایز اسکار دست والت دیزنی است: ۵۹ نامزدی و ۲۲ پیروزی که تقریبا تمامی‌شان مربوط به شاخه‌‌های بهترین فیلم کوتاه یا بهترین مستند هستند. «مری پایینز» تنها فیلم والت دیزنی است که نامزد بهترین فیلم اسکار شده است.

بیشترین نامزدی اسکار

۵. از اینجا تا ابدیت (۱۳ نامزدی)

From Here to Eternity

جیمز جونز کتاب «از اینجا تا ابدیت» را ۱۰ سال بعد از حمله‌ی مشهور «پرل هاربر» روانه‌ی بازار کرد که در آن به زندگی سه‌ سرباز تا رسیدن به روز حمله در سال ۱۹۴۱ می‌پردازد. فرد زینمان هم رمان را چند سال بعد با حضور بازیگرانی مثل برت لنکستر، مونتگومری کلیف و فرانک سیناترا در نقش سه سرباز اصلی مورد اقتباس قرار داد. «از اینجا تا ابدیت» اگرچه نقد‌های شگفت‌انگیزی از سوی منتقدان دریافت کرد، اما همزمان به خاطر حذف شدن بخش‌های مهمی از رمان از سوی ارتش امریکا و انجمن سینمای امریکا مورد انتقادات شدیدی هم قرار گرفت. این تغییرات اما جلوی موفقیت فیلم در اسکار بیست و ششم را نگرفت. «از اینجا تا ابدیت» جایزه‌ی هشت‌تا از ۱۳ شاخه‌های نامزد شده را برنده شد که شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی هم می‌شود. سیناترا و رید هم با اسکار بهترین بازیگر مرد مکمل و بهترین بازیگر زن مکمل شب را دست‌پر به پایان رساندند.

بیشترین نامزدی اسکار

۴. بر باد رفته (۱۳ نامزدی)

Gone with the Wind

حتی اگر تاکنون «بر باد رفته» را ندیده باشید، احتمال اینکه آوازه‌ی این فیلم به گوش‌تان خورده باشد زیاد است. عاشقانه‌ی ویکتور فلمینگ نه تنها یکی از مشهورترین فیلم‌های تاریخ سینماست،‌ بلکه یکی از بهترین‌ها هم است. «بر باد رفته» که کلارک گیبل و ویویان لی را به عنوان بازیگران اصلی‌اش دارد، در مراسم دوازدهم آکادمی موفق به دریافت ۱۳ نامزدی اسکار شد که در آن زمان رکورددار محسوب می‌شد. سازندگان و بازیگران در پایان شب با هشت اسکار که شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی می‌شد به خانه رفتند. اما مهم‌ترین اتفاق مراسم بدل شدن هتی مک‌دنیل به عنوان اولین برنده‌ی آفریقایی/امریکایی اسکار بود. قابل‌ذکر است که فیلم موفق به برنده شدن دو جایز‌ه‌ی افتخاری هم شد: جایزه‌ی ویژه‌ی بهترین دستاورد در استفاده از رنگ و جایزه‌ی بهترین دستاورد فنی برای استفاده از تجهیزات هماهنگ‌کننده. یادتان نرود که «بر باد رفته» در دورانی عرضه شد که اکثر فیلم‌ها هنوز سیاه و سفید بودند. جدا از موفقیت هنری، «بر باد رفته» در گیشه هم به موفقیت غول‌پیکری دست پیدا کرد. البته که فیلم‌هایی مثل «آواتار» و «جنگ ستارگان: نیرو برمی‌خیزد» این روزها در صدر جدول باکس آفیس‌ قرار می‌گیرند، اما اگر ارقام به دست آمده توسط «بر باد رفته» را براساس نرخ تورم حساب کنیم، این فیلم با کسب یک میلیارد و ۷۴۷ میلیون دلار رده‌ی اول پرفروش‌ترین فیلم گیشه‌ی داخلی امریکا را به دست می‌آورد. این موضوع با توجه به اینکه بلاک‌باسترهای مدرن برای برگرداندن سرمایه‌شان باید حداقل ۵۰۰ میلیون دلار در خانه بفروشند، دستاورد استثنایی‌ای محسوب می‌شود.

