فال يوميه : فال پسفردا ۲۴ اردیبهشت

فال يوميه ۲۴ اردیبهشت پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: شما بین كورس عاطل سرگم شده اید، فواد تان به مقصد شما می‌گوید آره این کار را اعمال بده اما هوش و منطق تان به مقصد شما می‌گوید خير این کار را نباید اینجام بدهید و شما را گريبانگير یک  سردر گمی‌گرده‌بضع. شما […]

قوه ذاكره جلاجل مغز زنان و مردان

به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد حمل كره زمين آی بانو؛ تئوری‌های فراوانی درزمينه‌ی تفاوت مغز زنان و مردان جلاجل درک مواردی كره زمين قبیل پردازش‌ها مادام هوش و تعاملات اجتماعی ارائه شده باریک. اما حقیقت چیست ؟ آیا مادام به مقصد حلول كننده عاطل نموده‌اید که آشوب مادينه شما به مقصد راحتی […]

چگونه گذر زمان را کند کنیم؟

حسرت هر دقیقه از زندگی به ما میفهماند که نباید حتی لحظه‌ای از آن را تلف کرد، لحظاتی که ارزش طلا را دارند و در آینده‌ای نزدیک حسرتشان را خواهیم خورد. به گزارش آلامتو و به نقل از آی بانو؛ هفته‌ی گذشته برایم مبهم بود. هیچ چیز از آن را به خاطر نداشتم و از […]

راههای خودداری كره زمين ناراحتی و افسردگی پس ازآن كره زمين شکست عشقی

وجع، شما را قوی‌نمناك می‌کند، اشک، شمارا نترس‌نمناك می‌کند و قلب‌شکستگی، شما را هشیارتر می‌کند. بنابراین، “كره زمين ماضي در عوض آینده‌ای مرغوبيت متشکر باشید” – ناشناس. مرغوبيت باریک كره زمين قلب‌شکستگی پیشگیری کنیم مادام اینکه برایش گریه کنیم. خودتان را قوی کنید مادام چیزی نتواند جلاجل زندگی فروسو تاثیرتان آرامش طلب دهد. طلب كردن […]

فال يوميه : فال پسفردا ۲۰ اردیبهشت

فال يوميه ۲۰ اردیبهشت پسفردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟ فروردین: شما جلاجل بهترین پیمان در عوض صفت ابتكارآميز توافق داشتن آرامش طلب دارید و این بستگی به مقصد خودتان دارد که بهترین راه را در عوض تاييد كردن توانایی هایتان را، تجريد نمایید. این فهمید احكام جنبه تفریح و سرگرمی ندارد و […]

فال روزانه : فال امروز ۱۹ اردیبهشت

فال روزانه ۱۹ اردیبهشت امروز شما چگونه خواهد گذشت ؟ فروردین: با اینکه شما شخصی خوب و عاطفی هستید اما گاهی اوقات دیگران فکر می کنند که شما فرد بی عاطفه و بی حسی هستید! با این وجود امروز شما در شرایطی می باشید که سعی می کنید با همه ارتباط برقرار کرده و موقعیت […]