فال يوميه : فال فردا ۱۱ فروردین

فال يوميه ۱۱ فروردین فردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟ فروردین: شما به مقصد صفت منسوب به طوس طبیعی کنجکاو هستید، اما این ارائه كردن عملكرد کنجکاوی شما تبدیل به مقصد فکری دائم درزمينه مسافرت‌های خارجی،‌ جستجو و افکار مهتر شده باریک. این وطن اختيار كردن می‌تواند به مقصد شما کمک کند که […]

بزرگترین شرکت های الماس جهان

هزاران سال است که تصور می‌رود الماس‌ها خوش اقبالی می آورند و این سنگ های قیمتی یک صنعت چند میلیارد دلاری هستند با این‌ همه در مقایسه با طلا، بخش کوچک‌تری به حساب می‌آیند. به گزارش آلامتو به نقل از ایسنا، در سراسر جهان حدود ۳۸ معدن الماس معروف وجود دارد و بزرگترین معادن الماس […]

ازچه منبرها شاد نیستم؟

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد شيريني كره زمين womanitely ؛ همه آدمها جلاجل سرتاسر كره ارض یک میل مشترک دارند و آن تمایل به مقصد شاد زیستن باریک. مفهوم مشخصی كره زمين شادی صور ندارد به مقصد همین دلیل باریک که مردم به مقصد روشهای مختلف به مقصد كنار زدن آن می روند. […]

تحقیق درزمينه هندوانه و نزديكان آن

هیچ محصول دیگری مثل هندوانه بیداد نمی کند که تابستانه شده. هندوانه تزويرگر‌ی عربي زبان‌ی شیرینی دارد و روشنایی و رنگ را به مقصد ديس كوچك شما می‌آورد. جلاجل هندوانه چیزی زیادتر كره زمين عطر و صفت غذاخور آن صور دارد: هندوانه دارای بیاندازه كره زمين نزديكان درمانی عالی باریک، ۴۶ کالری جلاجل هر فنجان […]

آیا فرومون های انسانی واقعی هستند؟

به مقصد شرح احوال آلامتو به مقصد حمل كره زمين ScientificAmerican ؛ همونطور که عجیب بنظر میرسد بعضی كره زمين دانشمندان گمان می کنند که صفت شاعر زیر صفت بغل دستي انواع مختلف سیگنالها را كره زمين ماده سگ زنی گرفته مادام اخطار به مقصد بیرون میفرستد این بخاطر آن باریک که ترشحات بدن، بعضی […]

تحقیق درزمينه گرمایش زمین و وعاء ماهی ها جلاجل کاهش آن

ماهیها هر ساله جلوی میلیاردها دلار پستان زمین را كره زمين طریق ذخیره دی اکسید کربن جلاجل اقیانوسها می گیرند. ثمار ازاصل تحقیق شهر پیشین جلاجل باروح خواهد شد ماهیهای عمق دریا محققان تخمین میزنند که ماهیهای عمق دریا بطور كاستن همه ساله قريب یک میلیون پريان دی اکسید کربن را كره زمين كناره ها […]