بیشترین نامزدی اسکار

۳. همه‌چیز درباره‌ی ایو (۱۴ نامزدی)

All about Eve

شاید مردم فیلم‌هایی مثل «کازابلانکا» و «بر باد رفته» را بیشتر از «همه‌چیز درباره‌ی ایو» بشناسند، اما این به معنی دست‌کم گرفتن دستاوردهای فیلم جوزف ال. منکیه‌ویچ محصول سال ۱۹۵۰ نیست. فیلم که کسانی مثل بت دیویس، آن بکستر، جرج سندرز و سلست هولم را به عنوان بازیگران اصلی‌اش دارد، درباره‌ی طرفدار بسیار جدی‌ای است که وارد زندگی بازیگر زنی که خیلی او را تحسین می‌کند می‌شود. «همه‌چیز درباره‌ی ایو» وقتی روی پرده رفت، موفقیت شگفت‌انگیزی را تجربه کرد و بدل به اولین فیلمی شد که تا آن زمان ۱۴ نامزدی اسکار به دست آورده بود. اینکه این همه نامزدی داشته باشید یک چیز است، اما اینکه اولین فیلم تاریخ سینما باشید که فقط چهارتا از بازیگران زن فیلم‌تان نامزد شده باشند چیزی دیگر! دیویس و بکستر هر دو برای بهترین بازیگر زن نقش اول نامزد شده بودند، در حالی که هولم و تلما ریتر هم برای شاخه‌ی بهترین بازیگر زن مکمل انتخاب شده بودند. اما متاسفانه دست تمامی‌شان از مجسمه‌ی طلایی کوتاه ماند و فقط سندرز یک اسکار برای بهترین بازیگر مرد مکمل به چنگ آورد. تقریبا برای ۵۰ سال رکورد بیشترین نامزدی اسکار دست «همه‌چیز درباره‌ی ایو» بود. تا اینکه جیمز کامرون با عاشقانه‌ی فاجعه‌ای مشهورش یعنی «تایتانیک» از راه رسید و معادلات را تغییر داد. با این حال اگرچه حدود ۷۰ سال از زمان ساخت «همه‌چیز درباره‌ی ایو» می‌گذرد، اما کمتر فیلمی موفق به دست‌یابی به رکورد فوق‌العاده‌ی این فیلم در اسکار شده است.

بیشترین نامزدی اسکار

۲. تایتانیک (۱۴ نامزدی)

Titanic

جیمز کامرون به عنوان کسی که از اوایل دهه‌ی ۸۰ حضور پررنگی در سینما داشته، فیلم‌های زیادی کارگردانی نکرده است. او تاکنون در طول ۲۸ سال فعالیتش فقط ۸ فیلم ساخته است، اما تقریبا تمامی‌شان صنعت سینما را تحت تاثیر خودشان قرار داده‌اند. دوتا از فیلم‌هایش در صدر پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ قرار دارند: «تایتانیک» و «آواتار» که از قضا هر دو آخرین فیلم‌های او نیز بودند. در حالی که «آواتار» در زمینه‌ی پیشبرد تکنولوژی‌های فیلمسازی، مخصوصا در زمینه‌ی فیلمبرداری و پخش سه‌بعدی تاثیرگذار بود، نام «تایتانیک» همه‌رقمه در یاد و خاطره‌ی هالیوود حک شده است. فیلم که لئوناردو دی‌کاپریو و کیت وینسلت را در نقش‌های جک داسون و رُز دویت دارد، در سال ۱۹۹۷ با استقبال جهانی منتقدان و تماشاگران مواجه شد. اگرچه فیلم براساس اتفاق واقعی غرق شدن کشتی تایتانیک است، اما داستان و بسیاری از کاراکترهای فیلم خیالی هستند. آکادمی که حسابی در برخورد با چنین فیلمی شگفت‌زده شده بود، آن را با ۱۴ نامزدی مورد عنایت قرار داد. بعد از ۴۷ سال این اولین‌باری بود که یک فیلم به این تعداد نامزدی دست پیدا می‌کرد. «تایتانیک» در نهایت از یازده‌‌تا از ۱۴ نامزدی‌اش سربلند بیرون آمد که شامل بهترین فیلم و بهترین کارگردانی هم می‌شود.

