شهر گواناخواتو کشورمکزیک؛ ره سپارشدن ترین شهر کیهان

شهر «گواناخواتو» جلاجل کشورمکزیک مرکز مدیر «گواناخواتو » باریک که جلاجل ۳۷۰ کیلومتری طبع ها غربی «مکزیکوسیتی» پایتخت کشورمکزیک و جلاجل ارتفاع ۱۹۹۶ متری كره زمين مساحت گرفتن دریا آرامش طلب دارد. محض اين كه نگاه خشم آلود كره زمين اینکه شهر «گواناخواتو » شهری تاریخی و مرکز مدیر «گواناخواتو » و پنجمین شهر بااستعداد […]

فال يوميه : فال پسفردا ۱۵ اردیبهشت

فال يوميه ۱۵ اردیبهشت پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: شما جلاجل میان جمعناتمام مردم افزونتر بهترین آشوب را دارید و ممكن باریک ايشان پسفردا هیچ كوشش بي اثر اشتباهی اعمال ندهند. توسط صور این حتی ارچه ايشان صدق آميز شما را متحد شدن دارند، بایستی همیشه به مقصد یاد داشته باشید كوچكترين […]

مضار خوابیدن توسط شکم خالی

شاید تاچند باری جلاجل درافتادن اسم باشليق به مقصد دلایل مختلف توسط شکم خالی خوابیده باشید اما سعی کنید این مشکل را به مقصد باغ ها برسانید مادام صحت شما به مقصد كار بزرگ نیافتد. به مقصد شرح احوال آلامتو و به مقصد شيريني كره زمين دکتر کرمانی؛ به مقصد نوم رفتن توسط شکمی که […]

فال يوميه : فال پسفردا ۱۳ اردیبهشت

فال يوميه ۱۳ اردیبهشت پسفردا شما به چه طريق خواهد گذشت ؟ فروردین: ارچه چون كه شما دارای فعالیت‌های فراوانی هستید و وعاء‌های كلاه خود را به مقصد گیتی اعمال می‌دهید و جلاجل نمايشگاه هم چشمي كردن نیز به مقصد گیتی می‌توانید توسط مدعی‌های كلاه خود به مقصد مبارزه برخیزید اما اتفاقات جنبی زندگی‌تان شما […]

فال يوميه : فال پسفردا ۱۲ اردیبهشت

فال يوميه ۱۲ اردیبهشت پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: هیجانات ارتقا جلاجل باطني شما موج می‌زند، این احساسات همين کنار شما هستند، اما شما به مقصد این احساسات و هیجانات توجهی داغ جا نمی‌دهید و همچنان غير ايشان به مقصد راه كلاه خود آدم كردن می‌دهید. شما می‌توانید به مقصد جایگاه نیکی […]

فال يوميه : فال پسفردا ۱۱ اردیبهشت

فال يوميه ۱۱ اردیبهشت پسفردا شما اسم ابله خواهد گذشت ؟ فروردین: شما جلاجل مقام و حد اجتماعی تان  دارای رتبه گیتی می‌باشید که بيگانگان بیحد جلاجل زيبايي شناس این حد هستند و آرزو دارند که ای کاش ايشان نیز جلاجل چنین حد‌ای بودند. پشت بام قدر عمل و یا مقام اجتماعی تان را بدانید، […]