بیشترین نامزدی اسکار

۱. لا لا لند (۱۴ نامزدی)

La La Land

دمین شزل شاید فقط کارگردانی دو فیلم بلند را در کارنامه داشته باشد، اما اگر بخواهد با همین سرعت ادامه بدهد فکر نکنم باید زمان زیادی را برای بدل شدن او به یکی از بزرگ‌ترین کارگردانان صنعت صبر کنیم (البته اگر همین الان نباشد). «ویپلش» (Whiplash)، اولین ساخته‌ی بلند او که براساس فیلم کوتاه خودش بود، موفق به کسب ۵ نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم شد. حالا دو سال بعد شزل با «لا لا لند» به اسکار برگشته است و این‌بار با ۱۴ نامزدی که در این زمینه در کنار «تایتانیک» و «همه‌چیز درباره‌ی ایو» قرار می‌گیرد. این موزیکال که داستان کاراکترهای اما استون و رایان گاسلینگ را در فضای موسیقی لس‌آنجلس دنبال می‌کند، در تمامی رشته‌های مهم ممکن از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد شده است که اگر براساس پیش‌بینی‌ها بتواند همه‌ی این نامزدی‌ها را به اسکار تبدیل کند، می‌تواند یک رکورد خیلی خفن از خود در مراسم اسکار ۲۰۱۷ بر جای بگذارد.

————–

اگرچه در متن درباره‌ی فیلم‌های مثل «لینکلن»، «ازگوربرخاسته» و «سخنرانی پادشاه» حرف زدیم، اما در واقع ۱۳ فیلم موفق به کسب ۱۲ نامزدی اسکار شده‌اند. بنابراین برای خلاصه نگه داشتن مطلب تصمیم گرفتیم تا فقط برخی از مشهورترین فیلم‌ها را به فهرست نهایی وارد کنیم. قابل‌ذکر است که ارزش فیلم‌هایی که جا افتاده به هیچ‌وجه کمتر از فیلم‌های اشاره شده نیست. پس این هم نام فیلم‌هایی که می‌توانستند در این فهرست باشند: «خانم مینیور» (Mrs. Miniver)، «آوای برنادت» (The Song of Bernadette)، «جانی بلیندا» (Johnny Belinda)، «اتوبوسی به نام هوس» (A Streetcar Named Desire)، «در بارانداز» (On the Waterfront)، «بن هور» (Ben Hur)، «بکت» (Becket)، «بانوی زیبای من» (My Fair Lady)، «سرخ‌ها» (Reds)، «با گرگ‌ها می‌رقصد» (Dances with the Wolves)، «فهرست شیندلر» (Schindler’s List)، «بیمار انگلیسی» (The English Patient) و «گلادیاتور» (Gladiator).

[ad_2]

سرنوشت کادوهای خرسی روز ولنتاین چیست؟

[ad_1]

اگر برای شما هم سوال است که سرنوشت کادوهای عجیب و غریب روز ولنتاین یا به قول ایرانی‌ها روز «عشق» به کجا می‌رسد. این گزارش را بخوانید.

به گزارش آلامتو به نقل از مجله مهر: در افسانه‌ها آمده‌است در سده سوم میلادی در روم باستان یکی از پادشاهان به این نتیجه رسید که مرادن جوان مجرد جنگجویان بهتری هستند چون قیدی به زن، فرزند و خانواده ندارند از این رو ازدواج را برای مردان جوان ممنوع کرد. در این میان کشیشی به نام « والنتین» به صورت مخفیانه پسران جوان را با دخترهای محبوب‌شان عقد می‌کرد که در نهایت توسط پادشاه به اعدام محکوم می‌شود. حالا اینکه این ماجرا چه قدر واقعی است هنوز سند مشخصی برایش پیدا نشده‌است و اینکه چرا ۱۴ فوریه به این روز نامگذاری شده‌است هم باز مشخص نیست و اینکه چرا از نمادهای ولنتاین عروسک‌ خرس بزرگ است از نامشخص‌ترین اتفاقات این روز است. اما چیزی که مشخص است هرساله این روز در کشورما روز به روز جدی‌تر برگزار می‌شود و تعداد نمادهای بیشتری پیدا می‌کند به طوری که از اواسط بهمن ماه چهره بسیاری از فروشگاه‌های شهر کاملا به رنگ قرمز در می‌آید و پول‌های زیادی خرج نمادهای این روز می‌شود تا ابراز محبتشان را با خریدن خرس‌های غول پیکر به هم ثابت کنند.

اگر شما هم این روزها در شبکه‌های اجتماعی شاهد عکس‌های عجیب و غریب ولنتاینی مثل سفره‌های‌غذا و خرس‌های غول پیکر و هدایای عجیب بودید و برایتان سوال شده است که سرنوشت این هدایا چه می‌شود؟ کافیست سری به سایت دیوار که مرکز فروش اجناس دست دوم است بزنید تا از سرنوشت بسیاری از هدایای پرعشق ولنتاینی باخبر شوید.

خرس کادو ولنتاین

عروسک خرس ولنتاینی

عروسک بزرگ خرس ولنتاین

[ad_2]

مزایا و معایب خریدهای اینترنتی

[ad_1]

Online-Shopping

خرید از اینترنت بسیار راحت است اما این راحتی همه جوانب اینگونه خریدها را پوشش می دهد؟ در این مقاله با ما همراه شوید تا معایب و مزایای اصلی خرید اینترنتی را بررسی کنیم:

به گزارش آلامتو و به نقل از ibazaryabi.com؛ کیست که خرید کردن را دوست نداشته باشد؟ خریدن کالاها و خدمات جدید به نوعی موجب سرگرمی و لذت است – مگر آنکه بیش از حد طولانی شود که درآنصورت بیشتر شبیه به کار یا فعالیت اجباری می شود. البته در عصر کنونی با وجود خدمات خرید و بانکداری آنلاین، زیاده روی در خرید ممکن به راحتی شده است. خرید آنلاین شکلی شناخته شده از تجارت الکترونیک است که در آن مصرف کنندگان قادر به خرید کالا و محصولات از طریق اینترنت و تحویل آن در مکان مورد نظر و تعیین شده می باشند. از نمونه های غیربومی آن می توان به سایت های آمازون (Amazon) و ای‌بی (eBay) و نمونه های بومی آن دیجی کالا اشاره کرد که البته از موارد کاملا قابل اعتماد هم هستند.

امروزه بسیاری از مردم ترجیح می دهند که بصورت آنلاین اقدام به خرید خدمات و محصولات مورد نیاز خود بکنند، چرا که این نوع از خرید کردن ها منافع بسیار زیادی در پی دارد. با این وجود، این روش در کنار مزایای مختلف دارای معایبی هم هست و این مطلب در دو بخش مختلف قصد دارد به موضوع این مزایا و معایب بپردازد.

مزایای خرید اینترنتی

۱٫ این روش خرید پیدا کردن محصولات را ساده می کند

پیدا کردن یک محصول بصورت آنلاین به مراتب راحت تر از پیدا کردن آن در فروشگاه های فیزیکی محلی و سطح شهر است. در یک فروشگاه شما باید برای یافتن یک محصول مورد نظر خود جستجو کنید؛ اگر در آن فروشگاه عرضه نمی شود، مجبور هستید برای یافتن آن به چندین مکان دیگر هم سر بزنید که خود فرایندی خسته کننده و زمان بر است. با این وجود در شرایط آنلاین قادر به جستجو هر محصولی در هر وبسایت از طریق امکان جستجو در آن وبسایت هستید. اگر آن وبسایت خاص آن محصول را در برای عرضه موجود نداشت، خیلی راحت بدون هدر دادن زمان می توانید به یک وبسایت دیگر وارد شوید، بدون اینکه زمان آنچنانی را از دست بدهید.

۲٫ محصولاتی که از این طریق به فروش می رسند اغلب ارزان تر از نمونه های بازار هستند

محصولاتی که بصورت آنلاین عرضه می شوند، اغلب از نمونه مشابه یا عینا مثل خودشان که در فروشگاه های محلی و خشت و گلی عرضه می شوند، ارزان تر هستند. دلایل مختلفی هم برای این مسئله عنوان می شود. یک مورد اینکه یک فروشگاه آنلاین دارای هزینه های سربار اجاره مکان، برق، صندوق دار و . . . نیست. همچنین ممکن است تهیه و عرضه یک محصول در یک شهر یا استان دیگر به نسبت ارزان تر باشد. در چنین شرایطی استفاده از خدمات خرید آنلاین به منظور صرفه جویی بسیار عقلانی تر به نظر می رسد. مثلا خصوصا در مورد دستگاه یا خودروهایی که قدیمی هستند، اگر یکی از لوازم جانبی آنها خراب شده و نیاز به تعویض داشته باشد، برای تهیه آنها در صورتی که به وبسایت های فروشنده لوازم دست دوم مراجعه کنید، به مراتب در تهیه آن نسبت به مراجعه به نمایندگی های اصلی و درخواست برای تهیه یک قطعه نایاب قدیمی ارزان تمام می شود، خصوصا اگر این نمایندگی ها مجبور به تهیه آنها از بازار خارج از کشور باشند.

۳٫ این کار موجب صرفه جویی در زمان و انرژی می شود

شما نیازی به هدر دادن زمان خود برای مراجعه حضوری به فروشگاه ها، کنار آمدن با جمعیت مردم و در صف ایستادن ها را ندارید. کل فرایند خرید از فروشگاه های محلی خصوصا اگر از وسیله نقلیه شخصی استفاده نکنید، بسیار خسته کننده و و زمان بر می شود. تمام این مشکلات و مسائل را به راحتی می توانید با توسل به خرید آنلاین پشت سر بگذارید.

۴٫ خرید بصورت آنلاین انتخاب های بیشتری را در اختیار شما قرار می دهد

زمانی که بصورت آنلاین خرید از آزادی در انتخاب ویژه ای برخوردار هستید. اینترنت مجموعه وسیع تری از محصولات را در اختیار شما قرار می دهد که قابل مقایسه با محصولات عرضه شده در فروشگاه های سطح شهر از نظر تنوع و تعداد نیست.

۵٫ در خرید آنلاین بدست آوردن یک فرصت یا پیشنهاد خوب بسیار ساده تر می شود

در این شیوه از خرید می توانید از امکان انتخاب خود در قابل انعطاف بودن قیمت استفاده کنید. به این ترتیب که اگر قیمت درج شده در یک سایت توسط یک فروشنده به نظر شما منطقی نبود می توانید در سایت های دیگر برای یافتن آن محصول یا مشابه با آن مصحول تلاش کرده و محصول را به قیمت دیگری تهیه کنید. البته درست است که این شیوه خرید برای شما در فروشگاه های محلی سطح شهر هم ممکن است، اما طبیعتا برای اجرا آن نیاز به مدت زمان و انرژی بسیار بیشتری دارید.

۶٫ مشتریان اغلب از خرید خود راضی هستند

این روزها، خرید آنلاین تقریبا از اعتماد زیادی از طرف مشتریان برخوردار شده است. فروشنده به بازخورد و نظرات درج شده توسط مشتریان اهمیت می دهند. اگر به سایت هایی که در آنها ابزاری برای نظر سنجی و امتیاز دهی به کل فرایند خرید از طرف مشتریان قرار داده شده، دقت کنید می بینید، که سایت های معتبر توجه خاصی به این نظرات و بازخوردها داشته و در صورت درج نظر منفی حتما برای جلب رضایت مشتری مورد نظر اقدامی را صورت داده و آن را به اطلاع دیگر مصرف کنندگان می رسانند.

۷٫ معمولا حمایت و پشتیبانی از مشتری در این خرید ها وجود دارد

برخی از سایت ها هستند که به عنوان واسطه ای بین فروشنده و خریدار عمل کرده و در واقع خودشان مالک و فروشنده محصول مورد نظر نیستند، در این سایت ها شما مبلغ محصول مورد نظر را به سایت پرداخت کرده و پس از تحویل گرفتن کالا فروشنده پول خود را از سایت دریافت می کند. در این مدل ها اگر فروشنده موفق به تحویل کالا نشود، شما با سایت طرف بوده و به راحتی قادر به استرداد هزینه پول خود از این سایت ها هستید.

۸٫ پیدا کردن محصولات نایاب اغلب ساده تر است

خرید آنلاین در یافتن و تهیه کردن محصولات نایاب که در هر نقطه از شهر به راحتی پیدا نمی شود، بسیار مفید و کاربردی است. به عنوان مثال، من خودم اخیرا موفق به تهیه یک قطع از لوازم یدکی خودرو خودم از طریق سایت شیپور شده بودم که قیمت آن هم نسبت به فروشگاه های سطح شهر به نسبت ارزان تر برایم تمام شد.

۹٫ خرید آنلاین موجب حفظ حریم خصوصی شما می شود

برخی از کالاها وجود دارند که شما در واقع تمایلی به خریدن آنها در بین مردم ندارید، یعنی شاید دوست نداشته باشید که کسی اطلاع داشته باشد که شما این محصولات را خریداری کرده اید. در این روش در حالی که از حریم شخصی خود محافظت کرده اید، به راحتی قادر به خرید هر نوع محصولی هم هستید.

۱۰٫ با این کار شما از صنعت تجارت الکترونیک حمایت می کنید

پیشرفت و ترقی کسب و کارهای آنلاین در واقع به تعداد افراد بیشماری کمک می کند. اکنون دیگر افراد بسیار زیادی که قادر به خریدن یا حتی اجاره کردن یک مکان فیزیکی برای راه اندازی فروشگاه خودشان نیستند به راحتی می توانند یک فروشگاه آنلاین را برای خود راه اندازی کنند و محصولات و خدمات مختلفی را از داخل منزل برای فروش در این وبسایت ها عرضه کنند. این موضوع نقش بسیار مهمی را در کاهش دادن نرخ بیکاری بازی می کند.

معیاب خرید اینترنتی

۱٫ همواره پس از پرداخت پول و نهایی شدن خرید، یک بازه زمانی مشخص را برای دریافت محصول باید در انتظار باشید

عیب اصلی خرید از این طریق این است که در لحظه پرداخت محصول را دریافت نکرده و حس خوشحالی نسبت به تملک محصول در لحظه پرداخت به شما انتقال پیدا نمی کند. از آنجایی که محصول باید برای شما حمل شود، گاهی ممکن است نیاز باشد که چند روز را تحمل کنید. من خودم گاهی ترجیح می دهم که برای تهیه برخی محصولات شخصا به فروشگاه های فیزیکی عرضه کننده آنها مراجعه کنم، اگر که ببینم زمان تحویل محصول خیلی طولانی می شود.

۲٫ شما ممکن است محصول یا خدمتی با ارزش و کفیت کمتر را دریافت کنید

از آنجایی که قادر به نگاه داشتن این محصولات با دستان خود و نگاه کردن به آنها از نزدیک نیستید، اغلب از کیفیت این دسته از محصولات هم اطلاع نخواهید داشت. گاهی ممکن است توضیح ارائه شده برای این محصولات یا حتی تصویر استفاده شده برای معرفی آنها قدری متفاوت از تصویر یا توضیح اصلی محصول باشد. در نتیجه، ممکن است در نهایت محصولی را تحویل بگیرید که از کیفیت بسیار پایینی برخوردار است.

۳٫ همواره هزینه هایی برای حمل و نقل بر عهده شماست

همچنان که پیش تر به آن اشاره شد، برخی از معایب سیستم خرید آنلاین ریشه در شیوه تحویل آن دارند. هزینه های تحویل و تاخیرهای محتمل در این بین هر دو از مشکل های معمول در این رابطه هستند. با وجود اینکه اغلب قیمت های محصولاتی که بصورت آنلاین عرضه می شوند، ارزان تر از قیمت های واقعی آن است، اما مشکل زمانی پدیدار می شود که هزینه حمل به آنها اضافه می شود و این موضوع در برخی موارد موجب می شود تا هزینه نهایی از هزینه تهیه آن از یکی از فروشگاه های محلی هم بیشتر و بیشتر شود.

۴٫ ممکن است با مشکلاتی در رابطه با دریافت و تحویل محصول روبرو باشید

گاهی اوقات در این خریدها ممکن است با خطراتی در رابطه با تحویل کالای خریداری شده روبرو شوید. این بدان معناست که فروشنده ممکن است قادر به تحویل محصول نباشد، یا آن را با تاخیر به دست شما برساند یا حتی کالایی را تحویل دهد که در طی مراحل حمل دچار خساراتی شده است.

۵٫ معتاد به خرید شدن در این روش خیلی ساده است

از آنجاییکه جستجو و خرید محصولات مختلف در این روش بسیار ساده و آسان است، بسیاری از مردم در راحت خانه خود تبدیل به معتادین به خرید محصولاتی می شوند که در واقع هیچ نیازی به آنها ندارند. البته برخی از این افراد هم تصور می کنند که با این خرید دارند از تخفیف های خاصی استفاده می کنند و در عمل صرفه جویی می کنند، اما به عدم نیاز خود به محصولات خریداری شده توجهی نمی کنند.

۶٫ خطر فریب خوردن در این رابطه بسیار زیاد است

همچنان که خریدهای آنلاین معمول و معمول تر می شوند، تعداد موارد کلاه برداری و فریب دادن مشتریان هم روز به روز بیشتر و بیشتر می شود. به همین دلیل است که به خریداران همواره خرید از فروشگاه های معتبر و پاسخ گو توصیه می شود – چرا که وبسایت های آنلاین به منظور حفظ اعتبار خود همواره مراقب عدم وقوع هرگونه فریب یا کلاه برداری در مجموعه خودشان هستند.

۷٫ شاید بهتر باشد برخی از محصولات را از فروشگاه های معمولی عرضه کننده آن بخرید

به عنوان مثال، بهتر است پوشاک و محصولات مرتبط با این حوزه را از فروشگاه های آنلاین تهیه نکنید، چرا که بخوبی قادر به تشخیص این موضوع نیستید که آیا لباس مورد نظر به ظاهر شما می آید و بر روی تن شما قشنگ می شود یا نه.

۸٫ باز پس فرستادن محصولات سخت تر است

باز پس فرستادن یک قلم کالا خریداری شده زمانی که بصورت آنلاین اقدام به خرید آن می کنید، به مراتب دشوار تر است. اگر فروشنده شما باز پش گرفتن محصول را قبول کند، اغلب شرط پذیرش آن تنها در یک بازه زمانی محدود را برای شما می گذارند، و البته مسئولیت هزینه حمل مجدد کالا نیز بر عهده شما می باشد.

۹٫ مسائلی در رابطه با ضمانت و گارانتی محصول

برخی اقلام و محصولات الکترونیک بدون برخورداری از ضمانت یا گارانتی بین المللی به فروش می رسند. بنابراین اگر گارانتی برای شما مهم است، حتما توجه داشته باشید که برای استعلام از داشتن گارانتی بین المللی با فروشنده هماهنگ کنید.

۱۰٫ وجود مشکلات مختلف و البته پیش بینی نشده

ممکن است برخی مشکلات نادر و پیش بینی نشده ای وجود داشته باشد که احتمال اتفاق افتادن آنها برای بار اول طبیعی است، مانند تقلب در کارت اعتباری، نرم افزارهای جاسوسی و …

[ad_2]